Consulting

Alt innen rådgivning for din bedrift

 

Vi hjelper deg med å ta de riktige beslutningene så du når dine mål

Kontakt oss for en prat

 

Delta i vår undersøkelse om målstyring i norske selskaper! 

PwC gjennomfører en større studie av målstyring i norske selskaper: Hvordan leder man prosessen “fra strategi til handling” for å sikre at strategiske mål virkelig blir fulgt opp og realisert? 

Vi ønsker å kartlegge praktiseringen av målstyring og oppfølging, og hvilken effekt dette har for virksomheten. Vi erfarer at selskap med en hensiktsmessig struktur på sin målstyring og oppfølging opplever større gjennomføringskraft, mer strategisk styring og bedre koordinering på tvers av virksomheten.

Fordelen ved å delta er muligheten til å sammenligne egen målstyring mot andre norske virksomheters praksis, samt økt innsikt i styrker og svakheter ved egen målstyring og hovedområder for forbedringer.

Studien vil resultere i en rapport som skal ferdigstilles i løpet av sommeren 2019. Alle respondenter vil få tilsendt rapporten. For de som ønsker det, vil en mer detaljert presentasjon være mulig etter nærmere avtale.

Vi håper dere ønsker å delta!

Klikk her for å besvare undersøkelsen

Besvarelsen tar ca 8-10 min. Svarene behandles konfidensielt og presenteres anonymisert.

Frist for besvarelse: 26. juni 2019!

 

Omstilling, nyskaping og fremtidens arbeidsplasser

PwC Consulting: Vi hjelper deg med din omstillingsreise

PwC Consulting: Vi hjelper deg med din omstillingsreise!

Vi hjelper virksomheter å lykkes med omstilling og fremtidens arbeidsplasser. 

De aller fleste virksomheter er nødt til å omstille seg for å greie seg i dag. Derfor er det godt å ha med noen på laget med lang erfaring. Noen som hver dag loser kunder gjennom digitale transformasjoner.

Om det er å utvikle nye typer produkter eller tjenester. I det offentlige eller det private. Om det handler om teknologi eller omorganisering. Alt henger sammen. Vi jobber med hele organisasjonen fra idé til gjennomføring.

PwC-laget er mennesker som gjør alt de kan for å forstå din virksomhet. Vi har et genuint ønske om å hjelpe deg med å lykkes.

Gleder oss til å høre fra deg!

 

 

 

Kundereferanser

OsloMet ønsker ikke bare å digitalisere, men også transformere.

Vi bistår Norges ferskeste og tredje største universitet, OsloMet med utvikling og operasjonalisering av en strategi for digital transformasjon.

Les om OsloMet

 

Brødrene Aa var først ut i verden med ferger laget av karbonfiberkompositter.

Dette vekket stor interesse internasjonalt, også i Kina. «Da vi tok avgjørelsen om å slå oss sammen med gigantselskapet Chu Kong Shipping, var det et naturlig valg å hekte på PwC».

Les om Brødrene Aa

 

Kontakt oss

Petter Vold

Viseadm. dir. | Leder av Consulting Norge, PwC Norway

Tlf: 952 60 605

Ole Schei Martinsen

Partner | Leder for Consulting Rogaland, PwC Norway

Tlf: 952 61 162

Helene Kubon Skulstad

Partner | Leder av Consulting Vest, PwC Norway

Tlf: 952 60 649

Stian Gårdsvoll

Partner | Leder for Consulting Midt- og Nord-Norge, PwC Norway

Tlf: 952 61 402

Audun Finnestad

Partner | Leder Consulting Agder, PwC Norway

Tlf: 952 61 047

Følg oss