Omstilling i offentlig sektor

Nå kreves det nye løsninger

Vi er med deg når du skal skape en offentlig virksomhet som er rustet for en ny tid

Å utvikle en offentlig virksomhet handler om å identifisere mulighetene for effektivisering og omstilling, samt å stimulere til innovasjon i eksisterende tjenester. Vi har lang erfaring med de største omstillingene og reformene i offentlig sektor og bistår offentlige organisasjoner med å forbedre alle deler av virksomheten.

Rammebetingelsene for en bærekraftig offentlig sektor er i endring

Evnen til å etablere endringsprogrammer med fokus på gevinstrealisering, kulturendringer og styring av en bred portefølje av tiltak og prosjekter vil være helt nødvendig for å lykkes med nye løsninger. 

Våre medarbeidere har samfunnsvitenskapelig utredningskapasitet innen fagområdene samfunnsøkonomi, sosiologi og statsvitenskap.

Vi har bred sektorkompetanse, blant annet innen justissektoren, samferdselssektoren, UH-sektoren, forsvarssektoren og helse- og omsorgssektoren. Vi har omfattende erfaring fra å bistå departementer og direktorater. 

Enten det er snakk om optimalisering, effektivisering, kvalitetsforbedring, eller utvikling av helt nye løsninger, har vi rådgivere med riktig kunnskap og erfaring. 

Kontakt oss for en prat

 

Modeller og arbeidsmetoder for å fremme omstilling og innovasjon vil fremover være helt nødvendig.

Roger Mortensen, partner i PwC

Hvordan kan vi hjelpe deg?

Gjennomføre og lede prosjekter

PwC leder i dag flere store prosjekter og reformer. Gjennom disse oppdragene har vi opparbeidet betydelig kompetanse og etablert gode rutiner for å identifisere potensielle fallgruver og typiske suksesskriterier for god prosjektledelse. Prosjekter går gjennom mange faser som alle krever ulik kompetanse og kapasitet.

Vi bistår offentlige virksomheter gjennom hele prosjektets levetid, og har lang erfaring med konseptutvikling, planlegging, gjennomføring, avslutning og realisering av gevinster.

Kontakt oss for bistand ved prosjektstyring

Analyse

Gjennom konseptvalgutredninger, evalueringer og samfunnsøkonomiske analyser skaper vi innsikt og grunnlag for strategiske og operasjonelle beslutninger på tvers av offentlig sektor. Vi har flere rammeavtaler om gjennomføring av eksterne kvalitetssikringer av store investeringsprosjekter, og har et av Norges ledende miljøer innen granskingstjenester.

Les mer

Revisjon

Det stilles mange krav til offentlige virksomheter som skiller dem fra det private næringsliv. Vi har god forståelse for interaksjonen med en offentlig eier og hvordan virksomheter må forholde seg til et definert samfunnsoppdrag og offentlighetens søkelys i tillegg til å være økonomisk bærekraftige. Slik kan vi skreddersy revisjonen av offentlige virksomheter.

Les mer om våre revisjonstjenester for offentlig sektor

Advokattjenester

Skatter og avgifter utgjør et viktig grunnlag for den norske velferdsstaten. I advokatfirmaet PwC forstår vi det juridiske landskapet i offentlig sektor, og kan tilby et bredt spekter av skatte-, avgifts- og forretningsjuridiske tjenester.

Les mer om våre advokattjenester for offentlig sektor

Kontakt oss

Roger Mortensen

Partner | Consulting, Oslo, PwC Norway

952 60 699

Kontakt meg

Petra Liset

Partner | Risk Advisory Services, Oslo, PwC Norway

952 60 152

Kontakt meg

Hans-Christian Berger

Partner | Assurance, Oslo, PwC Norway

952 60 390

Kontakt meg

Kundehistorier

{{filterContent.facetedTitle}}

{{contentList.loadingText}}