Shipping

Bistår shipping- og offshoreaktører med å lykkes med internasjonal virksomhet.

Globale aktører innen shipping og offshore møter stadig nye utfordringer knyttet til internasjonal skattelovgivning og reguleringer. Vårt tverrfaglige shippingteam håndterer de komplekse problemstillingene, og lar selskapet ditt konsentrere seg om driften.

Tverrfaglige shippingteam

Globale aktører i shipping og offshore møter komplekse problemstillinger knyttet til sin internasjonale drift. Vi kan bistå med vårt tverrfaglige shippingteam som består av blant annet revisorer, advokater, finansrådgivere og konsulenter med utstrakt erfaring og kunnskap om shipping- og offshorevirksomhet.

Skipsfartsnæring

PwCs nettverk bistår lokalt i alle land med skipsfartsnæring, slik at selskapet ditt kun trenger å forholde seg til én tjenesteleverandør på tvers av selskapsstrukturer. Vårt erfarne og kompetente shippingteam forenkler hverdagen din, og forhindrer at selskapet ditt havner i vanskelige situasjoner som følge av manglende oversikt over internasjonale regler.

God virksomhetsstyring og riktig håndtering av skatte- og regnskapsspørsmål er grunnlaget for god lønnsomhet.

Vi bistår med:

  • Virksomhetsstyring og internkontroll
  • Revisjon av års- og delårsregnskaper, attestasjon og begrenset revisjon av annen finansiell informasjon
  • Norsk og internasjonal regnskapsrapportering, IFRS, USGAAP, NGAAP
  • Selskapsetableringer med tilpasninger til norske og gunstige internasjonale skatteregimer
  • Optimalisering av selskapsstruktur og gjennomføring av omorganiseringer
  • Nasjonal og internasjonal skatterådgivning
  • Bistand og prosess i klage- og rettssaker
Den digitale reisen bransjen står ovenfor

Den digitale reisen bransjen står ovenfor

Økende tro på førerløse skip. Bransjen mener automatisering vil endre shipping totalt viser ny rapport

Bli med på reisen


Wht IFRS 16 matters to the shipping industry

Why IFRS 16 matters to the shipping industry

Last ned og les mer om rapporten her

Kontakt oss

Rita Granlund
Partner | Assurance
Tlf: 952 60 237
Kontakt meg

Steinar Hareide
Advokat | Siviløkonom | Partner
Tlf: 952 60 429
Kontakt meg

Fredrik Gabrielsen
Partner | Leder for Shipping & Offshore
Tlf: 970 82 408
Kontakt meg

Følg oss