Åpenhetsrapport 2018

Rapporten gir innsikt i hvordan PwC Norge arbeider med å sikre kvalitet i revisjonen.

  

Vi leverer på våre verdier!

 

PwCs formål er å bygge tillit i samfunnet og løse viktige problemer. Gjennom våre 236.000 dyktige ansatte i 158 land jobber vi hver eneste dag for å leve opp til dette formålet. I en tid med økte forskjeller, eldrebølge, disrupsjon og økende polarisering, settes en av bærebjelkene i demokratiet og velferdsstaten, tillitskapitalen, under press.

Vårt nettverk av revisorer, rådgivere og jurister jobber derfor målrettet for å styrke tillitskapitalen både nasjonalt og globalt, vi vil litt mer. Gjennom revisors rolle som samfunnets tillitsperson har vi også et stort ansvar. For å levere på vårt formål og rollen som tillitsperson, kreves en økende grad av spisskompetanse på flere og flere områder.

Etter hvert som våre klienter utvikler seg og behovet for uavhengige verifikasjoner etterspørres på flere og flere områder, må vi utvikle og forme våre kompetanser på tvers av vårt nettverk for å holde tritt. Vi investerer derfor kontinuerlig i nye tjenesteområder for å gjøre dette mulig, og er overbevist om at tverrfagligheten blir mer og mer avgjørende for revisjonsinstituttets relevans i årene fremover.

Over det siste året har vi derfor blant annet bygget opp sterke kompetansemiljøer innen teknologi, cyber security og bærekraft. Vår viktigste eiendel er vår bedriftskultur. Vår kultur defineres av hvem vi er og måten vi jobber på - konkretisert gjennom våre felles globale verdier. Vi er overbevist om at våre verdier og vår kultur er den viktigste årsakene til at vi leverer kvalitet og utvikler PwCs merkevare. Vi kan med stolthet si at måten vi jobber på skaper resultater, og at 2018 har vært nok et godt år for PwC Norge.

Vi vokser i alle deler av virksomheten, markedet forteller oss at vi leverer kvalitet, vi har lav turnover og vi har fått bekreftet at vi har en meget sterk posisjon i rekrutteringsmarkedet.

Vi vil fortsette å investere mye i teknologi og utvikling av våre partnere og ansatte, og har stor tro på at vi skal fortsette å bygge tillit i samfunnet og løse viktige problemer.

Med vennlig hilsen,

Leif Arne Jensen, Administrerende direktør  

  

Leif Arne Jensen Administrerende direktør i PwC Norge

Leif Arne Jensen Administrerende direktør i PwC Norge

Åpenhet er en grunnleggende forutsetning for tillit. Vi forteller derfor med glede og stolthet om hvordan vi jobber med kvalitet i PwC gjennom Åpenhetsrapporten. God lesing!

Leif Arne Jensen Administrerende direktør i PwC Norge

Kontakt oss

Roger Kjelløkken

Partner, PwC Norway

Tlf: 952 60 085

Leif Arne Jensen

Adm. dir. | Territory Senior Partner, PwC Norway

Følg oss