PwC Åpenhetsrapport 2016

Åpenhet – for tillitens skyld

PwC Norge er en del av et verdensomspennende nettverk med 208 000 medarbeidere i nesten 157 land. PwCs sitt overordnede formål er å bygge tillit i samfunnet og løse viktige problemer. Dette gjør vi gjennom et nettverk av revisorer, rådgivere og advokater. PwC yter tjenester til en rekke av verdens ledende selskaper, både private og offentlige, organisasjoner og ulike lands myndigheter.

Kvalitet og åpenhet er viktige forutsetninger for å bygge tillit. Vårt mål er å levere tjenester av høy kvalitet til våre kunder. Høy kvalitet i leveransene fordrer at vi har de rette menneskene med den rette kompetansen og erfaringen. I PwC bruker vi store ressurser på å tiltrekke og utvikle de menneskene vi mener er de rette til å møte våre kunder og deres utfordringer. Hvert år gjennomfører vi en stor undersøkelse knyttet til medarbeidertilfredshet. Dette er del av en global undersøkelse (Global People Survey), og resultatene i Norge oppleves som gode. Over 80% av våre medarbeidere og partnere svarer at de er stolte av å jobbe i PwC. Stolte og tilfredse partnere og medarbeidere er et viktig fundament for kvalitet.

Kvalitet betyr også kvalitet i interne systemer og prosedyrer. Vi bestreber oss på å kontinuerlig utvikle og forbedre våre interne rutiner og prosedyrer.

En viktig indikator for å måle kvalitet er kundetilfredshet. Vårt system for å innhente kundetilbakemeldinger gjør oss i stand til å respondere på de innspill våre kunder har til våre tjenester. Med hjelp fra et eksternt konsulentselskap, gjennomfører vi også hvert år en uavhengig måling av kundetilfredshet. Denne målingen gir oss verdifull innsikt på viktige områder for våre tjenester. 

Det arbeidet som nå skjer knyttet til norsk implementering av EU-direktivene i revisorlovutvalget er viktig for bransjen. Vi håper at vi vil få et moderne regelverk som i størst mulig grad er harmonisert med resten av Europa, og at norske særbestemmelser i størst mulig grad blir fjernet fra lovverket.

Høsten 2015 implementerte PwC Norge, som land nummer to etter USA, Google for Work. Denne plattformen legger til rette for bedre samarbeid og er effektive samhandlings- løsninger.

Håvard S. Abrahamsen Administrerende direktør i PwC Norge

Teknologiske endringer er en del av hverdagen. Vi legger ned store ressurser i å utnytte de mulighetene som digitaliseringen gir. Høsten 2015 implementerte PwC Norge, som land nummer to etter USA, Google for Work. Denne plattformen legger til rette for bedre samarbeid og mer effektive samhandlingsløsninger. Nye teknologiske løsninger vil hjelpe oss å heve kvaliteten på våre tjenester, samtidig som vi kan levere tjenestene mer effektivt. Overordnet viktig for oss er at vi skal bidra til å øke tilliten i samfunnet. En tillit som er avgjørende for at vi skal sikre en fortsatt høy verdiskapning i Norge.

I denne rapporten finner du nærmere informasjon om våre mennesker, våre kvalitetssystemer, og vår finansielle situasjon. Jeg ønsker med det god lesing.
 

Håvard S. Abrahamsen

Administrerende direktør

Kontakt oss

Håvard S. Abrahamsen
Adm. dir. | Territory Senior Partner
Tlf: 952 60 779
Kontakt meg

Følg oss