Åpenhetsrapport 2019

Rapporten gir innsikt i hvordan PwC Norge arbeider med å sikre kvalitet i revisjonen.

  

Vi bidrar til en bærekraftig samfunnsutvikling! 

PwCs formål er å bygge tillit i samfunnet og løse viktige problemer. Hver dag går over 1 700 dyktige PwCere på jobb på 27 steder i Norge for å leve opp til dette. I en verden i stor endring, hvor kompleksiteten øker og tillitskapitalen er under press, spiller revisjonsbransjen en viktig rolle. Gjennom 80 år i Norge har PwC tatt dette ansvaret. Vi er forberedt på å gjøre en forskjell også i årene som kommer.

Vårt formål forplikter. For oss betyr det blant annet at vi skal bidra til en bærekraftig samfunnsutvikling. Vår revisorrolle som samfunnets tillitsperson har aldri vært viktigere enn i dag. Som uavhengig tredjepart kan vi bidra til å bygge tillit, ikke bare til finansiell informasjon, men på alle områder hvor informasjon trenger å bli verifisert.

Vår troverdighet som tillitsperson bygger på at vi leverer revisjonstjenester av høy kvalitet og avhenger av vår evne til å utvikle oss i takt med verden rundt oss, og aller helst ligge foran. Vi investerer derfor kontinuerlig i utvikling av ny kompetanse, ny teknologi og nye tjenester for å lede utviklingen av bransjen, for å opprettholde vår relevans og for å styrke kvaliteten i våre leveranser.

PwC har som ledd i å ta samfunnsansvar valgt å bygge fremtidsrettede utviklingsmiljøer mange steder i Norge. Gjennom et tett samarbeid med privat næringsliv, det offentlige og akademia ønsker vi å løse viktige problemer for samfunnet både regionalt og nasjonalt. For eksempel bidrar vi nå til å løse to av vår tids store samfunnsutfordringer - klima og det økende kompetansegapet i næringslivet.

Ny innsikt og ulike perspektiver er avgjørende for å løse komplekse problemer. Vi har derfor uttalt at vi i PwC skal være et mangfold av mennesker som tenker med hodet og hjertet. Særlig er vi opptatt av at vi har kjønnsbalanse og har blant annet konkretisert en målsetting om andel kvinnelige partnere og ledere. Vi jobber kontinuerlig med å fornye oss som arbeidsgiver og skape de beste og mest fremtidsrettede utviklingsarenaene. Da er det også svært gledelig at våre ansatte og partnere gir oss en svært høy score på årets globale medarbeiderundersøkelse.

Vi er stolte av vårt bidrag til en bærekraftig samfunnsutvikling. Vi er stolte av vår utvikling og vår posisjon i markedet. Det er gledelig at vi fortsetter å være en av Norges mest attraktive arbeidsplasser. Vi er også overbevist om at vi er rustet for å bygge tillit i samfunnet og løse viktige problemer.

I PwC jobber vi for å fremme åpenhet og riktig informasjon. Vi forteller derfor med glede og stolthet om hvordan vi jobber med kvalitet i PwC gjennom Åpenhetsrapporten.

God lesing!

Med vennlig hilsen

Leif Arne Jensen
Administrerende direktør 

  

Leif Arne Jensen Administrerende direktør i PwC Norge

Leif Arne Jensen Administrerende direktør i PwC Norge

I PwC jobber vi for å fremme åpenhet og riktig informasjon. Vi forteller derfor med glede og stolthet om hvordan vi jobber med kvalitet i PwC gjennom Åpenhetsrapporten. God lesing!

Leif Arne Jensen, administrerende direktør i PwC Norge

Kontakt oss

Roger Kjelløkken

Partner, Oslo, PwC Norway

952 60 085

Kontakt meg

Leif Arne Jensen

Adm. dir. | Territory Senior Partner, Oslo, PwC Norway

Kontakt meg