Åpenhetsrapport 2022

Rapporten gir innsyn i hvordan PwC Norges revisjonsvirksomhet arbeider med å sikre kvalitet i revisjonen.

  

Velkommen til åpenhetsrapporten 2022! 

Vårt formål er å bygge tillit i samfunnet og løse viktige viktige problemer. Vi er et nettverk av firmaer i 152 land med mer enn 327 000 mennesker som legger stolthet i å levere kvalitet innen tjenesteområdene Trust Solutions, Advisory og Tax & Legal. Vi er forpliktet til en kultur som drives av kvalitet og dyktighet som er kjernen i vårt formål.

Vårt formål forplikter - vår kultur skal alltid
kjennetegnes ved høy kvalitet. Vår troverdighet som samfunnets tillitsperson avhenger blant annet av vår evne til å utvikle oss i takt med verden rundt oss, og aller helst ligge foran. Vi utvikler derfor vår strategi kontinuerlig for å håndtere de grunnleggende globale endringene knyttet til teknologisk disrupsjon, klimaendringer, krevende geopolitisk bilde og de pågående virkningene av pandemien og den russiske regjeringens invasjon av Ukraina.

Les mer om strategien vår The New Equation

For å lykkes med The New Equation skal PwC-nettverket investere $3 mrd i utvikling av ny kompetanse, ny teknologi og nye tjenester for å lede utviklingen av bransjen og styrke kvaliteten i våre leveranser. Dette inkluderer $1 mrd i et flerårig program for å utvikle et helt nytt økosystem innen revisjon, som skal kombinere fremtidsrettet og relevant kompetanse med det beste fra teknologiens verden. Investeringen vil gjøre oss i stand å styrke revisjonskvaliteten gjennom standardisering, forenkling og automatisering, og skape en helt ny opplevelse for våre kunder og medarbeidere.

Vi har som ambisjon å bidra til at våre kunder vinner tillit hos sine interessenter og skaper verdier som varer. Det gjør vi blant annet ved å levere høy kvalitet, tilføre våre kunder ny innsikt og kompetanse, og sikre at deres rapportering til sine interessenter er fullstendig og sannferdig. For å lykkes i en verden hvor kompleksitet og endringstakt øker er det helt avgjørende for PwC å utvikle eksperter på mange områder som spiller på lag for å møte samfunnets og markedets forventninger til relevans og kvalitet. Derfor investerer vi kontinuerlig i nye kompetanse- og tjenesteområder, som for eksempel bærekraftig omstilling, cybersikkerhet, kunstig intelligens, skyløsninger og organisasjonskultur.

I årets Åpenhetsrapport forteller vi med stolthet mer om hvordan vi jobber med kvalitet i PwC. God lesning.

Leif Arne Jensen
administrerende direktør 

  

Leif Arne Jensen, administrerende direktør i PwC Norge

Leif Arne Jensen, administrerende direktør i PwC Norge.

Kontakt oss

Leif Arne Jensen

Adm. dir. | Territory Senior Partner, Oslo, PwC Norway

Kontakt meg

Roger Kjelløkken

Partner, Oslo, PwC Norway

952 60 085

Kontakt meg