Åpenhetsrapport 2023

Rapporten gir innsyn i hvordan PwC Norges revisjonsvirksomhet arbeider med å sikre kvalitet i revisjonen.

  

Velkommen til åpenhetsrapporten 2023

Vårt formål er å bygge tillit i samfunnet og løse viktige problemer.

PwC er et nettverk av firmaer i 151 land med mer enn 364 000 mennesker som legger stolthet i å levere kvalitet innen tjenesteområdene Trust Solutions, Advisory og Tax & Legal.

Vårt formål forplikter - vår kultur skal alltid kjennetegnes ved høy kvalitet. Vår troverdighet som samfunnets tillitsperson avhenger blant annet av vår evne til å utvikle oss i takt med verden rundt oss, og aller helst ligge foran.

Vi utvikler derfor vår strategi kontinuerlig for å håndtere de grunnleggende globale endringene knyttet til teknologisk disrupsjon, klimaendringer, et krevende geopolitisk bilde, krig i Europa og energikrise.

Les mer om strategien vår The New Equation

For å lykkes med The New Equation investerer vi kontinuerlig i å dyrke frem ny kompetanse, ny teknologi og nye tjenester for å lede utviklingen av bransjen og styrke kvaliteten i våre leveranser

Dette omfatter utvikling av et helt nytt økosystem innen revisjon, som skal kombinere fremtidsrettet og relevant kompetanse med det beste fra teknologiens verden. Investeringen vil gjøre oss i stand til å styrke revisjonskvaliteten gjennom standardisering, forenkling og automatisering, og skape en helt ny opplevelse for våre kunder og medarbeidere.

Vi har som ambisjon å bidra til at våre kunder vinner tillit hos egne interessenter og skaper verdier som varer. Det gjør vi blant annet ved å levere høy kvalitet, tilføre våre kunder ny innsikt og kompetanse, og sikre at deres rapportering til deres interessenter er fullstendig og sannferdig.

For å lykkes i en verden hvor kompleksitet og endringstakt øker er det helt avgjørende for PwC å utvikle eksperter på mange områder som spiller på lag for å møte samfunnets og markedets forventninger til relevans og kvalitet.

Derfor investerer vi kontinuerlig i nye kompetanse- og tjenesteområder, som for eksempel bærekraftig omstilling, cybersikkerhet, kunstig intelligens, skyløsninger og organisasjonskultur.

I årets åpenhetsrapport forteller vi med stolthet mer om hvordan vi jobber med kvalitet i PwC.

God lesning!

Leif Arne Jensen, administrerende direktør 

  

Leif Arne Jensen, administrerende direktør i PwC Norge

Leif Arne Jensen, administrerende direktør i PwC Norge.

Kontakt oss

Leif Arne Jensen

Administrerende direktør | Territory Senior Partner, Oslo, PwC Norway

Kontakt meg

Roger Kjelløkken

Partner, Oslo, PwC Norway

952 60 085

Kontakt meg