Skip to content Skip to footer
Søk

Loading Results

Åpenhetsrapport 2020

Rapporten gir innsyn i hvordan PwC Norges revisjonsvirksomhet arbeider med å sikre kvalitet i revisjonen

  

Velkommen til åpenhetsrapporten 2020! 

I åpenhetsrapporten forteller vi om hvordan vi kontinuerlig jobber med å forbedre kvaliteten i revisjonen. PwC er en multidisiplinær virksomhet med prosesser for å opprettholde kvalitet i alle våre forretningsområder. Denne rapporten omhandler i første rekke revisjonsvirksomheten.

Vårt formål er å bygge tillit i samfunnet og løse viktige problemer. Vi er et nettverk av firmaer i 155 land med mer enn 284 000 mennesker som legger stolthet i å levere kvalitet innen tjenesteområdene Assurance, Advisory og Tax & Legal. Vårt formål forplikter - vår kultur skal alltid kjennetegnes ved høy kvalitet.

Vår troverdighet som allmennhetens tillitsperson avhenger blant annet av vår evne til å utvikle oss i takt med verden rundt oss, og aller helst ligge foran. Vi investerer derfor betydelig i utvikling av ny kompetanse, ny teknologi og nye tjenester for å lede utviklingen av bransjen, for å opprettholde vår relevans og for å styrke kvaliteten i våre leveranser.

Ny innsikt og ulike perspektiver er avgjørende for å bygge tillit og løse komplekse problemer i en verden i stor endring. Vi har derfor uttalt at vi i PwC skal være et mangfold av mennesker som tenker med hodet og hjertet. Vi jobber hele tiden med å fornye oss som arbeidsgiver og skape de mest attraktive og fremtidsrettede utviklingsarenaene for å øke PwCs og revisjonsbransjens konkurransekraft inn i fremtiden.

En av vår tids viktigste problemer er klimakrisen. Å bidra til en bærekraftig utvikling av norsk næringsliv er en naturlig del av revisjonsbransjens samfunnsoppdrag. Her skal vi være en pådriver for åpenhet og tillit til selskapenes rapportering. Gjennom kompetanseoverføring og verifikasjoner kan vi bidra til en nødvendig grønn omstilling. Vi i PwC har satt oss ambisiøse mål for å få opp tempoet i klimaarbeidet. Vi forplikter oss derfor også til å gjøre hele vår drift og leverandørkjede klimanøytral innen 2030.

I PwC jobber vi for å fremme åpenhet og riktig informasjon. Vi forteller derfor med glede og stolthet om hvordan vi jobber med kvalitet i PwC gjennom åpenhetsrapporten.

Leif Arne Jensen
administrerende direktør 

  

Leif Arne Jensen, administrerende direktør i PwC Norge

Leif Arne Jensen, administrerende direktør i PwC Norge

Kontakt oss

Leif Arne Jensen

Adm. dir. | Territory Senior Partner, Oslo, PwC Norway

Kontakt meg

Roger Kjelløkken

Partner, Oslo, PwC Norway

952 60 085

Kontakt meg