Skip to content Skip to footer

Loading Results

Sjømat

Vi hjelper en tradisjonell næring mot en teknologi- og innovasjonsdrevet fremtid.

Sjømatnæringen

Uansett hvilken del av sjømatnæringen du tilhører, har vi kompetansen og erfaringen som trengs for å gi gode råd og operasjonell støtte innenfor alle våre tjenesteområder. Vi følger utviklingen i næringene tett, kjenner hele verdikjeden og har det nødvendige globale perspektivet for at ditt selskap skal få realisert sitt potensial, også i fremtiden.

Verden får ikke nok av sjømat

Norsk sjømat begynner for alvor å ta plass som en av Norges viktigste næringer. I dag står sjømat for 17 % av det daglige proteininntaket blant verdens befolkning. De neste 15 år vil verdens innbyggertall stige med mer enn én milliard mennesker, og etterspørselen etter sjømat er formidabel. Nå drives veksten i oppdrett av store børsnoterte selskaper med forgreninger til mange land, og for å lykkes er man helt avhengige av støttespillere som kan både bransje og fag.

PwC Sjømat har hovedsete i Sandviksbodene i Bergen

Her finner du PwC sitt "Global Center of Excellence" innenfor fiskeri og havbruk, og vi er stolte av å kunne representere en one-stop shop for våre kunder. 

Vi har jobbet med bransjen siden den spede begynnelse, og har omfattende kjennskap til de regulatoriske, strategiske og operasjonelle utfordringene aktørene lever med. Det er bredden i vår kunnskap, størrelsen på vår organisasjon og spisskompetanse på særområder som gjør det mulig for oss å gi sjømatnæringen verdiskapende råd på så mange ulike områder.

Kontakt oss for mer informasjon

PwCs Sjømat-team

Hanne Sælemyr Johansen i sitt rette element.

Vårt Sjømat-team består av økonomer, jurister og ingeniører med flere års operasjonell erfaring fra bransjen. Vi har til og med ansatte som praktisk talt er født og oppvokst på mærdkanten.

Hallvard Aarø, Partner, PwC Norge

Vi kan bistå innen: 

PwC Sjømat jobber tett med Akvakulturnæringen, forvaltningen og forskningsmiljøer både nasjonalt og internasjonalt som er relevant for pågående oppdrag.

Forskning

Vi jobber tett med Akvakulturnæringen, forvaltningen og forskningsmiljøer både nasjonalt og internasjonalt som er relevant for pågående oppdrag.

Vi jobber med forskningsmiljøene for å kombinere det kommersielle potensialet i et prosjekt med kunnskapsdrevet forskning. Forskning innen Akvakulturnæringen i Norge er ofte drevet gjennom et Statlig & Privat partnerskap med gjensidig respekt for å oppnå gode resultater for Akvakulturnæringen.

Kontakt oss for mer informasjon!

Se mer

Farmasøytisk

Vi ser at en betydelig del av muligheten for videre vekst innen Akvakulturnæringen vil være betinget av en effektiv farmasøytisk industri.

For oppdrettere av fisk er vaksiner og sykdomsbehandling svært viktig for å opprettholde tilveksten og effektiviteten i produksjonen. I tillegg er et sentralt element i bærekraftig utvikling at dyre-velferd prioriteres gjennom hele produksjonssyklusen med bl a vaksiner og behandling. PwC Sjømat har jobbet med flere prosjekter innen segmentet.

Kontakt oss for mer informasjon!

Se mer

Utstyr

Vi ser en viktig betydning for oppdrettere å bruke det mest effektive verktøyet for å sikre den daglige driften og øke fortjenesten.

Etterhvert som teknologi har tatt over mange sentrale funksjoner i oppdrett vil en god utstyrsleverandør etablere nære samarbeidskonstellasjoner med oppdretter. Et svært relevant eksempel på dette er R&D innen bekjempelse av lus. PwC Sjømat har jobbet med flere prosjekter innen segmentet.

Kontakt oss for mer informasjon!

Se mer

Oppdrett

Det har de siste tre tiårene vært stor utvikling og vekst i produksjon av fisk i Akvakultur.

Sammen med Chile og Canada har Norge tatt en lederrolle globalt på å eie, forvalte og ekspandere oppdrett av Atlantisk laks. Pågående konsolidering i bransjen skaper dynamikk og utvikling ledet av store børsnoterte selskaper. Vi har stor aktivitet innenfor oppdrett av fisk.

Kontakt oss for mer informasjon!

Se mer

Videreforedling

Vi anser videreforedlete produkter som et viktig argument for å komme langt ut i verdiskapingen for produsentene, og med det kjenne sitt sluttmarked bedre.

De internasjonale aktørene er av mindre størrelse, men de større samler kunder opp mot effektive nye operasjoner. Dette gjelder spesielt land med lave kostnader. PwC Sjømat har erfaring fra en rekke prosjekter innen videreforedling.

Kontakt oss for mer informasjon!

Se mer

Salg/Distribusjon

PwC Seafood opplever at tradisjonelt salg med distribusjon øker eierskapet til markedet og sikrer produsent en adgang til å kunne utvikle nye markedskanaler.

Et integrert videreforedlings- og salgsledd kan oppnå fordeler ved å forstå kundepreferanser i tidlig fase og utvikle produkter etter deres ønske. PwC Sjømat har erfaring fra både integrerte og selvstendige salgsaktører.

Kontakt oss for mer informasjon!

Se mer

Fiske- og fangst sektoren har endret seg voldsomt de siste femti årene. Fangsten er den samme – ca 2,5 mill tonn, men antall utøver er gått fra over 100 000 til i omkring 7000.

Fangst

Fiske- og fangst sektoren har endret seg voldsomt de siste femti årene. Fangsten er den samme – ca 2,5 mill tonn, men antall utøver er gått fra over 100 000 til i omkring 7000. Den teknologiske utviklingen som har gjort dette mulig, vil komme til å fortsette. Lovgivningen henger etter, men reformbehovet er etter hvert blitt overhengende.

PwC har den kompetansen som skal til for å bistå næringen i denne endringsprosessen.

Kontakt oss for mer informasjon!

Se mer

Videreforedling

Videreforedling av fisk i Norge må overvinne et lønnsnivå som er høyere enn i nesten alle land som vi kan sammenligne oss med. Det krever effektivitet og rasjonelle løsninger.

Vår prosessforbedrings-kompetanse kan være det som skal til for å holde videreforedlingen i Norge i stedet for å flytte den ut.

Kontakt oss for mer informasjon!

Se mer

Salg

Markedet for fisk er i evig utvikling og forandring. Det blir åpenbart hvis en ser eksport-markedet i et 100-års perspektiv.

Det betyr at eksportørene må lete etter nye markeder samtidig som de forsvarer sine gamle. Regulatoriske og kommersielle barrierer må nedkjempes. Med sitt verdensomspennende nettverk og sin sjømatkompetanse kan PwC være en god medhjelper til å beskytte gamle og erobre nye markeder.

Kontakt oss for mer informasjon!

Se mer

 

 

Kontakt oss

Hallvard Aarø

Hallvard Aarø

Partner | Leder for Region Vest, PwC Norway

Tlf: 952 61 304

Ragnhild Dahle Heen

Ragnhild Dahle Heen

Senior Manager, PwC Norway

Tlf: 952 61 440

Hanne Sælemyr Johansen

Hanne Sælemyr Johansen

Partner, PwC Norway

Tlf: 952 61 225

Følg oss