Sjømat

Hjelper en tradisjonell næring mot en teknologi- og innovasjonsdrevet fremtid.

Tross mange hundre års historie er sjømatindustrien aktuell som aldri før. Bransjen står midt i et skifte drevet av teknologi, innovasjon og globalisering. Det er ennå mye i spill før alt får satt seg.

Norge er blitt selve episenteret for de enorme endringene som fiskeri- og havbruksnæringene nå gjennomgår i hele verden. Særlig innen akvakultur, eksempelvis fiskeoppdrett, har norske og norskeide selskaper satt standarden for bærekraftig drift, eierskap og vekst de siste årene.

Nå drives veksten i oppdrett av store børsnoterte selskaper med forgreninger til mange land. PwC har jobbet med bransjen siden den spede begynnelse, og vi har omfattende kjennskap til de regulatoriske, strategiske og operasjonelle utfordringene som aktørene lever med. 

Innen fiskeri er det også mye som skjer om dagen. Teknologien har for alvor endret bransjen de seneste årene, og mer effektive systemer innen fangst-, foredling- og distribusjon har banet vei for en helt ny måte å tenke fiskeri på. 

Ved hjelp av våre tette bånd til forskningsmiljøer, hjelper vi våre kunder med å kombinere det kommersielle potensialet i et prosjekt med kunnskapsdrevet forskning.  

Uansett hvilken del av sjømatnæringen du tilhører, har vi kompetansen og erfaringen som trengs for å gi gode råd og operasjonell støtte innenfor alle PwCs tjenesteområder. Vi følger utviklingen i næringene tett, kjenner hele verdikjeden og har det nødvendige globale perspektivet for at ditt selskap skal få realisert sitt potensial, også i fremtiden.


Jeg ønsker hjelp innen:

PwC Seafood jobber tett med Akvakulturnæringen, forvaltningen og forskningsmiljøer både nasjonalt og internasjonalt som er relevant for pågående oppdrag.

Les mer

Fiske- og fangst sektoren har endret seg voldsomt de siste femti årene. Fangsten er den samme – ca 2,5 mill tonn, men antall utøver er gått fra over 100 000 til i omkring 7000.

Les mer

Kontakt oss

Hallvard Aarø
Partner | Assurance
Tlf: 952 61 304
Kontakt meg

Torben Foss
Advokat | Direktør
Tlf: 952 61 299
Kontakt meg

Ole-Alexander Palm
Direktør | Consulting
Tlf: 952 61 395
Kontakt meg

Bengt Marius Hilstad
Senior Manager | Consulting
Tlf: 952 61 469
Kontakt meg

Følg oss