Sjømat

Vi hjelper en tradisjonell næring mot en teknologi- og innovasjonsdrevet fremtid.

Tross mange hundre års historie er sjømatindustrien aktuell som aldri før. Bransjen står midt i et skifte drevet av teknologi, innovasjon og globalisering. Det er ennå mye i spill før alt får satt seg.

Uansett hvilken del av sjømatnæringen du tilhører, har vi kompetansen og erfaringen som trengs for å gi gode råd og operasjonell støtte innenfor alle våre tjenesteområder. Vi følger utviklingen i næringene tett, kjenner hele verdikjeden og har det nødvendige globale perspektivet for at ditt selskap skal få realisert sitt potensial, også i fremtiden.

PwCs Sjømatbarometer 2017 er lansert

Kun 1 av 3 ledere tror på Regjeringens mål om firedobling av oppdrettsfisk, viser ny PwC-rapport. Flesteparten sier de trolig vil ta i bruk lukkede anlegg på sjøen. Over halvparten av oppdrettsanlegg vil være offshore, eller i lukkede anlegg på sjøen eller på land i 2050, mener bransjen selv.

85% av sjømatbransjen vil investere i ny teknologi, men bare halvparten tror de vil oppnå lavere kostnader ved å automatisere de neste fem årene. Den største utfordringen er lakselusa.

-Innen 2050 vil luseproblematikken være løst, mener Marte Vassbotten, sjømatrådgiver i PwC.

Last ned Sjømatbarometeret 2017 

 

 


Jeg ønsker hjelp innen:

PwC Seafood jobber tett med Akvakulturnæringen, forvaltningen og forskningsmiljøer både nasjonalt og internasjonalt som er relevant for pågående oppdrag.

Les mer

Fiske- og fangst sektoren har endret seg voldsomt de siste femti årene. Fangsten er den samme – ca 2,5 mill tonn, men antall utøver er gått fra over 100 000 til i omkring 7000.

Les mer

Kontakt oss

Hallvard Aarø
Partner | Assurance
Tlf: 952 61 304
Kontakt meg

Torben Foss
Advokat | Direktør
Tlf: 952 61 299
Kontakt meg

Ole-Alexander Palm
Direktør | Consulting
Tlf: 952 61 395
Kontakt meg

Bengt Marius Hilstad
Senior Manager | Consulting
Tlf: 952 61 469
Kontakt meg

Følg oss