Telekom og media

Utvikling av lønnsomme forretningsmodeller under teknologisk endring.

Selskaper strever med å holde produktene og tjenestene sine relevante i en bransje der teknologiske innovasjoner utfordrer eksisterende forretningsmodeller. Vi hjelper selskaper med å forutse endringer som vil komme, og å forstå fremtidige markedskrav.

Behov for omstilling og teknologiutvikling 

Selskaper innen telekom, media og teknologi opplever stadig behov for omstilling. Og kontinuerlig utvikling av forretningsmodeller som følge av innovasjoner som endrer forbrukernes vaner er essentsielt. Selskaper møter store krav til tidsriktig og effektiv utvikling av teknologi for å imøtekomme forventningene i markedet.

Konkurransefortrinn

Våre bransjespesialister hjelper dere med å utvikle lønnsomme forretningsmodeller under teknologisk endring. Vi kan bidra med å omdanne investert kapital i teknologi til et konkurransefortrinn.

Jeg ønsker hjelp innen

Media og underholdning

Media- og underholdningsbransjen er preget av et betydelig omstillingsbehov. Dette åpner for nye muligheter, samtidig som det utfordrer eksisterende forretningsmodeller med hensyn til produksjon, salg og distribusjon. PwC har inngående kjennskap til trendene og driverne i bransjen. Vår årlige utgivelse av "Global Entertainment and Media Outlook" gir en oppdatering, samt en fem års kvalifisert forventning om den kommende utviklingen innen bransjen. 

For mer informasjon, ta kontakt med Eivind Nilsen eller Frode Myrdal.

Se mer

Teknologi

Teknologi er et av de viktigste investeringsområdene for kommunikasjonsselskaper. Inntektsføring av komplekse tjenester og produkter er en utfordring for både kommunikasjon- og teknologibransjen. Vi hjelper deg på veien. 

For mer informasjon, ta kontakt med Eivind Nilsen eller Frode Myrdal.

Se mer

Telekommunikasjon

Økt digitalisering og forbrukernes forventing om tilgjengelighet stiller store krav til aktørene i industrien til å levere ytelse og produkter. Selskapene i sektoren må ha en helhetlig strategisk plan for utvikling av sine forretningsområder og nyskaping kreves for å imøtekomme forventningene i markedet. I PwC har vi delt inn vår ekspertise i forskjellige bransjer for å yte spesialisert revisjon og rådgivning, og samtidig være i forkant av utviklingen. 

For mer informasjon, ta kontakt med Eivind Nilsen eller Frode Myrdal.

Se mer

Kontakt oss

Eivind Nilsen
Partner | Assurance
Tlf: 952 60 832
Kontakt meg

Frode Myrdal
Partner | Consulting Bergen
Tlf: 952 61 303
Kontakt meg

Følg oss