Telekom og media

Behov for omstilling og teknologiutvikling

Selskaper innen telekom, media og teknologi opplever stadig behov for omstilling. Og kontinuerlig utvikling av forretningsmodeller som følge av innovasjoner som endrer forbrukernes vaner er essensielt. Selskaper møter store krav til tidsriktig og effektiv utvikling av teknologi for å imøtekomme forventningene i markedet.

Selskaper strever med å holde produktene og tjenestene sine relevante i en bransje der teknologiske innovasjoner utfordrer eksisterende forretningsmodeller.

Konkurransefortrinn

Våre bransjespesialister hjelper dere med å utvikle lønnsomme forretningsmodeller under teknologisk endring. Vi kan bidra med å omdanne investert kapital i teknologi til et konkurransefortrinn.

Hvordan kan vi bistå deg?

Media og underholdning

Media- og underholdningsbransjen er preget av et betydelig omstillingsbehov. Dette åpner for nye muligheter, samtidig som det utfordrer eksisterende forretningsmodeller med hensyn til produksjon, salg og distribusjon. PwC har inngående kjennskap til trendene og driverne i bransjen. Vår årlige utgivelse av "Global Entertainment and Media Outlook" gir en oppdatering, samt en fem års kvalifisert forventning om den kommende utviklingen innen bransjen.

Teknologi

Teknologi er et av de viktigste investeringsområdene for kommunikasjonsselskaper. Inntektsføring av komplekse tjenester og produkter er en utfordring for både kommunikasjon- og teknologibransjen. Vi hjelper deg på veien.

Telekommunikasjon

Økt digitalisering og forbrukernes forventing om tilgjengelighet stiller store krav til aktørene i industrien til å levere ytelse og produkter. Selskapene i sektoren må ha en helhetlig strategisk plan for utvikling av sine forretningsområder og nyskaping kreves for å imøtekomme forventningene i markedet. I PwC har vi delt inn vår ekspertise i forskjellige bransjer for å yte spesialisert revisjon og rådgivning, og samtidig være i forkant av utviklingen.


Nytt for telekom- og mediebransjen


Kontaktpersoner

Eivind Nilsen

Partner | Revisjon, Oslo, PwC Norway

952 60 832

Kontakt meg

Frode Myrdal

Partner | Consulting , Bergen, PwC Norway

952 61 303

Kontakt meg

Følg oss