Vi bygger tillit og skaper verdier

  

Sammen om bærekraftig omstilling

For å løse alt fra klimakrisen til eldrebølgen, trenger vi et godt samspill mellom mennesker og teknologi. Et samfunn i endring legger økt press på ny kompetanse og endringsvilje. Nysgjerrighet og lidenskap gjør at vi aldri gir oss før vi finner ut hvordan ting egentlig henger sammen, og innsikten bruker vi til å spille andre gode. 

I Norge er vi over 2600 problemløsere fordelt på 27 kontorer spredt over hele landet, som er rå på samhandling, tenker ulikt og har hjertet på rett plass. Vi går på jobb hver dag for å bygge tillit i samfunnet og løse viktige problemer. Vi tror på en raus kultur, og at det er sammen med kunder og kollegaer vi bidrar til å utvikle varige verdier. 

Hjelper virksomheter med å lykkes

Med de beste hodene lokalt og globalt hjelper vi din virksomhet med alt fra rådgivning, revisjon, økonomi og juridiske tjenester

Nøkkelen vår er å sette sammen team med ulike bakgrunner og perspektiver som sammen finner svar på de vanskeligste utfordringene. Dette er mener vi er fremtidsformelen. 

 

 

Våre verdier

Verdiene våre er grunnlaget for alt vi gjør.


Opptre med integritet

Vi står opp for det som er rett, særlig når det føles vanskelig

Vi forventer og leverer topp kvalitet

Vi tar beslutninger og skal alltid opptre som om eget omdømme står på spill

Utgjøre en forskjell

Vi skal være oppdaterte og nysgjerrig på hvordan teknologi og trender påvirker samfunnet

Vi skal skape betydningsfulle resultater for kolleger, kunder og samfunnet

Vi skal respondere raskt og tilpasse oss endringer

Bry oss

Vi skal gjøre en innsats for å forstå mennesket bak rollen

Vi sørger for å utvikle den enkelte på områder som er viktige for dem

Vi støtter hverandre i å arbeide på måter som får frem det beste i dem

Jobbe sammen

Vi samarbeider og deler relasjoner, ideer og kunnskap

Vi skal alltid søke og integrere et mangfold av perspektiver

Vi gir og etterspør tilbakemeldinger for å forbedre oss

Utfordre og tenke nytt

Vi har mot til å utfordre i mening og handling

Vi fornyer oss og lærer av våre feil

Vi har et åpent sinn og søker muligheter i enhver idé

Kontakt oss

Leif Arne Jensen

Leif Arne Jensen

Administrerende direktør | Territory Senior Partner, PwC Norway

Eli  Moe-Helgesen

Eli Moe-Helgesen

Partner | Leder for Revisjon, PwC Norway

Tlf: 952 60 113

Petter Vold

Petter Vold

Viseadm. dir. | Partner, leder for Advisory & Consulting, PwC Norway

Tlf: 952 60 605

Hanne Løvstad

Hanne Løvstad

Partner | Leder for klima- og bærekraftstjenester, PwC Norway

Tlf: 967 00 000

Følg oss