PwC. Vil litt mer

  

Vår måte å jobbe på

Sammen bygger vi tillit og skaper verdier.

PwC er et internasjonalt nettverk med over 250 000 ansatte verden over. Toppsjefen befinner seg i New York. Hvordan har det seg at vi likevel har 28 kontorer spredt over hele Norge? Jo, vi ønsker å hjelpe deg der du er, og forstå din virksomhets rammevilkår og verdikjede.

Vi hjelper offentlige og private virksomheter med å nå sine mål, og vi vil at de skal lykkes. Med de beste hodene lokalt og globalt bistår vi din virksomhet med rådgivning, revisjon, regnskap og juridiske tjenester.

Det vi liker best er å hjelpe de som vil litt mer med å nå sine mål. De som er gode på nyskaping, har handlekraft, og våger å satse. Slik får kundene ofte til store ting, når andre bare rister på hodet. Og hvem vet hvem som vil endre verden i fremtiden?

Våre egne krav til oss selv er høye. Både på kvalitet og integritet.

Vi vil litt mer. Vil du?
Kontakt oss
Leif Arne Jensen, adm.dir. og Petter Vold, viseadm.dir. i PwC Norge

Leif Arne Jensen, adm.dir. og Petter Vold, viseadm.dir. i PwC Norge

Våre verdier

Verdiene våre er grunnlaget for alt vi gjør.


Opptre med integritet

Vi står opp for det som er rett, særlig når det føles vanskelig

Vi forventer og leverer topp kvalitet

Vi tar beslutninger og skal alltid opptre som om eget omdømme står på spill

Utgjøre en forskjell

Vi skal være oppdaterte og nysgjerrig på hvordan teknologi og trender påvirker samfunnet

Vi skal skape betydningsfulle resultater for kolleger, kunder og samfunnet

Vi skal respondere raskt og tilpasse oss endringer

Bry oss

Vi skal gjøre en innsats for å forstå mennesket bak rollen

Vi sørger for å utvikle den enkelte på områder som er viktige for dem

Vi støtter hverandre i å arbeide på måter som får frem det beste i dem

Jobbe sammen

Vi samarbeider og deler relasjoner, ideer og kunnskap

Vi skal alltid søke og integrere et mangfold av perspektiver

Vi gir og etterspør tilbakemeldinger for å forbedre oss

Utfordre og tenke nytt

Vi har mot til å utfordre i mening og handling

Vi fornyer oss og lærer av våre feil

Vi har et åpent sinn og søker muligheter i enhver idé

Kontakt oss

Leif Arne Jensen

Leif Arne Jensen

Adm. dir. | Territory Senior Partner, PwC Norway

Petter Vold

Petter Vold

Viseadm. dir. | Leder for Consulting, PwC Norway

Tlf: 952 60 605

Følg oss