Om PwC Norge

Rådgivning, revisjon, regnskap og juridisk bistand. Der har du oss.

Vi hjelper offentlige og private virksomheter med å nå sine mål, og vi vil at de skal lykkes. Både lokalt og internasjonalt.

Vår måte å jobbe på

Sammen bygger vi tillit og skaper verdier

Det vi liker best er å hjelpe de som vil litt mer med å nå sine mål. De som er gode på nyskaping, har handlekraft, og våger å satse. Slik får kundene ofte til store ting, når andre bare rister på hodet. Og hvem vet hvem som vil endre verden i fremtiden?

Vi kjenner det lokale næringsliv godt, og vi jobber med de beste hodene i verden. Våre egne krav til oss selv er høye. Både på kvalitet og ærlighet. Vi vil litt mer.

Leif Arne Jensen, Adm. Dir og Petter Vold, Viseadm. Dir.

Leif Arne Jensen, Adm. Dir og Petter Vold, Viseadm. Dir.

Våre verdier

Opptre med integritet

• Stå opp for det som er rett, særlig når det føles vanskelig
• Forvente og levere topp kvalitet
• Ta beslutninger og alltid opptre som om eget omdømme står på spill

Utgjøre en forskjell

• Være oppdatert og nysgjerrig på hvordan teknologi og trender påvirker samfunnet
• Skape betydningsfulle resultater for kolleger, kunder og samfunnet
• Respondere raskt og tilpasse oss endringer

Bry oss

• Gjøre en innsats for å forstå mennesket bak rollen
• Sørge for å utvikle den enkelte på områder som er viktige for dem
• Støtte hverandre i å arbeide på måter som får frem det beste i dem

Jobbe sammen

• Samarbeide og dele relasjoner, ideer og kunnskap
• Alltid søke og integrere et mangfold av perspektiver
• Gi og etterspørre tilbakemeldinger for å forbedre oss

Utfordre og tenke nytt

• Ha mot til å utfordre i mening og handling
• Fornye oss og lære av våre feil
• Ha et åpent sinn og søke muligheter i enhver idé


Kontakt oss

Leif Arne Jensen

Adm. dir. | Territory Senior Partner , PwC Norway

Tlf: 952 60 102

Eli Moe-Helgesen

Partner | Leder for Assurance & Risk Advisory Services , PwC Norway

Tlf: 952 60 113

Petter Vold

Viseadm. dir. | Leder av Consulting Norge, PwC Norway

Tlf: 952 60 605

Herman Skibrek

Partner, PwC Norway

Tlf: 952 60 141

Henrik Haakestad Lervold

Markeds- og kommunikasjonsdirektør, PwC Norway

Tlf: 958 61 610

Følg oss