Om PwC Norge

Rådgivning, revisjon, regnskap og juridisk bistand. Der har du oss.

Vi hjelper offentlige og private virksomheter med å nå sine mål, og vi vil at de skal lykkes. Både lokalt og internasjonalt.

Vår måte å jobbe på

Sammen bygger vi tillit og skaper verdier

Det vi liker best er å hjelpe de som vil litt mer med å nå sine mål. De som er gode på nyskaping, har handlekraft, og våger å satse. Slik får kundene ofte til store ting, når andre bare rister på hodet. Og hvem vet hvem som vil endre verden i fremtiden?

Vi kjenner det lokale næringsliv godt, og vi jobber med de beste hodene i verden. Våre egne krav til oss selv er høye. Både på kvalitet og ærlighet. Vi vil litt mer.

Vår måte å jobbe på

Våre verdier

Opptre med integritet

• Stå opp for det som er rett, særlig når det føles vanskelig
• Forvente og levere topp kvalitet
• Ta beslutninger og alltid opptre som om eget omdømme står på spill

Utgjøre en forskjell

• Være oppdatert og nysgjerrig på hvordan teknologi og trender påvirker samfunnet
• Skape betydningsfulle resultater for kolleger, kunder og samfunnet
• Respondere raskt og tilpasse oss endringer

Bry oss

• Gjøre en innsats for å forstå mennesket bak rollen
• Sørge for å utvikle den enkelte på områder som er viktige for dem
• Støtte hverandre i å arbeide på måter som får frem det beste i dem

Jobbe sammen

• Samarbeide og dele relasjoner, ideer og kunnskap
• Alltid søke og integrere et mangfold av perspektiver
• Gi og etterspørre tilbakemeldinger for å forbedre oss

Utfordre og tenke nytt

• Ha mot til å utfordre i mening og handling
• Fornye oss og lære av våre feil
• Ha et åpent sinn og søke muligheter i enhver idé


Kontakt oss

Herman Skibrek
Partner, PwC Norway
Tlf: 952 60 141
Kontakt meg

Reidar Henriksen
Partner, PwC Norway
Tlf: 952 61 060
Kontakt meg

Henrik Haakestad Lervold
Markeds- og kommunikasjonsdirektør, PwC Norway
Tlf: 958 61 610
Kontakt meg

Følg oss