Sammen bygger vi tillit og skaper verdier

  

Vår måte å jobbe på

PwC er et ledende globalt kompetansehus som bidrar med kunnskap, innsikt og verdiskapning. I Norge har vi 28 kontorer spredt over hele landet. Vi ønsker å hjelpe deg der du er, og forstå din virksomhets rammevilkår og verdikjede. 

Vi har vært en pioner i vår bransje helt siden vi startet opp for om lag 150 år siden. Det handler om å flytte grenser, om å ville litt mer. Hver dag!

Hjelper virksomheter med å lykkes

Med de beste hodene lokalt og globalt hjelper vi din virksomhet med rådgivning, revisjon, økonomi og juridiske tjenester

Vi er sentrale i omstillingsprosesser hver dag. Vi kjenner utfordringene og mulighetene, hva som fungerer og hva som ikke fungerer. Vi kommer inn med nye, trenede øyne, og kan umiddelbart ta del i endringen bedriften går gjennom. Det gjør PwC til en god samarbeidspartner når omstilling står på trappene.

Kvalitet og integritet er sentralt i alle ledd hos oss i PwC. Våre egne krav til oss selv er høye. Men det er kundene som vurderer vårt verdibidrag – ikke oss selv. 

 

 

Våre verdier

Verdiene våre er grunnlaget for alt vi gjør.


Opptre med integritet

Vi står opp for det som er rett, særlig når det føles vanskelig

Vi forventer og leverer topp kvalitet

Vi tar beslutninger og skal alltid opptre som om eget omdømme står på spill

Utgjøre en forskjell

Vi skal være oppdaterte og nysgjerrig på hvordan teknologi og trender påvirker samfunnet

Vi skal skape betydningsfulle resultater for kolleger, kunder og samfunnet

Vi skal respondere raskt og tilpasse oss endringer

Bry oss

Vi skal gjøre en innsats for å forstå mennesket bak rollen

Vi sørger for å utvikle den enkelte på områder som er viktige for dem

Vi støtter hverandre i å arbeide på måter som får frem det beste i dem

Jobbe sammen

Vi samarbeider og deler relasjoner, ideer og kunnskap

Vi skal alltid søke og integrere et mangfold av perspektiver

Vi gir og etterspør tilbakemeldinger for å forbedre oss

Utfordre og tenke nytt

Vi har mot til å utfordre i mening og handling

Vi fornyer oss og lærer av våre feil

Vi har et åpent sinn og søker muligheter i enhver idé

Kontakt oss

Leif Arne Jensen

Leif Arne Jensen

Adm. dir. | Territory Senior Partner, PwC Norway

Eli  Moe-Helgesen

Eli Moe-Helgesen

Partner | Leder for Revisjon, PwC Norway

Tlf: 952 60 113

Petter Vold

Petter Vold

Viseadm. dir. | Partner, leder for Advisory & Consulting, PwC Norway

Tlf: 952 60 605

Hanne Løvstad

Hanne Løvstad

Partner | Bærekraft & klimarisiko, PwC Norway

Tlf: 967 00 000

Følg oss