Om PwC Norge

Vi tilbyr revisjon, rådgivning, regnskap, og juridisk bistand. Kundene våre kommer fra både offentlig og privat sektor, og er i alle størrelser fra de minste lokale til de store og internasjonale.

Vår måte å jobbe på

Sammen bygger vi tillit og skaper verdier

Basert på et bredt kompetansemiljø skal vi bygge tillit og bidra til god styring og kontroll hos våre kunder, og positivt påvirke selskapets evne til verdiskapning og utvikling.

Vi setter høye standarder for måten vi arbeider på. Gjennom kvalitet i våre leveranser, bred kompetanse, høy integritet og ærlighet skal vi være landets foretrukne samarbeidspartner innen revisjon og rådgivende tjenester.

Kvalitet og uavhengighet er avgjørende for PwCs fremgang og varemerke. Vi legger store ressurser i å styrke og sikre dette videre, blant annet gjennom kompetanseutvikling av våre ansatte samt utvikling av systemer og prosesser for oppfølging.

Vår måte å jobbe på

Våre verdier

Opptre med integritet

• Stå opp for det som er rett, særlig når det føles vanskelig
• Forvente og levere topp kvalitet
• Ta beslutninger og alltid opptre som om eget omdømme står på spill

Utgjøre en forskjell

• Være oppdatert og nysgjerrig på hvordan teknologi og trender påvirker samfunnet
• Skape betydningsfulle resultater for kolleger, kunder og samfunnet
• Respondere raskt og tilpasse oss endringer

Bry oss

• Gjøre en innsats for å forstå mennesket bak rollen
• Sørge for å utvikle den enkelte på områder som er viktige for dem
• Støtte hverandre i å arbeide på måter som får frem det beste i dem

Jobbe sammen

• Samarbeide og dele relasjoner, ideer og kunnskap
• Alltid søke og integrere et mangfold av perspektiver
• Gi og etterspørre tilbakemeldinger for å forbedre oss

Utfordre og tenke nytt

• Ha mot til å utfordre i mening og handling
• Fornye oss og lære av våre feil
• Ha et åpent sinn og søke muligheter i enhver idé


Kontakt oss

Herman Skibrek
Partner
Tlf: 952 60 141
Kontakt meg

Reidar Henriksen
Partner
Tlf: 952 61 060
Kontakt meg

Henrik Haakestad Lervold
Markeds- og kommunikasjonsdirektør
Tlf: 958 61 610
Kontakt meg

Følg oss