Vår historie

PwC ble etablert i 1998 ved fusjonen mellom Price Waterhouse og Coopers & Lybrand. Begge var igjen resultater av fusjoner mellom selvstendige revisjons- og rådgivningsfirmaer med opprinnelse i London.

Price Waterhouse kan spore sin virksomhet tilbake til 1849, da Samuel Lowell Price etablerte eget revisjonsfirma, og Coopers & Lybrand kan spore sin virksomhet tilbake til 1854 da William Cooper etablerte sitt revisjonsfirma.

Price Waterhouse og Coopers & Lybrand eksisterte i Norge fra henholdsvis 1971 og 1963. Price Waterhouse ble etablert som firma i Norge i 1971 under ledelse av Thorolf Jansen, men medarbeidere ansatt ved Price Waterhouse i Stockholm reviderte kunder i Norge fra 1930-årene. Thorolf Jansen var fast ansatt i Oslo fra 1951.

Coopers & Lybrand ble etablert i Norge i 1963, da de statsautoriserte revisorene Per Waaler og Olav Ildal fikk rettighetene til firmanavnet. PwC i Norge anser imidlertid 1939 som sitt stiftelsesår, som er året da Olav Ildal etablerte revisjonsfirmaet som i 1963 ble omdannet til Coopers & Lybrand.

I dag

2010

PricewaterhouseCoopers forkorter merkevarenavnet formelt til PwC.

1998

Price Waterhouse og Coopers & Lybrand slår seg sammen verden over og blir PricewaterhouseCoopers.

1990

Coopers & Lybrand fusjonerer med Deloitte Haskins & Sells i en rekke land i verden.

1982

Price Waterhouse World Firm etableres.

1957

Cooper Brothers & Co, McDonald, Currie and Co og Lybrand, Ross Bros & Montgomery fusjonerer og blir til Coopers & Lybrand.

1898

Robert H. Montgomery, William M. Lybrand. Adam A. Ross Jr. og broren T. Edward Ross etablerer Lybrand, Ross Brothers and Montgomery.

1865

Price, Holyland og Waterhouse inngår samarbeid. 9 år senere bytter de navn til Price, Waterhouse & Co.

1854

William Cooper starter opp sin egen virksomhet i London, som 7 år senere blir til Cooper Brothers

1849

Samuel Lowell Price etablerer firma i London.

Kontakt oss

Leif Arne Jensen

Leif Arne Jensen

Administrerende direktør | Territory Senior Partner, PwC Norway