Vår historie

PwC ble etablert i 1998 ved fusjonen mellom Price Waterhouse og Coopers & Lybrand. Begge var igjen resultater av fusjoner mellom selvstendige revisjons- og rådgivningsfirmaer med opprinnelse i London. Price Waterhouse kan spore sin virksomhet tilbake til 1849, da Samuel Lowell Price etablerte eget revisjonsfirma, og Coopers & Lybrand kan spore sin virksomhet tilbake til 1854 da William Cooper etablerte sitt revisjonsfirma.

Price Waterhouse og Coopers & Lybrand eksisterte i Norge fra henholdsvis 1971 og 1963. Price Waterhouse ble etablert som firma i Norge i 1971 under ledelse av Thorolf Jansen, men medarbeidere ansatt ved Price Waterhouse i Stockholm reviderte kunder i Norge fra 1930-årene. Thorolf Jansen var fast ansatt i Oslo fra 1951.

Coopers & Lybrand ble etablert i Norge i 1963, da de statsautoriserte revisorene Per Waaler og Olav Ildal fikk rettighetene til firmanavnet. PwC i Norge anser imidlertid 1939 som sitt stiftelsesår, som er året da Olav Ildal etablerte revisjonsfirmaet som i 1963 ble omdannet til Coopers & Lybrand.

PwC ble etablert i 1998 ved fusjonen mellom Price Waterhouse og Coopers & Lybrand.

Kontakt oss

Reidar Henriksen

Partner, PwC Norway

Tlf: 952 61 060

Følg oss