Eiendom

Hjelper eiendomsbransjen til stabilitet i et uforutsigbart marked.

Eiendomsmarkedet påvirkes av globale konjunkturutfordringer, som gjør det vanskelig å forutse fremtiden. Vårt erfarne team med eiendomsspesialister hjelper selskapet ditt med å høste forretningsmuligheter i utviklingen.

Eiendomsmarkedets uforutsigbarhet 

Som følge av eiendomsmarkedets uforutsigbarhet og krevende økonomiske tider, er bankene blitt mer restriktive til hvilke prosjekter de velger å finansiere. Er du eiendomsaktør betyr det behov for bedre overvåkning av kostnader og risiko, bedre kontroll og oppfølging av finansieringssituasjonen, grundig evaluering av kapitalstrukturen, og optimalisering av eiendomsporteføljens lokalisering og kvalitet.

Du må også holde deg oppdatert på endringer i skatte- og avgiftsregler, og justeringene i internasjonale regnskapsstandarder (IFRS), for å kunne ta informerte beslutninger.

Hvordan kan vi hjelpe?

Vårt erfarne eiendomsteam består av revisorer, konsulenter, og advokater med spesialisert kunnskap om verdiskapning i eiendomsbransjen.

Vi jobber som en del av et internasjonalt nettverk. Det tilfører rådene våre et globalt overblikk.

Vi hjelper deg med:
  • Lovbestemt revisjon, internrevisjon og regnskapsføring

  • Optimal skatte- og avgiftsmessig organisering

  • Vurdering og dokumentasjon av internprisingsmodeller

  • Effektivisering av kjerneprosesser herunder optimalisering av innkjøpsfunksjonen

  • Innføring av helhetlig risikostyring (ERM)

  • Vurdering av riktig tidspunkt for salg eller oppkjøp av foretak og bistand med verdivurdering og gjennomføring av transaksjoner

  • Bistand til etablering av optimal kapitalstruktur og finansieringsalternativer

  • Foredrag, seminarer og kursing knyttet til sentrale temaer innen regnskap, skatt og avgift, relevante for eiendomsbransjen

Kontakt oss

Erik Andersen
Partner | Assurance , PwC Norway
Tlf: 952 60 501
Kontakt meg

Stian Gårdsvoll
Partner | Leder for Consulting Midt- og Nord-Norge, PwC Norway
Tlf: 952 61 402
Kontakt meg

Trond Ingebrigtsen
Partner | Leder Advokatfirmaet PwC, PwC Norway
Tlf: 952 60 810
Kontakt meg

Elin Young
Direktør | Leder for Deals Eiendom, PwC Norway
Tlf: 952 61 497
Kontakt meg

Lars Helge Aasen
Senior skatterådgiver | Partner, PwC Norway
Tlf: 952 60 274
Kontakt meg

Svein Gunnar Olsen
Partner, PwC Norway
Tlf: 952 61 030
Kontakt meg

Jan Egill Wendelboe Aarø
Advokat | Partner, PwC Norway
Tlf: 406 39 603
Kontakt meg

Follow us