Eiendom

Eiendomsmarkedets uforutsigbarhet 

Som følge av eiendomsmarkedets uforutsigbarhet og krevende økonomiske tider, er bankene blitt mer restriktive til hvilke prosjekter de velger å finansiere. Er du eiendomsaktør betyr det behov for bedre overvåkning av kostnader og risiko, bedre kontroll og oppfølging av finansieringssituasjonen, grundig evaluering av kapitalstrukturen, og optimalisering av eiendomsporteføljens lokalisering og kvalitet.

Hvordan kan vi hjelpe?

Vårt erfarne eiendomsteam består av revisorer, konsulenter, og advokater med spesialisert kunnskap om verdiskapning i eiendomsbransjen. Vi hjelper selskapet ditt med å høste forretningsmuligheter. 

Vi jobber som en del av et internasjonalt nettverk. Det tilfører rådene våre et globalt overblikk.

Kontakt oss for en uforpliktende prat

 

Vårt eiendomsteam bistår deg med:

  • Lovbestemt revisjon, internrevisjon og regnskapsføring
  • Optimal skatte- og avgiftsmessig organisering
  • Vurdering og dokumentasjon av internprisingsmodeller
  • Effektivisering av kjerneprosesser herunder optimalisering av innkjøpsfunksjonen
  • Innføring av helhetlig risikostyring (ERM)
  • Vurdering av riktig tidspunkt for salg eller oppkjøp av foretak og bistand med verdivurdering og gjennomføring av transaksjoner
  • Bistand til etablering av optimal kapitalstruktur og finansieringsalternativer
  • Regnskapsførsel, digitalisering/systembistand, og skybasert rapportering 
  • Forvaltning av leiekontrakter, likviditetsstyring, mva.-problematikk, felleskostnadshåndtering og rapportering. 

Kontakt oss

Erik Andersen

Erik Andersen

Partner | Assurance , PwC Norway

Tlf: 952 60 501

Stian Gårdsvoll

Stian Gårdsvoll

Partner | Leder for Consulting Midt- og Nord-Norge, PwC Norway

Tlf: 952 61 402

Trond Ingebrigtsen

Trond Ingebrigtsen

Partner | Leder Advokatfirmaet PwC, PwC Norway

Tlf: 952 60 810

Elin  Young

Elin Young

Partner | Leder for Deals Eiendom, PwC Norway

Tlf: 952 61 497

Lars Helge Aasen

Lars Helge Aasen

Senior skatterådgiver | Partner, PwC Norway

Tlf: 952 60 274

Svein Gunnar Olsen

Svein Gunnar Olsen

Partner, PwC Norway

Tlf: 952 61 030

Jan Egill Wendelboe Aarø

Jan Egill Wendelboe Aarø

Advokat | Partner, PwC Norway

Tlf: 406 39 603

Elin Bergum

Elin Bergum

Manager, PwC Norway

Tlf: 982 64 359

Følg oss