Eiendom

Eiendomsmarkedets uforutsigbarhet takles bedre med gode rådgivere

Som følge av eiendomsmarkedets uforutsigbarhet og krevende økonomiske tider, er bankene blitt mer restriktive til hvilke prosjekter de velger å finansiere.

Eiendomsaktører eller selskaper med betydelige investeringer i fast eiendom kan møte dette ved å ta flere grep: bedre overvåkning av kostnader og risiko, bedre kontroll og oppfølging av finansieringssituasjonen, grundig evaluering av kapitalstrukturen, og optimalisering av eiendomsporteføljens lokalisering og kvalitet. Alt dette, og mer, kan våre dyktige medarbeidere bistå med.

Vårt erfarne eiendomsteam består av revisorer, konsulenter, og advokater med spesialisert kunnskap om verdiskapning i eiendomsbransjen. Vi hjelper selskapet ditt med å høste forretningsmuligheter.

Kontakt oss

Våre eiendomseksperter kan hjelpe deg med: 

  • Lovbestemt revisjon, internrevisjon og regnskapsføring
  • Optimal skatte- og avgiftsmessig organisering
  • Vurdering og dokumentasjon av internprisingsmodeller
  • Effektivisering av kjerneprosesser herunder optimalisering av innkjøpsfunksjonen
  • Innføring av helhetlig risikostyring (ERM)
  • Vurdering av riktig tidspunkt for salg eller oppkjøp av foretak og bistand med verdivurdering og gjennomføring av transaksjoner
  • Bistand til etablering av optimal kapitalstruktur og finansieringsalternativer
  • Regnskapsførsel, digitalisering og skybasert rapportering 
  • Forvaltning av leiekontrakter, likviditetsstyring, mva.-problematikk, felleskostnadshåndtering og rapportering. 

Kontakt oss

Elin Young

Partner | Leder for Deals Eiendom, Oslo, PwC Norway

952 61 497

Kontakt meg

Lars Helge Aasen

Partner | Leder for Advokatfirmaet PwC, Oslo, PwC Norway

952 60 274

Kontakt meg

Andreas Johan Vogt

Senior Manager, Oslo, PwC Norway

480 21 870

Kontakt meg

Anne Kristin Huuse

Partner | Revisjon, Oslo, PwC Norway

Kontakt meg


Følg oss