Eiendom

Eiendomsmarkedets uforutsigbarhet 

Som følge av eiendomsmarkedets uforutsigbarhet og krevende økonomiske tider, er bankene blitt mer restriktive til hvilke prosjekter de velger å finansiere. Er du eiendomsaktør betyr det behov for bedre overvåkning av kostnader og risiko, bedre kontroll og oppfølging av finansieringssituasjonen, grundig evaluering av kapitalstrukturen, og optimalisering av eiendomsporteføljens lokalisering og kvalitet.

Hvordan kan vi hjelpe?

Vårt erfarne eiendomsteam består av revisorer, konsulenter, og advokater med spesialisert kunnskap om verdiskapning i eiendomsbransjen. Vi hjelper selskapet ditt med å høste forretningsmuligheter. 

Vi jobber som en del av et internasjonalt nettverk. Det tilfører rådene våre et globalt overblikk.

Kontakt oss for en uforpliktende prat

 

Vårt eiendomsteam bistår deg med:

  • Lovbestemt revisjon, internrevisjon og regnskapsføring
  • Optimal skatte- og avgiftsmessig organisering
  • Vurdering og dokumentasjon av internprisingsmodeller
  • Effektivisering av kjerneprosesser herunder optimalisering av innkjøpsfunksjonen
  • Innføring av helhetlig risikostyring (ERM)
  • Vurdering av riktig tidspunkt for salg eller oppkjøp av foretak og bistand med verdivurdering og gjennomføring av transaksjoner
  • Bistand til etablering av optimal kapitalstruktur og finansieringsalternativer
  • Regnskapsførsel, digitalisering/systembistand, og skybasert rapportering 
  • Forvaltning av leiekontrakter, likviditetsstyring, mva.-problematikk, felleskostnadshåndtering og rapportering. 

Kontakt oss

Erik Andersen

Partner | Assurance , Oslo, PwC Norway

952 60 501

Kontakt meg

Stian Gårdsvoll

Partner | Leder for Consulting Midt- og Nord-Norge, Trondheim, PwC Norway

952 61 402

Kontakt meg

Trond Ingebrigtsen

Partner | Leder Advokatfirmaet PwC, Oslo, PwC Norway

952 60 810

Kontakt meg

Elin Young

Partner | Leder for Deals Eiendom, Oslo, PwC Norway

952 61 497

Kontakt meg

Lars Helge Aasen

Senior skatterådgiver | Partner, Oslo, PwC Norway

952 60 274

Kontakt meg

Svein Gunnar Olsen

Partner, Kristiansand S, PwC Norway

952 61 030

Kontakt meg

Jan Egill Wendelboe Aarø

Advokat | Partner, Bergen, PwC Norway

406 39 603

Kontakt meg

Elin Bergum

Manager I Accounting Eiendom, Oslo, PwC Norway

982 64 359

Kontakt meg

Hege Merete Oftedal

Partner | Advokatfirmaet PwC, Stavanger, PwC Norway

952 61 029

Kontakt meg


Følg oss