Års- og bærekraftsrapport 2022

Sammen bygger vi en bedre fremtid

PwC er et ledende kompetansehus hvor teknologer, revisorer, rådgivere og advokater jobber side om side.

I års-og bærekraftsrapporten får du innblikk i hvordan vi det siste året har jobbet for å bidra til det grønne skiftet sammen med kundene våre. Vi går på jobb hver dag for å gjøre en forskjell.

Last ned rapporten (PDF, 5.65 MB)

Refleksjoner fra administrerende direktør

Verden har blitt mer usikker. Pandemi. Krig i Europa. Energikrise. Cyberangrep. Klimakrise. Matvarekrise. I Norge har vi lenge vært vant til fremgang. Nå står vi overfor store utfordringer som må løses i privat og offentlig sektor, såvel som samfunnet generelt. PwC spiller en viktig rolle i denne omstillingen for å bygge tillit i samfunnet og løse viktige problemer.

Det handler mye om kompetanse. I kjølvannet av PwCs nye strategi “ The New Equation” investerer PwC-nettverket tre milliarder US dollar for å utvikle ny kompetanse, ny teknologi og nye tjenester.

Vi tror sterkt på at skal vi løse viktige problemer, så må vi jobbe sammen. Vi trenger folk som tenker ulikt, som har ulike erfaringer og ulike perspektiver, og som ser problemene fra ulike sider. Som sammen med våre kunder og samarbeidspartnere skaper verdier som varer i en usikker fremtid.

Leif Arne Jensen, senior partner og administrerende direktør i PwCÅret i tall

Regnskapsåret 2022 er fra 1. juli 2021 til 30. juni 2022.


2022 ble et godt år for PwC Norge med økning i både omsetning og resultat. Omsetningen for regnskapsåret 2022 ble 4,2 mrd kroner som er opp 19% fra 2021.

Omsetningen inkluderer 0,3 mrd kroner i andre driftsinntekter som knytter seg til salg av virksomhet. Inntektene fra våre tjenesteområder var totalt 3,9 mrd kroner som representerer en vekst på 8%. Driftsresultatet endte opp på 1,3 mrd kroner før skatt som er opp hele 40% fra 2021. Snitt utdeling til partnere ble kr. 6,1 millioner som er en økning på 4,3% fra 2021.

Inntekt pr. region

Inntekt pr. forretningsområde

Les mer i våre årsregnskap: PwC AS og Advokatfirmaet PwC AS

Vår påvirkning på samfunn og miljø

PwC har det siste året laget flere rapporter og kronikker med organisasjoner som ZERO, SKIFT – Næringslivets klimaledere og Energi Norge. Vi har sammen fremmet konkrete tiltak for å øke tempoet i den grønne omstillingen. Det går dessverre for sakte. Vi vil få opp farten. Vårt største bidrag er å hjelpe bedriftene med alt fra en bærekraftig strategi og transformasjon til rapportering som bygger tillit.

Vi har forpliktet oss både i Norge og globalt til netto nullutslipp innen 2030 gjennom Science Based Target Initiative. For å nå målet har vi laget en net zero strategi med tiltak som maksgrense for utslipp fra flyreiser til ny innkjøpspolicy hvor vi velger leverandører med lavt energiforbruk.

Menneskene først

Menneskene som jobber hos oss er de viktigste. PwC har som mål å være ledende på utvikling av talenter og sikre at våre medarbeidere til enhver tid både har ferdighetene og robustheten de trenger i en verden som er i stadig endring. I rekrutteringsmarkedet er vi stolte over å være "årets klatrer" blant IT-studenter og at vi er bransjens mest ettertraktede arbeidsplass for økonomistudenter (Universum 2022).

Vårt viktigste fokus det siste året har vært å investere i folka våre, utvikle mennesker med ulike ferdigheter og kompetanser som jobber sammen på tvers av fagfelt. Det skal vi fortsette med. Kontinuerlig læring og kompetanseheving er noe av det viktigste vi gjør.Mennesker


Fordeling kvinner og menn

Kundene våre

I PwC jobber vi med noen av de mest innovative virksomhetene i Norge. De er nyetablerte gründere eller større virksomheter på Oslo børs. Våre kunder inkluderer nasjonale og internasjonale virksomheter, børsnoterte selskap og offentlig sektor.

Næringslivet trenger hjelp med omstilling. Alt fra teknologi til nye regulatoriske endringer til klimautfordringer. Gjennom å tenke bærekraft i alt vi gjør, og hjelpe våre kunder og samarbeidspartnere med å ta de riktige valgene, skal vi gjøre en forskjell for klima, miljø og menneskene rundt oss.

Kundene

Styring og ledelse

– Å levere kvalitet er avgjørende for vår bransje, og det gjør vi gjennom å sette høye standarder for alt vi gjør, sier partner og leder for revisjon, Eli Moe-Helgesen.

PwC Norge styres av partnerne gjennom beslutninger i generalforsamlingen etter anerkjente prinsipper for god eierstyring og selskapsledelse. Prinsippene skal sørge for en mest mulig transparent, forutsigbar og rettferdig behandling av virksomhetens medarbeidere og partnere. Samtidig underbygger god eierstyring og selskapsledelse selskapets strategiske målsetning om høy kvalitet i tjenesteleveransene.Leif Arne Jensen

Leif Arne Jensen

Administrerende direktør | Senior Partner

E-post