Tjenester

Rådgivning, revisjon, regnskap og juridiske tjenester for offentlige og private virksomheter

Våre erfarne medarbeidere og vårt globale nettverk, gir deg den hjelpen du trenger uansett størrelse på din organisasjon. Hjemme eller ute.

Accounting

Gjennom PwC Accounting får du tilgang til et av verdens største kompetansemiljøer. Hos oss får du kundetilpassede løsninger og tjenester av høy kvalitet. Vi gir deg en dedikert kontaktperson som legger sin prestisje i å gi deg og din bedrift personlig service og proaktiv oppfølging.

Advokatfirmaet PwC

Vi har spesialkompetanse innen komplekse skatte-, avgifts- og forretningsjuridiske spørsmål. Som et av verdens største nettverk innen forretningsjus, skatt og avgift, kan vi gi deg unik tilgang til nasjonal ekspertise, uansett hvilket land du ser mot.

Consulting

Vi hjelper deg med å ta de riktige beslutningene for å nå dine mål. Vi har erfaringen og kompetansen som skal til for å løse dine utfordringer: Om det er endringsprosesser, omstilling, digitalisering eller et ønske om bedre måloppnåelse.

Deals

Økonomiske transaksjoner kan være vanskelig og du må fortløpende gjøre mange kritiske vurderinger. Det er der vi kommer inn.

Kapitalmarkedstjenester

Vårt nettverk av spesialister har ekspertise og kunnskap om regelverk og prosess ved kapitalmarkedstransaksjoner, både i Norge og internasjonalt. Ta børsnoteringer som eksempel. For de aller fleste er dette en hendelse man sjeldent opplever. Vi i PwC gjør det ofte, og kjenner både mulighetene og trusselbildet.

People and Organisation

Vi bidrar til å løse kritiske utfordringer gjennom organisatoriske endringer, forbedring av prestasjon og utvikling av talenter.

Revisjon

Vårt hovedmål er økt tillit til økonomisk informasjon, i tillegg til god styring og kontroll. Vi er garantisten for at du alltid er oppdatert på de regulatoriske og bransjemessige kravene som er viktigst.

Risk Advisory Services

Næringslivet er i endring. Det er i økende grad komplekst, integrert og digitalt. Du trenger da god virksomhetsstyring, risikoforståelse og tilstrekkelig kontroll, slik at ledelsen kan fokusere på det som er viktigst. Vi hjelper deg på veien.

Følg oss