Nyutdannede og studenter

Få karrieren du ønsker deg 

Trigges du av tanken på å bidra til å løse viktige samfunnsproblemer, side om side med fageksperter?

I PwC kan du jobbe innenfor spennende områder som teknologi, revisjon, rådgivning, og juss. Vi er til stede over hele landet med våre 28 kontorer. 


syv associates i ett banner

Lurer du på hvordan det er å være Associate i PwC? Sjekk ut vår nye serie!

I vår nye serie “The Associates” møter du syv nyutdannede som åpent deler sine erfaringer om det å være ny i arbeidslivet og i PwC. Hvordan får man venner? Hvordan er egentlig det første møtet med kollegaer, det første kundemøtet eller den første presentasjonen?Våre tjenesteområder

Vi har mange ulike tjenester og fagfelt du kan bli en del av. Her er en oversikt over våre tjenesteområder som du kan jobbe med. Merk at det i noen prosesser er mulig å søke seg til flere av våre tjenesteområder og kontor. Husk å få frem motivasjonen for tjenesteområde(ne) og kontor(er) du velger å søke på. 

Consulting

Som rådgiver i Consulting vil mye av arbeidshverdagen din handle om å hjelpe virksomheter med å ruste seg for fremtiden!

Det kan handle om alt fra digital transformasjon, utvikling av nye produkter eller tjenester, til strategi og implementering.

I Consulting får man jobbe med kollegaer som har bakgrunn fra et bredt spekter av fagfelt, og vi setter sammen team med ulik ekspertise som best mulig kan bistå med å løse kundens behov.

Consulting finnes her: Bergen, Florø, Førde, Kristiansand, Molde, Måløy, Oslo, Sandane, Stavanger, Stryn, Tromsø, Trondheim, Ulsteinvik og Vestfold.

Les mer om rollen som konsulent i PwC.

Deals

Deals består av fire tjenesteområder, alle er involvert i ulike faser av transaksjonsprosessen:

 • Mergers & Acquisitions – bred rådgivning typisk i forbindelse med salg av virksomheter.
 • Transaction Services – finansiell analyse og due diligence på vegne av kjøper (FDD) eller selger (VDD).
 • Evaluation & Analytics – verdsettelse og analyse av store datasett for å gi dypere innsikt.
 • Deals Strategy – bistår selskaper med kommersielle- og strategiske analyser både før og etter en transaksjon.

Deals finnes her: Bergen, Oslo og Stavanger.

Les mer om rollen som rådgiver i Deals.

Risk

Som rådgiver i Risk Services vil du ha muligheten til å hjelpe virksomheter å forstå og prioritere risiko, samt etablere gode kontroll- og styringssystemer. 

Våre tjenesteområder:

 • Governance, Risk, Compliance & Internal Audit jobber med internrevisjon, samt internkontroll og risikostyring relatert til finansiell rapportering, IT-styring og personvern. 
 • Financial Services jobber med regulatorisk bistand og internrevisjon innenfor bank- og finansbransjen (blant annet antihvitvasking, investorbeskyttelse, risikostyring og kapitalkrav.)

 • CFO Solutions jobber med operativ økonomistyring. Alt fra å optimalisere økonomifunksjoner internt og eksternt samt tilby kompetanse og kapasitet hvor man inntrer rollen som f.eks CFO, konsernregnskapssjef eller finance controller.

 • Cyber Security & Privacy hjelper bedrifter med å imøtekomme den stadig voksende cybertrusselen og behovet for å følge personvernregler- alt fra etisk hacking, overordnede analyser av cyberrisiko i selskaper til teknisk bistand og endring. 

 • Sustainability and Climate Change rådgir om bærekraft innenfor ulike fagfelt. Dette inkluderer juridisk og regulatorisk rådgivning, bærekraftsrapportering, bærekraftsstrategi og klimarisiko.

 • Forensic bistår med granskninger av økonomisk kriminalitet og å ettergå beslutningsprosesser. 

 • Tech jobber med digitalisering og automatisering av prosesser, web og produktutvikling, og bruken av analyser og maskinlæring til forretningsbeslutninger. 
 • Capital Markets and Accounting Advisory er spesialister innenfor kapitalmarkeder og kompleks regnskapsrådgivning.

Risk finnes her: Oslo.

Les mer om rollen som rådgiver i Risk.

Revisjon

Som revisor i PwC får man delta på en spennende endringsreise innen revisjonsfaget, og vi trenger mennesker som tenker nytt og tør å utfordre.

Vi jobber stadig med å utvikle nye og innovative verktøy og ta i bruk kunstig intelligens (AI) og roboter i vårt daglige arbeid, og vi jobber derfor i større grad tverrfaglig med vår teknologiavdeling. Med nye teknologiske verktøy har vi som revisorer fått en desto viktigere rolle som tillitsleverandør.

Som revisorer har vi et viktig samfunnsoppdrag: Vi bidrar med tillit til rapporteringen. Det er nettopp vår verifikasjon som skaper økt troverdighet for alle selskapets interessenter, enten det er investorer, leverandører, kredittgivere, offentlige myndigheter, eller kunder.

Revisjon finnes på alle våre kontorer.

Les mer om rollen som revisor.

Tax and Legal Services

Vårt advokatfirma er et av verdens største nettverk innen skatt, avgift og forretningsjus.

Som advokat i TLS (Tax and Legal Services) får du muligheten til å jobbe med rådgivning innen alt fra personvern og arbeidsrettslige tjenester til skattetvister og juridisk bistand til offentlige virksomheter.

Vi jobber også med juridisk due diligence. Juridisk due diligence er en juridisk gjennomgang av virksomheter. Gjennomgangen gir et godt overblikk over virksomhetens potensial og utfordringer.

I mange av disse leveransene jobber vi tverrfaglig med andre tjenesteområder i PwC, noe som gjør at man får jobbe med å løse spennende utfordringer for store og små selskaper i Norge.

Tax and Legal Services finnes her: Bergen, Førde, Kristiansand, Oslo, Stavanger, Tromsø, Trondheim og Ålesund.

Les mer om rollen som advokat.

Rekrutteringsprosessen for deg som nyutdannet

Vi har primært to rekrutteringsprosesser for nyutdannede i året, en på høsten og en på vinteren, med oppstart påfølgende høst. I advokatfirmaet har vi løpende opptak hele året. Du finner annonsene i oversikten på karrieresiden, og kan også velge å abonnere på varsel om stillinger om du ønsker det. Når vi vurderer søkere er det flere faktorer som spiller inn. Vi ser blant annet på: faglige resultater, erfaring, motivasjon og personlige egenskaper.

 1. Finn ut hvilket tjenesteområde og kontor som passer best for deg
 2. Send inn søknad elektronisk
 3. Fullfør evnetestene du får tilsendt
 4. Gjennomgang av søknad og tilbakemelding
 5. Intervjuprosess. Her blir du kjent med potensielt fremtidige kollegaer gjennom ulike vurderingsøvelser.

Les flere tips til søkeprosessen her

Har du spørsmål så hjelper vi deg gjerne!

 

Gjennomføring av søknads- og rekrutteringsprosessen

Kan jeg søke på flere stillinger med samme søknadsfrist?

Du kan søke deg til totalt tre tjenesteområder og kontor i prosessen. Du kan imidlertid kun fylle ut søknadsskjemaet én gang. Det betyr at du fyller ut alle ønskede valg for tjenesteområde og kontor, samt motivasjon for disse i samme søknadsskjema. Hvis du f.eks klikker deg inn på annonsen for Consulting og trykker søk, vil du på spørsmål om ønsket tjenesteområde og kontor få opp listen på alle tjenesteområdene og kontorene vi søker nyutdannede til.

Hvordan vil rekrutteringsprosessen se ut?

Rekrutteringsprosessen for deg som kandidat er heldigital. Dette både på grunn av gjeldende restriksjoner, men også som følge av at vi har satt oss ambisiøse mål for å redusere vårt klimafotavtrykk og har forpliktet oss i Norge og globalt til å oppnå netto nullutslipp innen 2030. Dette krever at vi tilpasser oss for å sikre mer bærekraftig gjennomføring av våre prosesser.

Rekrutteringsprosessen hos oss krever at du har tilgang til egen PC på intervjudagen for å kunne forberede deg til individuelt case.

Blir du invitert til rekrutteringsprosess hos oss vil du få utfyllende informasjon om dagen, hvilke øvelser du skal gjennom, når det enkelte intervjuet starter, hvor mange du skal møte og møtested. Det er viktig for oss at du også blir kjent med oss gjennom prosessen og du vil derfor kunne forvente å møte flere PwC-ere når du er i prosess med oss.

Hva får du hos oss?

Vi legger vekt på trivsel og samhold hos oss i PwC. Vi ønsker også at medarbeiderne våre skal ha mulighet til å utvikle seg og bygge sin individuelle karriereplan. Derfor får alle en karriereveileder. Sammen legger dere rammene for hva du ønsker, hvilke ambisjoner du har og hva du ønsker å prestere i kombinasjon med selskapets strategi, behov og muligheter til å imøtekomme dette.

Personlig og faglig utvikling gjennom utviklingsplaner, kursing og etterutdanning

Godt arbeidsmiljø med gode kollegaer

Gode pensjons- og forsikringsordninger

Subsidiert trening
og bedriftsidrettslag

Rabattavtaler

Jobbe med spennende prosjekter

Internships og trainee-stillinger

Nysgjerrig på en karriere hos oss? Besøk oss for en dag eller jobb hos oss ved siden av studiene dine. 

 

kalender-ikon

Opplev PwC for en dag

Vi har fire arrangementer hvor du som student kan komme på besøk for en dag: Tech Explore for teknologistudenter, Design Explore for tjenestedesignere, Experience for revisorer og Consulting Explore for konsulenter.

Rakett-ikon

Summer internship

Vi ønsker studenter som studerer på 3. eller 4. kull til å jobbe hos oss i sommer som rådgivere og revisorer. Plassene rekrutteres hver høst.

Mer informasjon
kommer

Rakett-ikon

Winter internship

Nysgjerrig på hvordan det er å jobbe i revisjon? Som økonomistudent kan du også være intern hos oss i vinter. Plassene rekrutteres hver høst.

Søk høsten 2022

Hode-ikon

Trainee hos Advokatfirmaet PwC

Er du jusstudent og har avlagt eksamen på 3. avdeling, kan du søke om å få plass som trainee. Opplev hvordan det er å jobbe som advokat i PwC, innen våre hovedområder skatt, avgift, transaksjonsstøtte og forretningsjus.

Løpende opptak

Masterstudent-ikon

Søk støtte til master

Ønsker du å ta MRR? Da kan du søke stipend fra oss.

Løpende opptak

Kontakt oss

Katrin Havnes

Katrin Havnes

Rekruttering, nyutdannet, PwC Norway

Tlf: 469 64 684

Marit Stolpestad

Marit Stolpestad

Rekruttering, erfaren, PwC Norway

Tlf: 905 81 448