Mentor nr. 5 2008  Last ned Mentor 5/2008 (1 769 kb)
Mentor er PricewaterhouseCoopers' kundemagasin som tar for seg tidsaktuelle tema innen regnskap, virksomhetsstyring, selskapsrett, skatt og avgift. Magasinet distribueres fem ganger per år.

I årets siste utgave av Mentor setter vi blant annet søkelyset på styrearbeid og endringer fra Norsk RegnskapsStiftelse:

 • Virksomhetsstyring
  • Styreundersøkelse
   (Forfatter: Håvard S. Abrahamsen)
  • Strategisk risikostyring er avgjørende for godt styrearbeid – intervju med Arvid Moss, Styreleder Posten
   (Forfattere: Eli Moe-Helgesen, Thomas Fraurud og Ingeborg Bergsjø)
  • Fremtidens anskaffelses- og logistikkprosesser i StatoilHydro
   (Forfattere: Ivar Borge, Petter Martin Johannesen og Åsmund Skre)
  • Hvordan sikre lønnsomheten og skape en plattform for vekst gjennom varige kostnadsreduksjoner
   (Forfatter: Hildegunn Naas)

 • Finansiell rapportering
  • Doktorgrad i revisjon og internkontroll – Jonas Gaudernack
   (Forfatter: Gøril Hyni)
  • Nyheter fra Norsk Regnskapsstiftelse
   (Forfatter: Signe Moen)
  • Finansielle eiendeler og forpliktelser
   (Forfattere: Dag Olav Haugen og Ola Anfinsen)
  • Fusjon
   (Forfatter: Anlaug Haarbye)
  • Høringsutkast til Norsk RegnskapsStandard – Avvikling og avhendelse
   (Forfatter: Monica Harsvik Smith-Tønnessen)
  • Oppkjøp og konsernregnskap – modernisering og forenkling av god regnskapsskikk
   (Forfatter: Bjørn Einar Strandberg)
  • Finanskrisen - hva skjer med nedskrivninger i år?
   (Forfatter: Bjørn Einar Strandberg)
  • Hva er nytt i IFRS?
   (Forfatter: Didrik Thrane-Nielsen)

 • Skatt, avgift og selskapsrett
  • Praktisering av justeringsreglene −mva-justeringer på næringsbygg skal rapporteres i november/desember i år
   (Forfatter: Trond Ingebrigtsen)
  • Skattehensyn ved utviklingseiendom og inngåelse av grunneieravtaler
   (Forfattere: Lene Sakariassen og Lars Aasen)
  • Skattemessig innbetalt kapital – nye uttalelser
   (Forfatter: Lars Aasen)
  • Aktuelle nyheter
   (Forfattere: Stine Bryn Sverdrup og Lars Aasen)