Smart vedlikehold ved bruk av ny teknologi og nye arbeidsmetoder

Når vi snakker om bærekraftig vedlikehold, snakker vi egentlig om suveren teknologi satt i system. Vi går nå fra just in case til Just in time.

Under seminaret, "Smart, bærekraftig vedlikehold", arrangert av PwC og NFV Vest, var det bred enighet om at fremtidens måte å jobbe på vil se helt annerledes ut enn den gjør i dag. RCM, 3D-printing og virtuell lagring gikk igjen som tema denne dagen.

3D-printing startet som en liten, fascinerende nyvinning, men vil nå kanskje bli den store vinneren i måten å utføre bærekraftig vedlikehold for de store gigantene. Industrien kommer til å jobbe på nye måter, med ny teknologi og 3D-printing kommer til å ha en stor rolle, skal vi tro Equinors Brede Lærum.

-Målet er å kunne gjenbruke og forlenge levetiden til de systemer og maskiner vi bruker i dag. Ved hjelp av 3D-printing er nå det som tidligere var umulig, blitt mulig. Vi jobber ofte med gamle systemer, og opplever at enkelte deler og komponenter er gått ut av produksjon og umulig å fa tak i. Tidligere har løsningen vært at vi har måtte bytte ut hele systemer, mens vi nå kan 3D-printe de komponentene vi behøver, når vi behøver dem. Vi kan reparere og gjenbruke i stedet for å kaste. Dette er svært bærekraftig, og ikke minst svært kostnadsbesparende, forteller Lærum.

 

Hør podcastpraten med Equinor og Statnett i Misjon Vestlandet (F.V) Brede Lærum (Equinor) Janecke Pemmer (PwC og styremedlem NFV) og Sverre Aastorp (Statnett)

Trussel for leverandører?

Men ny teknologi og nye måter å jobbe på, følger naturlig en trussel for de tradisjonelle og etablerte forretningsmodellene, og de som i dag leverer utstyr og deler til bransjen har to valg;

- De må steppe opp, ellers blir de forbikjørt, sier Equinors Lærum.
-Vi ønsker å ha leverandørene med oss på dette, men de må være med på transformasjonen. Det er synd om de blir forbigått og parkert om de tviholder på gamle forretningsmodeller. For det kommer til å skje. Nå er dette virkeligheten. Dette er mulig her og nå - ikke noe vi venter på i fremtiden, så her må de steppe opp om de skal være aktuelle leverandører også i fremtiden. Vi må bryte vaner, og dette er ikke lett og det vil ta tid. Det krever et dobbel løp i en overgangsfase, men det er helt nødvendig, sier Lærum.

Det blir et helt nytt økosystem, hvor vi må jobbe sammen for å få dette til å fungere på en smidig og god måte.

Brede LærumProject Manager Digitalisation hos Equinor

Vi jobber ofte med gamle systemer, og opplever at enkelte deler og komponenter er gått ut av produksjon og umulig å fa tak i. TIdligere har løsningen vært at vi har måtte bytte ut hele systemer, men vi kan nå 3D-printe de komponentene vi behøver. Vi kan reparere og gjenbruke i stedet for å kaste. Dette er svært bærekraftig, og ikke minst svært kostnadsbesparende.

Brede LærumProject Manager Digitalisation hos Equinor

Forhindrer svikt og havari ved bruk av RCM

Ved riktig bruk av datatilfang vil man kunne jobbe effektivt og ligge i forkant av de problemer som kan oppstå i større anlegg. Statnett bruker en bestemt metode for nettopp å hindre eventuell nedetid og svikt, men det er viktig at man kjenner anlegget godt, og vet hvordan man anvender data på rett måte.

-RCM er en metode som skal forhindre svikt og havari. Det handler om å redusere nedetid, det handler om å levere varene - om det er togene til NSB eller om det er strøm som anleggene til Statnett leverer. Det handler om å jobbe effektivt, smart og bærekraftig, forteller Seksjonsleder for vedlikehold hos Statnett, Sverre Aastorp.

-Ved å bruke RCM kan vi overvåke anleggene, og spore de feil som vil oppstå et stykke frem i tid. På denne måten klarer vi å holde systemene oppe og vi løser problemene før de oppstår, forteller Aastorp.


Skal en bedrift lykkes med en transformasjon i denne størrelsen, må det forankres strategisk i organisasjonen. Endring er ikke enkelt - det tar tid å endre vaner og bygge opp en ny kultur og nye måter å jobbe på.

Janecke PemmerPwC


For å få det til kreves det samhandling

-Vi kommer til å etablere et digitalt lager, forteller Lærum fra Equinor.
Lageret vil ha to hovedfunksjoner, hvor det ene er å ha en oversikt over alle reservedelene vi har digitalt og alle de delene vi ønsker å ha i fremtiden. I tillegg er dette en måte å koble opp hele økosystemet. Vi som sluttbuker, de som sitter med design, fabrikken som skal produsere de fysiske objektene når vi kommer så langt, pluss dem som skal verifisere og kvalifisere. Så det blir et helt økosystem, hvor vi må jobbe sammen og få dette til å fungere på en smidig og god måte, avslutter Lærum.

 

 


Kontakt oss

Janecke Pemmer

Direktør, PwC Norway

Tlf: +47 95260747