Risikovurdering og kontroll

Vi hjelper din virksomhet med å være i forkant.

 

Vi hjelper deg med å ta de riktige beslutningene så du når dine mål

Kontakt oss for en prat

 

En kompleks digital utvikling krever gode styrings- og kontrollsystemer

Virksomheter i både privat og offentlig sektor står overfor nye og ukjente trusler og muligheter. For å lykkes må en moderne virksomhet derfor ha gode styrings- og kontrollsystemer. Vi hjelper din virksomhet med å være i forkant.

Våre eksperter hjelper styret og ledelsen med å forstå risiko og etablere gode styringsprosesser tilpasset selskapets størrelse og kompleksitet. Vårt bidrag er å gjøre det enklere å ta velfunderte beslutninger og følge dem opp med gode tiltak.

Kontakt oss

Eli Moe-Helgesen

Partner | Leder for Assurance & Risk Advisory Services , PwC Norway

Tlf: 952 60 113

Rune Strømsnes

Partner, PwC Norway

Tlf: 952 61 293

Lars Erik Fjørtoft

Partner | Leder IT Risk, PwC Norway

Tlf: 974 74 469

Følg oss