Risikovurdering og kontroll

En kompleks digital utvikling krever gode styrings- og kontrollsystemer

Virksomheter i både privat og offentlig sektor står overfor nye og ukjente trusler og muligheter. For å lykkes må en moderne virksomhet derfor ha gode styrings- og kontrollsystemer. Vi hjelper din virksomhet med å være i forkant.

Våre eksperter hjelper styret og ledelsen med å forstå risiko og etablere gode styringsprosesser tilpasset selskapets størrelse og kompleksitet. Vårt bidrag er å gjøre det enklere å ta velfunderte beslutninger og følge dem opp med gode tiltak.

Vi hjelper deg med å ta de riktige beslutningene så du når dine mål.

Kontakt oss for en prat

 

@stake – God styring og kontroll

Bloggen om god virksomhetsstyring og risikohåndtering. God styring og kontroll øker tilliten mellom interessenter og bidrar til økt verdiskaping.

Gå til @stake


Kontakt oss

Lars Erik Fjørtoft

Partner | Leder IT Risk, Oslo, PwC Norway

974 74 469

Kontakt meg

Rune Strømsnes

Partner | Leder for Consulting Bergen, Bergen, PwC Norway

952 61 293

Kontakt meg


Bransjer vi hjelper med risikovurdering og kontroll

Finans    Eiendom    Fornybar energi    Helse    Industri og handel    Offentlig sektor

Olje og gass    Shipping    Sjømat    Telekom og media