Risk Advisory Services

Næringslivet er i endring; det er i økende grad komplekst, integrert og digitalt.

Du trenger da god virksomhetsstyring, risikoforståelse og tilstrekkelig kontroll, slik at ledelsen kan fokusere på det som er viktigst.

Virksomheter i både privat og offentlig sektor står overfor nye og ukjente trusler og muligheter. For å lykkes må en moderne virksomhet derfor ha gode styrings- og kontrollsystemer. PwC Risk Advisory Services hjelper virksomheter med å være i forkant.

Våre eksperter hjelper styret og ledelsen med å forstå risiko og etablere gode styringsprosesser tilpasset selskapets størrelse og kompleksitet. Vårt bidrag er å gjøre det enklere å ta velfunderte beslutninger og følge dem opp med gode tiltak.

Kontakt oss

Eli Moe-Helgesen
Partner | Risk Advisory Services
Tlf: 952 60 113
Kontakt meg

Rune Strømsnes
Partner
Tlf: 952 61 293
Kontakt meg

Lars Erik Fjørtoft
Partner | Leder IT Risk
Tlf: 974 74 469
Kontakt meg

Følg oss