Risikovurdering og kontroll

En kompleks digital utvikling krever gode styrings- og kontrollsystemer. Vi hjelper din virksomhet med å være i forkant.

Virksomheter i både privat og offentlig sektor står overfor nye og ukjente trusler og muligheter. For å lykkes må en moderne virksomhet derfor ha gode styrings- og kontrollsystemer. Vi hjelper din virksomhet med å være i forkant.

Våre eksperter hjelper styret og ledelsen med å forstå risiko og etablere gode styringsprosesser tilpasset selskapets størrelse og kompleksitet. Vårt bidrag er å gjøre det enklere å ta velfunderte beslutninger og følge dem opp med gode tiltak.

Kontakt oss

Eli Moe-Helgesen
Partner | Risk Advisory Services, PwC Norway
Tlf: 952 60 113
Kontakt meg

Rune Strømsnes
Partner, PwC Norway
Tlf: 952 61 293
Kontakt meg

Lars Erik Fjørtoft
Partner | Leder IT Risk, PwC Norway
Tlf: 974 74 469
Kontakt meg

Følg oss