Sikkerhetstjenester

Vi hjelper deg med forebyggende tiltak og effektiv håndtering av sikkerhetshendelser

Det stilles stadig større regulatoriske krav til compliance-arbeidet og sikkerhet, men aktiv forebygging av misligheter er ikke noe som skjer av seg selv. Å bryte reglene, eller bli utsatt for en sikkerhetshendelse, kan få alvorlige konsekvenser – både i form av sanksjoner og tap av omdømme.

Våre sikkerhetseksperter bistår deg og din virksomhet med å minimere trusselbildet og hindre fremtidige hendelser.

Fra venstre: direktørene Mats Ruge Holte, Christine Ask Ottesen, Jan Henrik Straumsheim og Arthur Gjengstø.

Viktige elementer i sikkerhetsarbeidet kan være:

 

Vi kan hjelpe virksomheten din med

Cybersikkerhet

Datasikkerhet for bedrifter og offentlig sektor

Vårt ekspertteam løser komplekse utfordringer i grensene mellom teknologi, jus, personvern og risikostyring.

Sikring av verdifull informasjon og data krever et team som kan løse komplekse utfordringer i grensene mellom teknologi, jus og personvern, internkontroll og risikostyring. Det teamet har vi.

Les mer om cybersikkerhet

Forebyggende tjenester

Hvordan unngå hvitvasking og korrupsjon? Vi skreddersyr rammeverk tilpasset din virksomhet

Vi har lang erfaring i å definere, skalere og implementere helhetlige rammeverk for håndtering av misligheter. Rammeverket skreddersys til din virksomhets bransje og størrelse. På denne måten bidrar vi til å sikre at din virksomhet reduserer risikoen for økonomiske og omdømmemessige tap, samt etterlever lover og regler. 

Vi har spesialistkompetanse innen fagområdene antikorrupsjon, antihvitvask og bakgrunnsundersøkelser. Vi har også spisskompetanse innen utforming, implementering og testing av internkontroll.

Les mer om forebyggende tjenester

Krisehåndtering og beredskap

Helhetlig tilnærming til sikkerhet og beredskap

Vi bistår med å identifisere sårbare områder og utvikle og implementere rammeverk for beredskap og krisehåndtering med tanke på å håndtere uforutsette hendelser eller driftsforstyrrelser.

Våre rådgivere innenfor sikkerhet og beredskap har bred erfaring fra ulike bransjer, både innenfor privat og offentlig sektor.

Øvelser, rutiner og evaluering

Fungerer varslingsrutinene

Er det uklarheter i rolle- og ansvarsfordeling? Hvem er interessentene våre? Øvelser og trening er nødvendig for å teste og revidere virksomhetens planverk. Det er derfor en sentral del av beredskapsarbeidet som samtidig bidrar til å styrke samspill, ferdigheter og øke kompetanse blant beredskapsressursene.

PwC bistår med å planlegge, gjennomføre og evaluere ulike former for øvelser. Fokus på øvelser kan være strategisk kriseledelse eller taktisk og operativ krisehåndtering. Vi anbefaler en dynamisk tilnærming til trening og øvelser, dvs. at grupper eller individer deltar ut ifra faktisk ferdighetsnivå.  

Evaluering

Hva har vi lært av dette? Evaluering etter en hendelse eller en øvelse gir verdifull læring, og kan bidra til skape en mer robust virksomhet.

PwC bistår virksomheter med kontinuerlig forbedringsarbeid knyttet til beredskap, krisehåndtering eller kontinuitetsplanlegging. Vi bistår med evalueringer etter øvelser eller gjennomfører evalueringer etter reelle hendelser.

Personvern

Manglende kunnskap om personvernlovgivningen kan få store konsekvenser for virksomhetenes omdømme og resultere i høye bøter. Personopplysningsloven åpner også opp for nye forretningsmuligheter, og vi kan bistå din virksomhet med en forretningsdrevet etterlevelse av regelverket.

Les mer om personvern

Skreddersydd og effektiv internkontroll

Vi har et av Norges fremste kompetansemiljøer for å kunne bistå store og små virksomheter med å utvikle eller forbedre sin internkontroll på en hensiktmessig og kostnadseffektiv måte. Denne kompetansen ble blant annet utviklet gjennom prosjekter for etablering av SOX internkontroll for noen av Norges største virksomheter.

Basert på vår brede erfaring har vi etablert en egen internkontrolldatabase med standardiserte prosessbeskrivelser, risikoer og kontrollbeskrivelser. Disse kan vi skreddersy til deres virksomhet, og dette gjør at vi kan gjennomføre prosjekter på en ressurseffektiv måte.

SWIFT

PwC kjenner SWIFT bedre enn de fleste

Vi har i mer enn 10 år gjennomført årlige revisjoner og attestasjoner av SWIFT under den internasjonale standarden ISAE3000. Vårt ekspert-team har gjennomført en rekke sikkerhetsvurderinger av SWIFT-miljøer i hele verden. Metodikken vår er bygget på erfaringer fra et bredt spekter av finansinstitusjoner.

Vi skreddersyr prosjektet ut i fra dine virksomhetsbehov.

Les mer om SWIFT

Kontakt oss

Mats Ruge Holte

Partner | Consulting, Oslo, PwC Norway

952 60 122

Kontakt meg

Eldar Lorentzen Lillevik

Partner | Cyber Security & Privacy, Oslo, PwC Norway

951 02 435

Kontakt meg

Jan Henrik Schou Straumsheim

Partner | Cyber Security & Privacy, Oslo, PwC Norway

415 26 290

Kontakt meg

Christine Ask Ottesen

Advokat | Partner, Oslo, PwC Norway

928 09 229

Kontakt meg


Bransjer vi hjelper med sikkerhetstjenester

Finans    Eiendom    Fornybar energi    Helse    Industri og handel    Offentlig sektor

Olje og gass    Shipping    Sjømat    Telekom og media

 

 

Obligatoriske felter er markert med stjerne(*)

Ved å gi oss din e-postadresse har du akseptert å ha lest vår personvernerklæring og samtykker i at vi behandler dine data i henhold til denne. Dersom du på noe tidspunkt ikke lenger skulle ønske å motta informasjon fra oss, kan du sende oss en e-post via vår Kontakt oss-side.

Kontakt oss

Mats  Ruge Holte

Mats Ruge Holte

Partner | Consulting, PwC Norway

Tlf: 952 60 122

Skjul