Industri og handel

Hjelper industri- og handelsaktører med omstillingen som kreves for å sikre fremtidig vekst.

Industri- og handel omfatter en rekke ulike vare- og tjenesteproduserende bransjer. De har til felles at driften utfordres av langsiktige trender som globalisering, konsolideringer, bransjeglidninger, digitalisering, og krevende kunder.

Selskaper som driver innen industri og handel påvirkes i høy grad av globalisering. Det betyr konkurranse fra store globale aktører og konkurranse om oppdrag fra lavkostland. Globalisering byr også på muligheter som outsourcing av leveranser til lavkostland og nye markeder. Vårt erfarne team med bransjespesialister og PwCs store internasjonale nettverk kan hjelpe selskapet ditt med å lykkes i et internasjonalt miljø. Et annet fellestrekk ved virksomheter innen industri og handel er sammenslåing av selskaper gjennom oppkjøp og fusjoner, samt integrering av nye tjenester til den eksisterende driften.

Vi er eksperter på strategi, restruktureringer og prosessforbedringer, og kan bistå med råd som gir gode beslutninger. Våre prosjekter er ofte store og komplekse, og går i faser fra analyser, til design av løsninger og prosesser, og implementering og realisering av forbedringer. Vår ambisjon er å være en foretrukket rådgiver for deg som kunde gjennom hele prosessen, slik at vi kan tilby en helhetlig leveranse.


Jeg ønsker hjelp innen:

Bygg og anlegg

I Norge har vi satt sammen et team av spesialister som jobber mot selskaper innenfor bygg- og anleggsbransjen. De har erfaring innen skatte- og regnskapsforhold, finansielle og økonomiske aspekter og revisjon. Internasjonalt, så vel som i Norge, har PwC i en årrekke utviklet kompetanse innenfor bygg- og anleggsbransjen. Gjennom vårt internasjonale nettverk sikrer vi en solid kunnskapsplattform, samtidig som vi er i stand til å betjene internasjonale virksomheter.

Les mer

Kontakt oss

Petter Vold
Viseadm. dir. | Leder av Consulting Norge, PwC Norway
Tlf: 952 60 605
Kontakt meg

Hildegunn Naas-Bibow
Partner | Consulting
Tlf: 952 60 118
Kontakt meg

Kjetil Rykkje
Partner
Tlf: 952 61 038
Kontakt meg

Følg oss