Ansvarsbegrensning

Informasjonen som finnes på denne websiden er utelukkende ment som generell informasjon, og er ikke ment å anvendes som individuell rådgivning. Man kan således ikke handle på bakgrunn av informasjon som er hentet fra denne websiden, men må innhente råd fra fagkyndige.

Vi gjør oppmerksom på at informasjon på websiden lagres i arkiv, og at vi følgelig ikke kan innestå for at all informasjon er oppdatert eller à jour i forhold til det til enhver tid eksisterende regelverk. Vi påpeker videre at all informasjon på denne siden gis "som den er", uten noen garanti for fullstendighet, nøyaktighet, betimelighet og uten garanti av noe slag, uttrykt eller implisitt, inklusive, men ikke begrenset til, garantier om ytelse, salgbarhet eller tilpasning til spesielle formål. Det tas således generelt forbehold for at informasjonen kan inneholde uriktigheter eller synspunkter/vurdering som ikke samsvarer med utøvende myndigheters eller domstolers standpunkt innenfor et område.

Advokatfirmaet PwC AS fraskriver seg ethvert ansvar for eventuelle tap (direkte og indirekte) som måtte oppstå som en følge av at noen benytter seg av informasjon som fremkommer på disse sidene

Alle rettigheter til informasjon som ligger på websiden tilhører Advokatfirmaet PwC AS, og kan kun benyttes med de begrensninger som følger av dette, samt med tydelig angivelse av at informasjonen er hentet fra Advokatfirmaet PwC AS. Enhver bruk eller distribusjon av materiale, utover de unntak som direkte følger av åndsverkloven, og utover det som regnes som normal bruk av Internett som medium, krever således skriftlig samtykke fra Advokatfirmaet PwC AS.

 

Informasjonen som finnes på denne websiden er utelukkende ment som generell informasjon, og er ikke ment å anvendes som individuell rådgivning. Man kan således ikke handle på bakgrunn av informasjon som er hentet fra denne websiden, men må innhente råd fra fagkyndige.

Vi gjør oppmerksom på at informasjon på websiden lagres i arkiv, og at vi følgelig ikke kan innestå for at all informasjon er oppdatert eller à jour i forhold til det til enhver tid eksisterende regelverk. Vi påpeker videre at all informasjon på denne siden gis "som den er", uten noen garanti for fullstendighet, nøyaktighet, betimelighet og uten garanti av noe slag, uttrykt eller implisitt, inklusive, men ikke begrenset til, garantier om ytelse, salgbarhet eller tilpasning til spesielle formål. Det tas således generelt forbehold for at informasjonen kan inneholde uriktigheter eller synspunkter/vurdering som ikke samsvarer med utøvende myndigheters eller domstolers standpunkt innenfor et område.

Advokatfirmaet PwC AS fraskriver seg ethvert ansvar for eventuelle tap (direkte og indirekte) som måtte oppstå som en følge av at noen benytter seg av informasjon som fremkommer på disse sidene

Alle rettigheter til informasjon som ligger på websiden tilhører Advokatfirmaet PwC AS, og kan kun benyttes med de begrensninger som følger av dette, samt med tydelig angivelse av at informasjonen er hentet fra Advokatfirmaet PwC AS. Enhver bruk eller distribusjon av materiale, utover de unntak som direkte følger av åndsverkloven, og utover det som regnes som normal bruk av Internett som medium, krever således skriftlig samtykke fra Advokatfirmaet PwC AS.

Informasjonen som finnes på denne websiden er utelukkende ment som generell informasjon, og er ikke ment å anvendes som individuell rådgivning. Man kan således ikke handle på bakgrunn av informasjon som er hentet fra denne websiden, men må innhente råd fra fagkyndige.

Vi gjør oppmerksom på at informasjon på websiden lagres i arkiv, og at vi følgelig ikke kan innestå for at all informasjon er oppdatert eller à jour i forhold til det til enhver tid eksisterende regelverk. Vi påpeker videre at all informasjon på denne siden gis "som den er", uten noen garanti for fullstendighet, nøyaktighet, betimelighet og uten garanti av noe slag, uttrykt eller implisitt, inklusive, men ikke begrenset til, garantier om ytelse, salgbarhet eller tilpasning til spesielle formål. Det tas således generelt forbehold for at informasjonen kan inneholde uriktigheter eller synspunkter/vurdering som ikke samsvarer med utøvende myndigheters eller domstolers standpunkt innenfor et område.

Advokatfirmaet PwC AS fraskriver seg ethvert ansvar for eventuelle tap (direkte og indirekte) som måtte oppstå som en følge av at noen benytter seg av informasjon som fremkommer på disse sidene

Alle rettigheter til informasjon som ligger på websiden tilhører Advokatfirmaet PwC AS, og kan kun benyttes med de begrensninger som følger av dette, samt med tydelig angivelse av at informasjonen er hentet fra Advokatfirmaet PwC AS. Enhver bruk eller distribusjon av materiale, utover de unntak som direkte følger av åndsverkloven, og utover det som regnes som normal bruk av Internett som medium, krever således skriftlig samtykke fra Advokatfirmaet PwC AS.