Olje og gass

Olje og gass er Norges viktigste næring

Og kanskje den mest krevende.

Store svingninger i råvarepriser og stadige endringer i rammevilkår preger hverdagen. Kriser og dype daler i oljeprisen kommer jevnlig. 1973. 1989. 2008. 2013. 2020. Vi har jobbet med bransjen siden starten. Det vi liker best er å hjelpe deg med å oppnå økt forutsigbarhet, effektivisering og realisering av vekstmuligheter.

Dagens utfordringer

Det grønne skiftet

PwC har et av landets beste rådgivningsmiljø for transaksjoner innen olje og gass.

– Jeg er særlig opptatt av hvilket bidrag norsk olje og gassnæring kan tilføre det grønne skiftet, sier Daniel Rennemo som har jobbet med olje og gass i 15 år.

Sikre talenter og omstilling

For å være konkurransedyktige på lang sikt legger selskapene store investeringer i forskning og utvikling. I tillegg til å få tak i de rette menneskene som er gode på teknologi. Og ikke miste de mest innovative under kriser.

EEC i Stavanger møtes mennesker på tvers i bransjen for å skape innovasjon og tenke nytt. Resultatet de går ut døra med, er typisk MVP (minimum viable product) eller konkret software som automatiserer.

– Jeg brenner for hvordan vi kan sikre talenter i bransjen og hvordan næringen lykkes med innovasjon, sier Eirik Rasmussen som har jobbet som konsulent i olje og gass-bransjen de siste 15 år og jobbet og ledet tech-bedrifter i 23 år.

Vi kan hjelpe deg med

Strategisk og økonomisk rådgivning

Det har de siste årene vært stor variasjon i olje- og gasspriser. På tross av dette vet olje- og gasselskapene at de må tenke mer langsiktig når det gjelder vekstmuligheter og omfattende beslutningstaking. For å kunne være konkurransedyktige er det viktig å investere i forskning og utvikling, ansette de rette menneskene og være teknologisk oppdatert. I tillegg må selskapet ha fokus på kostnader, styring og risikohåndtering.

Finansiell revisjon

Lover og regler er utfordrende for olje- og gasselskapene som ofte opererer på tvers av landegrensene. Vårt nasjonale og internasjonale kompetansenettverk bistår deg gjerne.

Transaksjonell støtte

Med verdens stadig økende behov for energi ser vi en fortsatt vekst i olje- og gassmarkedet. Vi ser for oss en økt mengde oppkjøp og konsolidering blant mellomstore selskaper. Med vårt nasjonale- og internasjonale nettverk kan vi bistå i denne prosessen.

Nytt for olje- og gassindustrien


Kundehistorier

Playback of this video is not currently available

1:57

See how OMV created a minimum viable product

Subtitled in Norwegian (1:59)


Kontaktpersoner

Ole Schei Martinsen

Partner | Leder for Consulting Rogaland, Stavanger, PwC Norway

952 61 162

Kontakt meg

Gunnar Slettebø

Partner l Leder for revisjon E&P, Stavanger, PwC Norway

952 61 145

Kontakt meg

Følg oss