Olje og gass

Olje og gass er Norges viktigste næring

Og kanskje den mest krevende.

Store svingninger i råvarepriser og stadige endringer i rammevilkår preger hverdagen. Kriser og dype daler i oljeprisen kommer jevnlig. 1973. 1989. 2008. 2013. 2020. Vi har jobbet med bransjen siden starten. Det vi liker best er å hjelpe deg med å oppnå økt forutsigbarhet, effektivisering og realisering av vekstmuligheter.

Vi kan hjelpe deg med

Strategisk og økonomisk rådgivning

Det har de siste årene vært stor variasjon i olje- og gasspriser. På tross av dette vet olje- og gasselskapene at de må tenke mer langsiktig når det gjelder vekstmuligheter og omfattende beslutningstaking. For å kunne være konkurransedyktige er det viktig å investere i forskning og utvikling, ansette de rette menneskene og være teknologisk oppdatert. I tillegg må selskapet ha fokus på kostnader, styring og risikohåndtering.

Finansiell revisjon

Lover og regler er utfordrende for olje- og gasselskapene som ofte opererer på tvers av landegrensene. Vårt nasjonale og internasjonale kompetansenettverk bistår deg gjerne.

Transaksjonell støtte

Med verdens stadig økende behov for energi ser vi en fortsatt vekst i olje- og gassmarkedet. Vi ser for oss en økt mengde oppkjøp og konsolidering blant mellomstore selskaper. Med vårt nasjonale- og internasjonale nettverk kan vi bistå i denne prosessen.

Nytt for olje- og gassindustrien


Kundehistorier

Playback of this video is not currently available

1:57

See how OMV created a minimum viable product

Subtitled in Norwegian (1:59)


Kontaktpersoner

Ole Schei Martinsen

Partner | Leder for Consulting Rogaland, Stavanger, PwC Norway

952 61 162

Kontakt meg

Gunnar Slettebø

Partner l Leder for revisjon E&P, Stavanger, PwC Norway

952 61 145

Kontakt meg

Følg oss