Olje og gass

Vi hjelper olje og gassnæringen med videre vekst i en krevende tid.

Forholdene i olje- og gassnæringer er krevende

Krevende tider med store svingninger i råvarepriser og stadige endringer i rammevilkår preger hverdagen. Vi kjenner bransjen, og kan hjelpe deg oppnå økt forutsigbarhet, effektivisering og realisering av vekstmuligheter.

For å være konkurransedyktige på lang sikt legger selskapene store investeringer i forskning og utvikling, i tillegg til menneskelige ressurser og teknologi. Høye utvinningskostnader for reservene, og markedspriser i stadig endring øker behovet for risikostyring.

Olje- og gasselskaper må også forholde seg til utfordrende, og ofte motstridende internasjonale reguleringer for blant annet skatt og regnskap.

Vi har et olje- og gassteam som er verdensledende innen rådgivning til energibransjen. Teamet, som støttes av PwCs mer enn 100 år lange erfaring med å hjelpe energiselskaper til å lykkes, består av bransjespesialister med høy kompetanse og kunnskap.

 

Hva kan vi hjelpe deg med?

Det har de siste årene vært stor variasjon i olje- og gasspriser. På tross av dette vet olje- og gasselskapene at de må tenke mer langsiktig når det gjelder vekstmuligheter og omfattende beslutningstaking. For å kunne være konkurransedyktige er det viktig å investere i forskning og utvikling, ansette de rette menneskene og være teknologisk oppdatert. I tillegg må selskapet ha fokus på kostnader, styring og risikohåndtering.

Lær mer om rådgivning

Lover og regler er utfordrende for olje- og gasselskapene som ofte opererer på tvers av landegrensene. Vårt nasjonale og internasjonale kompetansenettverk bistår deg gjerne.

 

Lær mer om revisjon

Med verdens stadig økende behov for energi ser vi en fortsatt vekst i olje- og gassmarkedet. Vi ser for oss en økt mengde oppkjøp og konsolidering blant mellomstore selskaper. Med vårt nasjonale- og internasjonale nettverk kan vi bistå i denne prosessen.

Lær mer om transaksjonsstøtte

Kontakt oss

Ole Schei Martinsen

Ole Schei Martinsen

Partner | Leder for Consulting Rogaland, PwC Norway

Tlf: 952 61 162

Gunnar Slettebø

Gunnar Slettebø

Partner l Leder for revisjon E&P, PwC Norway

Tlf: 952 61 145

Henrik Nessler

Henrik Nessler

Partner | Leder Assurance Region Rogaland, PwC Norway

Tlf: 952 61 133

Følg oss