Helse og velferdsteknologi

Vi hjelper helsesektoren til effektiv drift og høy kvalitet i tjenestene.

PwC er en ledende rådgivningsaktør innenfor helsesektoren, og bistår statlige, ideelle, private og kommunale aktører.

 

Vi hjelper primærhelsetjenesten så vel som spesialisthelsetjenesten - lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt. 

 

Velferdsteknologi

Riktig bruk av IKT, god informasjonsdeling og samarbeid i pasientforløpet gir kostnadseffektiv behandling og er også i myndighetenes interesse.

Vi tilbyr rådgivning innen E-helse, m-helse og IKT-relaterte problemstillinger fra strategi, organisering og arkitektur til systemvalg, gevinstrealisering og implementering.

Rådgivning innen helsesektoren

Vi er ledende på rådgivning innen helsesektoren. Vi er dedikerte bransjespesialister og har tverrfaglig bakgrunn, herunder medisinskfaglig, helsefaglig, teknologisk, juridisk, organisatorisk og økonomisk kompetanse.

Vår kompetanse brukes i hele landet, og er ettertraktet i utlandet. Vi bygger tillitsfulle og langsiktige relasjoner med våre kunder.

Flere tjenester vi tilbyr innen helsesektoren:

 • Strategi, strategiske analyser, prosesser og vurderinger

 • Operasjonalisering og implementering av reformer, rammevilkår og endringer, herunder samhandlingsreformen

 • Virksomhets- og prosessforbedring, herunder LEAN

 • Etterlevelse av lover, regler, forskrifter og normer i helsesektoren

 • Økonomistyring, internkontroll, og risikoanalyser

 • Intern og ekstern revisjon

 • Dataanalyse og avansert simulering og optimering

 • Bistand til sykehusutbyggingsprosjekter

 • Ledelsesinformasjonssystem og -rapportering

 • Supply chain management og anskaffelser i helsesektoren

 • Evalueringer og utredninger, herunder samfunnsøkonomiske vurderinger

Kontakt oss

Hans-Christian Berger
Partner | Assurance, PwC Norway
Tlf: 952 60 390
Kontakt meg

Rune Haukaas
Direktør, PwC Norway
Tlf: 952 61 004
Kontakt meg

Knut Arne Askeland
Direktør, PwC Norway
Tlf: 952 61 157
Kontakt meg

Følg oss