Helsesektoren

Fremtidens helsesektor

Vi hjelper helsesektoren til effektiv drift og høy kvalitet i tjenestene – lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

PwC er ledende på rådgivning innen helsesektoren. Vi er dedikerte bransjespesialister og har tverrfaglig bakgrunn, herunder medisinskfaglig, helsefaglig, teknologisk, juridisk, organisatorisk og økonomisk kompetanse.

Vi kan hjelpe deg med

  • Strategi, strategiske analyser, prosesser og vurderinger
  • Operasjonalisering og implementering av reformer, rammevilkår og endringer, herunder samhandlingsreformen
  • Virksomhets- og prosessforbedring, herunder lean
  • Etterlevelse av lover, regler, forskrifter og normer i helsesektoren
  • Økonomistyring, internkontroll og risikoanalyser
  • Revisjon
  • Dataanalyse og avansert simulering og optimering
  • Bistand til sykehusutbyggingsprosjekter
  • Ledelsesinformasjonssystem og -rapportering
  • Supply chain management og anskaffelser i helsesektoren

Kundehistorier

Roboten Robbie jobber dag og natt på sykehuset

PwC fikk i april 2017 i oppdrag av Helse Vest IKT å bidra inn i et robot-team som skulle robotisere Helse Vest. Robot-Robbie jobber natt og dag på sykehuset. I 2018 sparte den ansatte i Helse Vest for 12 000 arbeidstimer.

 

Kontaktpersoner

Are Muri

Partner | Consulting, Oslo, PwC Norway

952 60 068

Kontakt meg

Hans-Christian Berger

Partner | Revisjon, Oslo, PwC Norway

952 60 390

Kontakt meg