Rådgivning innen helsesektoren

Dedikerte bransjespesialister

PwC er ledende på rådgivning innen helsesektoren. Vi er dedikerte bransjespesialister og har tverrfaglig bakgrunn, herunder medisinskfaglig, helsefaglig, teknologisk, juridisk, organisatorisk og økonomisk kompetanse.

Vi hjelper helsesektoren til effektiv drift og høy kvalitet i tjenestene – lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

Velferdsteknologi

Riktig bruk av IKT, god informasjonsdeling og samarbeid i pasientforløpet gir kostnadseffektiv behandling og er også i myndighetenes interesse.

Vi tilbyr rådgivning innen E-helse, m-helse og IKT-relaterte problemstillinger fra strategi, organisering og arkitektur til systemvalg, gevinstrealisering og implementering.

Vår kompetanse brukes i hele landet, og er ettertraktet i utlandet. Vi bygger tillitsfulle og langsiktige relasjoner med våre kunder.

Are Muri, Consulting PwC Norge

Tjenester vi tilbyr innen helsesektoren

 


Kontakt oss

Are Muri

Are Muri

Partner | Consulting, PwC Norway

Tlf: 952 60 068

Hans-Christian  Berger

Hans-Christian Berger

Partner | Assurance, PwC Norway

Tlf: 952 60 390

Knut Arne Askeland

Knut Arne Askeland

Direktør, PwC Norway

Tlf: 952 61 157

Anne Hilde Bjøntegård

Anne Hilde Bjøntegård

Direktør, PwC Norway

Tlf: 977 63 352

Følg oss