Helse

PwC er en ledende rådgivningsaktør innenfor helsesektoren, og bistår statlige, ideelle, private og kommunale aktører. Vi hjelper helsesektoren til effektiv drift og høy kvalitet i tjenestene – lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

Velferdsteknologi

Riktig bruk av IKT, god informasjonsdeling og samarbeid i pasientforløpet gir kostnadseffektiv behandling og er også i myndighetenes interesse.

Vi tilbyr rådgivning innen E-helse, m-helse og IKT-relaterte problemstillinger fra strategi, organisering og arkitektur til systemvalg, gevinstrealisering og implementering.

Rådgivning innen helsesektoren

Vi er ledende på rådgivning innen helsesektoren. Vi er dedikerte bransjespesialister og har tverrfaglig bakgrunn, herunder medisinskfaglig, helsefaglig, teknologisk, juridisk, organisatorisk og økonomisk kompetanse.

Vår kompetanse brukes i hele landet, og er ettertraktet i utlandet. Vi bygger tillitsfulle og langsiktige relasjoner med våre kunder.

Are Muri, Consulting PwC Norge

Tjenester vi tilbyr innen helsesektoren
  • Strategi, strategiske analyser, prosesser og vurderinger
  • Operasjonalisering og implementering av reformer, rammevilkår og endringer, herunder samhandlingsreformen
  • Virksomhets- og prosessforbedring, herunder LEAN
  • Etterlevelse av lover, regler, forskrifter og normer i helsesektoren
  • Økonomistyring, internkontroll, og risikoanalyser
  • Intern og ekstern revisjon
  • Dataanalyse og avansert simulering og optimering
  • Bistand til sykehusutbyggingsprosjekter
  • Ledelsesinformasjonssystem og -rapportering
  • Supply chain management og anskaffelser i helsesektoren

 


Kontakt oss

Are Muri

Partner | Consulting, PwC Norway

Tlf: 952 60 068

Hans-Christian Berger

Partner | Assurance, PwC Norway

Tlf: 952 60 390

Knut Arne Askeland

Direktør, PwC Norway

Tlf: 952 61 157

Anne Hilde Bjøntegård

Direktør, PwC Norway

Tlf: 977 63 352

Følg oss