Deals

Økonomiske transaksjoner kan være vanskelig og du må fortløpende gjøre mange kritiske vurderinger. Det er der vi kommer inn.

Alle aspekter ved transaksjoner

Skal selskapet ditt vokse trenger du erfaring, kreativitet, innsikt og sterke relasjoner. PwC hjelper investorer og selskaper med å forstå mekanismene ved blant annet oppkjøp, fusjoner, salg, emisjoner og børsnoteringer. Vårt tilbud dekker alle aspekter ved transaksjoner, og vi kan hjelpe deg med å komme i mål, uansett hvor i løpet du er.

Kontakt oss

Bjørn Egil Johannessen
Partner, PwC Norway
Tlf: 952 60 546
Kontakt meg

Følg oss