Deals

Økonomiske transaksjoner kan være vanskelig og du må fortløpende gjøre mange kritiske vurderinger. Det er der vi kommer inn.

Alle aspekter ved transaksjoner

Skal selskapet ditt vokse trenger du erfaring, kreativitet, innsikt og sterke relasjoner. PwC hjelper investorer og selskaper med å forstå mekanismene ved blant annet oppkjøp, fusjoner, salg, emisjoner og børsnoteringer. Vårt tilbud dekker alle aspekter ved transaksjoner, og vi kan hjelpe deg med å komme i mål, uansett hvor i løpet du er.

Due diligence

Vi peker ut potensielle fallgruver og hjelper deg med å navigere rundt dem. Vår kompetanse og erfaring har gjort oss til markedsledende innen due diligence og verdivurderinger. Ingen i verden har større kapasitet til å gjøre slike jobber enn oss.


Jeg ønsker hjelp innen:

Commercial Due Diligence

En sentral forutsetning for å lykkes med et oppkjøp er at man forstår markedet selskapet opererer i, og hvordan selskapet skaper verdier for sine kunder. Vi tilbyr Commercial Due Diligence som en uavhengig gjennomgang av et selskaps marked, produkt, kunder og konkurransemessige posisjon.

Les mer

Kontakt oss

Følg oss