Gransking & Compliance

Vi avdekker og forebygger kritikkverdige forhold.

Mistanke om regelbrudd i din virksomhet?

Da trenger du å forstå hva som har skjedd og iverksette tiltak raskt. Vi hjelper deg med å bekrefte eller avkrefte mistanken og vi støtter deg i oppfølgingsarbeidet.

Interne økonomiske misligheter, regelbrudd eller manglende etterlevelse av kontraktsforpliktelser er ofte tidkrevende å håndtere - og fallgruvene er mange. Våre bransjeeksperter bistår dere gjennom hele prosessen.  

 

Hvordan kan du best forebygge? 

Vi hjelper også våre kunder med å forebygge økonomiske misligheter gjennom for eksempel bakgrunnsundersøkelser av samarbeidspartnere og compliance-arbeid knyttet til antikorrupsjon, antihvitvask, tilskuddsforvaltning og personvern.

Våre ansatte er erfarne advokater, revisorer, it-spesialister og tidligere etterforskere.

 

Jeg ønsker hjelp innen:

Vår granskingsenhet har et spesialisert tjenestetilbud til private og offentlige virksomheter. Vår jobb er å avdekke og granske kritikkverdige forhold. Dette inkluderer forhold som er i strid med lov, etiske regler eller normer; for eksempel korrupsjon eller andre former for misligheter.

Les mer

PwC bistår virksomheter i forebygging av misligheter. Vi har lang erfaring i å definere, skalere og implementere helhetlige rammeverk for håndtering av misligheter. Rammeverket skreddersys til din virksomhets bransje og størrelse. På denne måten bidrar vi til å sikre at din virksomhet reduserer risikoen for økonomiske og omdømmemessige tap, samt etterlever lover og regler.

Les mer

PwC bistår virksomheter med å identifisere sårbare områder for mulig diskontinuitet av virksomhetens normale drift. Vi utvikler forebyggende tiltak for å sikre normal drift, og utvikler en helhetlig beredskapstankegang for å håndtere uforutsette hendelser.

Les mer

Kontakt oss

Pål Kulø Lønseth
Partner | Leder Gransking
Tlf: 965 01 616
Kontakt meg

Gunnar Holm Ringen
Partner | Ansvarlig advokat
Tlf: 952 60 175
Kontakt meg

Følg oss