Gransking & Compliance

Vi avdekker og forebygger kritikkverdige forhold.

Hvordan kan vi bistå?

Misligheter og lovbrudd har mange ansikter og rammer de fleste virksomheter i en eller annen form. Slike hendelser må håndteres, men det er ofte svært ressurskrevende og innebærer både økonomisk og omdømmemessig risiko. Fallgruvene er mange.  

Det stilles også stadig større regulatoriske krav til virksomhetens compliance-arbeid, og aktiv forebygging av misligheter er ikke noe som skjer av seg selv. Viktige elementer er blant annet kulturbygging, mislighetsrisikostyring, internkontroll, varslingskanal, bakgrunnsundersøkelser og ikke minst bevissthet og kompetanse hos alle ansatte knyttet til antikorrupsjon, antihvitvask, tilskuddsforvaltning og personvern. 

Våre eksperter har utstrakt erfaring i både håndtering og forebygging av misligheter. Vi bistår deg gjerne.

Kontakt oss

Pål Kulø Lønseth

Advokat | Partner | Nasjonal Leder , PwC Norway

Tlf: 965 01 616

Gunnar Holm Ringen

Partner | Ansvarlig advokat, PwC Norway

Tlf: 952 60 175

Følg oss