Gransking og forebyggende tjenester

Vi avdekker og forebygger kritikkverdige forhold

Vår granskingsenhet tilbyr tjenester for å forebygge, avdekke og granske kritikkverdige forhold, herunder forhold som er i strid med lover, etiske regler eller normer, som for eksempel korrupsjon eller andre former for misligheter.

Dersom virksomheter opplever eller mistenker underslag, svindel eller mistenkelige transaksjoner kan PwC bistå med å kartlegge faktum og innhente bevismateriale.

Kontakt oss for bistand innen granskingsoppdrag

 

Granskingsenheten er en del av PwCs globale tjenesteområde “Forensics Services”

Vi har bred internasjonal erfaring og et stort nettverk som gjør at vi raskt får tak i riktige ressurser internasjonalt og kan sette opp team raskt og effektivt. Våre medarbeidere har bred erfaring fra regnskap og revisjon, advokatpraksis og politi- og påtalemyndighet, beredskapstjenester og har god bransjekunnskap.

Våre eksperter har utstrakt erfaring i både håndtering og forebygging av misligheter innenfor en rekke områder:

  • Bedrifters uregelmessigheter

  • Varslingskanaler

  • Underslag

  • Uetiske forretningsforbindelser

  • Patentbeskyttelse

  • Økonomiske misligheter

  • Mistenkelige transaksjoner

  • Interessekonflikter

  • Bestikkelse og korrupsjon

Granskingsoppdrag

Vi har bistått i en rekke granskingsoppdrag for å avdekke mistanke om hvitvasking, svindel knyttet til tredjeparter, tilretteleggingsbetalinger til offentlige tjenestepersoner, feilrapporteringer og mer.

Vi bruker erfaringen fra disse og andre relevante oppdrag for å bistå og håndtere lignende situasjoner. Vi bruker også jurister i oppdrag dersom det skulle være behov.

 

Fra venstre: rådgiverne Stig Rune Johnsen, Ingrid Foss Nødset, Pål Kulø Lønseth.

Granskingsbloggen

Granskingsbloggen gir deg våre personlige syn på forebygging, avdekking og håndtering av korrupsjon, hvitvasking og sikkerhetsspørsmål.

Gå til Granskingsbloggen


Kontakt oss

Pål Kulø Lønseth

Advokat | Partner | Nasjonal Leder , Oslo, PwC Norway

965 01 616

Kontakt meg

Gunnar Holm Ringen

Partner | Ansvarlig advokat, Oslo, PwC Norway

952 60 175

Kontakt meg


Bransjer vi hjelper med granskingstjenester

Finans    Eiendom    Fornybar energi    Helse    Industri og handel    Offentlig sektor

Olje og gass    Shipping    Sjømat    Telekom og media