Risikopremien i det norske markedet


PwC har, i samarbeid med Norske Finansanalytikeres Forening (NFF), for sjette året på rad gjennomført undersøkelsen “Risikopremien i det norske markedet”. Undersøkelsen er basert på svar fra 143 av NFFs 1 166 medlemmer.
 

Markedsrisikopremien

Markedsrisikopremien i det norske markedet er i følge respondentene 5 %.

Risikofri rente i avkastningskravet

41 % av respondentene benytter 10-årig statsobligasjon som risikofri rente i avkastningskravet.

Normalisert risikofri rente

24 % av respondentene benytter en normalisert risikofri rente i avkastningskravet. Median for normalisert risikofri rente er 3,0 %. Til sammenligning var en 10-årig norsk statsobligasjon pr. oktober 2016 1,42 %.

Småbedriftspremie

83 % av respondentene mener det bør benyttes et påslag i avkastningskravet for små selskaper (småbedriftspremie). Småbedriftspremien øker jo mindre selskapet er.

Kontakt oss

Torbjörn Gärdehall
Partner
Tlf: 952 60 337
Kontakt meg

Morten Mjelde
Direktør
Tlf: 952 60 593
Kontakt meg

Karen Fastbø
Senior Associate
Tlf: 982 64 217
Kontakt meg

Følg oss