Bærekraftsrapportering

Få oversikt og innsikt i det viktige og spennende bærekraftsarbeidet vi nå går inn i.

Lovpålagt bærekraftsrapportering
Bærekraftsdirektivet

Hold deg oppdatert på nye krav til bærekraftsrapportering.

Taksonomi

Les om klassifiseringssystemet for å identifisere bærekraftige aktiviteter.

Les mer
Særskilt rapportering i finansiell sektor

Lær om hvordan finansmarkedsaktører skal gjøre bærekraftsinformasjon tilgjengelig.

Særnorsk lovgivning

Her får du en oversikt over norsk lovgivning innenfor bærekraftsrapportering.

Øvrige standarder

GHG-protokollen, TCFD-rammeverket, Global Reporting Inititiave, ISSB, SEC (amerikanske standarder). Her får du oversikt over standarder som ikke følger av norsk lov.

Les mer

Hold deg oppdatert. Vær i forkant. 

Å ligge i forkant av ny regulering på bærekraftsområdet vil hjelpe deg å sikre gode prosesser for implementering og etterlevelse. Ikke minst vil fullstendig og pålitelig rapportering bidra til å opprettholde konkurransekraft i markedet. 

Vi vet at det kan være utfordrende å holde fullstendig oversikt over det regulatoriske landskapet. Derfor har vi lansert denne digitale portalen hvor du finner oppdatert informasjon på sentrale områder. 

God lesning!

Kontakt oss

Signe Moen

Direktør | Leder for PwCs fagavdeling, Oslo, PwC Norway

952 60 062

Kontakt meg

Barbro Bruu

Fagdirektør | Bærekraft, Oslo, PwC Norway

907 46 079

Kontakt meg