Styreportalen

Nettressurser for deg i styre og ledelse.

Styrets og leders arbeid er i utvikling

Omfanget av styre- og lederarbeidet, og måten å jobbe på for et styre og leder, er i stadig utvikling. Dette blant annet på grunn av utvikling i teknologi, cybertrusler, konjunkturer, trender og nye forretningsmodeller. Å forstå trusler, muligheter og fremtidsutsikter er viktig.

Med denne portalen ønsker vi å gi deg det du trenger for å få til ditt styre- og ledelsesarbeid.

 

Styreboken 2022

Når verden endres får styret en stadig viktigere rolle i å følge opp at ledelsen forstår og reagerer på endringer, risiko og muligheter.

I denne boken omtaler vi temaer som styrets rolle og ansvar, strategiarbeid og krav til rapportering. Vi gir en overordnet oppdatering på endring i lover og regler, blant annet på kapitalmarkedet, skatt og avgift. Og vi ser nærmere på hvordan styret bør planlegge og forberede ledelsen på krav om tredjepartsverifiksjon av bærekraftsrapportering, som antageligvis kommer allerede fra 2023.

An English version of the publication can be found here:
"Board of Directors' Handbook 2021".

PwC-guiden 2022

PwC-guiden gir deg det du trenger for gjøre en god jobb som styremedlem i en SMB-bedrift, og er samtidig et viktig verktøy og oppslagsverk for ledelsen.

I 2021 fikk børsnoterte foretak nye regler om retningslinjer for lederlønnspolitikk, og i 2022 skal selskapene oppfylle nye krav til rapportering på området. Vi har gjennomgått retningslinjene for lederlønn vedtatt i 2021 for 37 børsnoterte foretak, og sett nærmere på hvor godt de nye kravene til utformingen av retningslinjene er implementert. 

Foretakene har på flere områder gode beskrivelser av lederlønnsordningen. Samtidig er det noen klare forbedringsområder, og mange foretak bør vurdere å oppdatere retningslinjene i god tid før neste generalforsamling. Lurer du på om ditt foretak bør gjøre forbedringer? Se vår korte oppsummering av forbedringsområder som pekte seg ut.

Illustrasjon av to personer som står på hver sin myntstabel


Styreevaluering

Et strategisk og velfungerende styre er ikke bare kritisk for å sikre god virksomhetsstyring, men det representerer også en betydelig ressurs for eierne av ethvert selskap eller forvaltningsbedrift.

PwCs Styreundersøkelse 2021

53 prosent av respondentene ser på cyberangrep som en stor trussel for virksomhetens fremtidige vekst, viser PwCs styreundersøkelse.

PwC’s 2021 Annual Corporate Directors Survey (åpnes i nytt vindu)

64 prosent av styremedlemmene oppgir at ESG er en integrert del av forretningsstrategien. Men bare 25 prosent svarer at styrene forstår ESG-risiko godt nok. For første gang blir det å "utvikle og tiltrekke talent" nevnt som det viktigste området å prioritere i styrerommet fremover. 

Publikasjoner for revisjonsutvalget

Det er en krevende oppgave å holde seg oppdatert på tema der revisjonsutvalget kan bli bedt om å ha en mening. Disse publikasjonene vil bidra til å sikre innsikt i sentrale og tidsriktige tema relatert til revisjonsutvalgets formål og ansvar.

Guide for lederen av revisjonsutvalget

Webinarer om børs og styrearbeid

Kontakt oss

Eli  Moe-Helgesen

Eli Moe-Helgesen

Partner | Leder for Revisjon, PwC Norway

Tlf: 952 60 113

Signe Moen

Signe Moen

Direktør | Leder for PwCs fagavdeling, PwC Norway

Tlf: 952 60 062