Styreportalen

Nettressurser for deg i styre og ledelse.

Styrets og leders arbeid er i utvikling

Omfanget av styre- og lederarbeidet, og måten å jobbe på for et styre og leder, er i stadig utvikling. Dette blant annet på grunn av utvikling i teknologi, cybertrusler, konjunkturer, trender og nye forretningsmodeller. Å forstå trusler, muligheter og fremtidsutsikter er viktig.

Menneskene i bedriftene er fortsatt den viktigste ressursen. Å sikre tilgang til de beste talentene, i kombinasjon med å beholde og utvikle erfaring og forretningsforståelse, er fortsatt en nøkkel til suksess. Her vil vi gi deg det du trenger for å få til ditt styre- og ledelsesarbeid.

 

Styreboken 2020

Summen av rask endring, nye lover og et sterkere fokus på å bidra til et bærekraftig samfunn, stiller store krav til styre og ledelse. I den 12. utgaven av Styreboken får du alt du trenger å vite om sentrale rammebetingelser for ditt styrearbeid.

 

PwC-guiden 2020

PwC-guiden er Styreboken for deg som leder eller sitter i styret for en liten eller mellomstor bedrift. Guiden fungerer som et enkelt oppslagsverk og verktøy for å sikre en god fremtid.

Styreevaluering 2020

Et strategisk og velfungerende styre er ikke bare kritisk for å sikre god virksomhetsstyring, men det representerer også en betydelig ressurs for eierne av ethvert selskap eller forvaltningsbedrift.

Nettressurser for revisjonsutvalget

Det er en krevende oppgave å holde seg oppdatert på tema der revisjonsutvalget kan bli bedt om å ha en mening. Alt du trenger for å få til ditt revisjonsutvalgsarbeid finner du i vår portal. Portalen vil bidra til å sikre innsikt i sentrale og tidsriktige tema relatert til revisjonsutvalgets formål og ansvar.

Guide for lederen av revisjonsutvalget

{{filterContent.facetedTitle}}

{{contentList.loadingText}}

Kontakt oss

Eli  Moe-Helgesen

Eli Moe-Helgesen

Partner | Leder for Revisjon, PwC Norway

Tlf: 952 60 113

Signe Moen

Signe Moen

Partner | Assurance, PwC Norway

Tlf: 952 60 062