Skip to content Skip to footer

Loading Results

Styreportalen

Nettressurser for deg i styre og ledelse.

Styrets og leders arbeid er i utvikling

Omfanget av styre- og lederarbeidet, og måten å jobbe på for et styre og leder, er i stadig utvikling. Dette blant annet på grunn av utvikling i teknologi, cybertrusler, konjunkturer, trender og nye forretningsmodeller. Å forstå trusler, muligheter og fremtidsutsikter er viktig.

Med denne portalen ønsker vi å gi deg det du trenger for å få til ditt styre- og ledelsesarbeid.

 

Styreboken 2021

Aldri før har det vært viktigere med godt styrearbeid. I en verden preget av pandemi, må næringsliv , politikere og enkeltpersoner finne gode nye svar på nye problemstillinger. Vi står også i en tid med andre store samfunnsmessige utfordringer innenfor områder som blant annet bærekraft, noe som krever en mer helhetlig tilnærming til foretakenes verdiskapning og rapportering. I den 13. utgaven av Styreboken gir vi deg perspektiver på styrets rolle og ansvar, oppdatert veiledning og et godt grunnlag for styrearbeid i en endret verden.

An English version of Chapter 1, can be found here:
"A guide for directors in Norwegian companies".

PwC-guiden 2021

PwC-guiden er Styreboken for deg som leder eller sitter i styret for en liten eller mellomstor bedrift. Guiden fungerer som et enkelt oppslagsverk og verktøy for å sikre en god fremtid.

Styreevaluering

Et strategisk og velfungerende styre er ikke bare kritisk for å sikre god virksomhetsstyring, men det representerer også en betydelig ressurs for eierne av ethvert selskap eller forvaltningsbedrift.

Publikasjoner for revisjonsutvalget

Det er en krevende oppgave å holde seg oppdatert på tema der revisjonsutvalget kan bli bedt om å ha en mening. Disse publikasjonene vil bidra til å sikre innsikt i sentrale og tidsriktige tema relatert til revisjonsutvalgets formål og ansvar.

Guide for lederen av revisjonsutvalget

{{filterContent.facetedTitle}}

Kontakt oss

Eli  Moe-Helgesen

Eli Moe-Helgesen

Partner | Leder for Revisjon, PwC Norway

Tlf: 952 60 113

Signe Moen

Signe Moen

Partner | Leder for PwCs fagavdeling, PwC Norway

Tlf: 952 60 062