Styreportalen

Nettressurser for deg i styre og ledelse.

Styrets og leders arbeid er i utvikling

Omfanget av styre- og lederarbeidet, og måten å jobbe på for et styre og leder, er i stadig utvikling. Dette blant annet på grunn av utvikling i teknologi, cybertrusler, konjunkturer, trender og nye forretningsmodeller. Å forstå trusler, muligheter og fremtidsutsikter er viktig.

Med denne portalen ønsker vi å gi deg det du trenger for å få til ditt styre- og ledelsesarbeid.

Styreboken 2023

Når verden endres får styret en stadig viktigere rolle i å følge opp at ledelsen forstår og reagerer på endringer, risiko og muligheter.

I denne boken omtaler vi temaer som styrets rolle og ansvar, strategiarbeid og krav til rapportering. Vi gir en overordnet oppdatering på endring i lover og regler, blant annet på kapitalmarkedet, skatt og avgift. Og vi ser nærmere på hvordan styret bør planlegge og forberede både eget arbeid og ledelsen på nye krav til bærekraftsrapportering.

A short version of the publication in English can be found here:
"Board of Directors' Handbook".

Vi hjelper styret å fasilitere den årlige egenevalueringen. 

Vi har bred erfaring med å bistå styrer i selskaper av ulik størrelse innenfor både privat og offentlig sektor i å evaluere sitt arbeid. I tillegg har vi et sterkt globalt nettverk og er oppdatert på hva som er beste praksis både nasjonalt og internasjonalt. Vi fasiliterer en prosess der vi tar utgangspunkt i hva som er norm for godt styrearbeid, og skreddersyr det til det enkelte foretak.

Vår metodikk kan effektivt tilpasses det enkelte styres definerte rolle og årsplan, og arbeidet oppsummeres i en verdiskapende analyse. Styreevalueringen kan gjennomføres i en periode på 6-8 uker.

Illustrasjon av analyser for evaluering av styret

I 2021 fikk børsnoterte foretak nye regler om retningslinjer for lederlønnspolitikk, og i 2022 skal selskapene oppfylle nye krav til rapportering på området. Vi har gjennomgått retningslinjene for lederlønn vedtatt i 2021 for 37 børsnoterte foretak, og sett nærmere på hvor godt de nye kravene til utformingen av retningslinjene er implementert. 

Foretakene har på flere områder gode beskrivelser av lederlønnsordningen. Samtidig er det noen klare forbedringsområder, og mange foretak bør vurdere å oppdatere retningslinjene i god tid før neste generalforsamling. Lurer du på om ditt foretak bør gjøre forbedringer? Se vår korte oppsummering av forbedringsområder som pekte seg ut.

Illustrasjon av to personer som står på hver sin myntstabel

53 prosent av respondentene ser på cyberangrep som en stor trussel for virksomhetens fremtidige vekst, viser PwCs styreundersøkelse.

PwC’s 2021 Annual Corporate Directors Survey

64 prosent av styremedlemmene oppgir at ESG er en integrert del av forretningsstrategien. Men bare 25 prosent svarer at styrene forstår ESG-risiko godt nok. For første gang blir det å "utvikle og tiltrekke talent" nevnt som det viktigste området å prioritere i styrerommet fremover. 

Publikasjoner for revisjonsutvalget

Det er en krevende oppgave å holde seg oppdatert på tema der revisjonsutvalget kan bli bedt om å ha en mening. Disse publikasjonene vil bidra til å sikre innsikt i sentrale og tidsriktige tema relatert til revisjonsutvalgets formål og ansvar.

Guide for lederen av revisjonsutvalget

Valgkomitéer

En veileder til gode styrevalg

Styrets oppgaver er sammensatte og krevende, og derfor er styrets sammensetning viktig. Valgkomitéens arbeid er avgjørende for å sikre en god sammensetning av styret. I vår veileder finner du gode råd for valgkomitéens arbeid.

Last ned veilederen

Kontakt oss

Eli  Moe-Helgesen

Eli Moe-Helgesen

Partner | Leder for Revisjon, PwC Norway

Tlf: 952 60 113

Signe Moen

Signe Moen

Direktør | Leder for PwCs fagavdeling, PwC Norway

Tlf: 952 60 062