Styreportalen

Nettressurser for deg i styre og ledelse.

Styrets og leders arbeid er i utvikling

Omfanget av styre- og lederarbeidet, og måten å jobbe på for et styre og leder, er i stadig utvikling. Dette blant annet på grunn av utvikling i teknologi, cybertrusler, konjunkturer, trender og nye forretningsmodeller. Å forstå trusler, muligheter og fremtidsutsikter er viktig.

Med denne portalen ønsker vi å gi deg det du trenger for å få til ditt styre- og ledelsesarbeid.

Styreboken 2023

Når verden endres får styret en stadig viktigere rolle i å følge opp at ledelsen forstår og reagerer på endringer, risiko og muligheter.

I denne boken omtaler vi temaer som styrets rolle og ansvar, strategiarbeid og krav til rapportering. Vi gir en overordnet oppdatering på endring i lover og regler, blant annet på kapitalmarkedet, skatt og avgift. Og vi ser nærmere på hvordan styret bør planlegge og forberede både eget arbeid og ledelsen på nye krav til bærekraftsrapportering.

A short version of the publication in English can be found here:
"Board of Directors' Handbook".

Vi hjelper styret å fasilitere den årlige egenevalueringen. 

Vi har bred erfaring med å bistå styrer i selskaper av ulik størrelse innenfor både privat og offentlig sektor i å evaluere sitt arbeid. I tillegg har vi et sterkt globalt nettverk og er oppdatert på hva som er beste praksis både nasjonalt og internasjonalt. Vi fasiliterer en prosess der vi tar utgangspunkt i hva som er norm for godt styrearbeid, og skreddersyr det til det enkelte foretak.

Vår metodikk kan effektivt tilpasses det enkelte styres definerte rolle og årsplan, og arbeidet oppsummeres i en verdiskapende analyse. Styreevalueringen kan gjennomføres i en periode på 6-8 uker.

Illustrasjon av analyser for evaluering av styret

Godtgjørelser til ledende personer

Allmennaksjeselskaper notert på Euronext Oslo Børs og Euronext Expand skal ha retningslinjer for lederlønn og årlig avlegge en godtgjørelsesrapport som gir en samlet oversikt over opptjent lønn og godtgjørelse som omfattes av retningslinjene. Både retningslinjene og rapporten skal være offentlig tilgjengelig på selskapets nettside.  

Hovedformålet med lovkravet er å gi aksjeeierne mulighet til å påvirke rammene for lønn og annen godtgjørelse slik at denne fremmer selskapets langsiktige interesser.

Illustrasjon av to personer som står på hver sin myntstabel

53 prosent av respondentene ser på cyberangrep som en stor trussel for virksomhetens fremtidige vekst, viser PwCs styreundersøkelse.

PwC CEO Survey 2023 - Norske ledere har ikke vært like pessimistiske siden finanskrisen 

Nøkkelfunn fra PwCs Global CEO Survey 2023.  Norske ledere er for første gang mer bekymret enn resten av verden. Ni av ti norske toppledere frykter redusert økonomisk vekst i verden i året som kommer. Mens globalt er det syv av ti som frykter det samme. Vi må tilbake til finanskrisen for å finne lavere forventninger. En av fire ledere vurderer oppsigelser.

PwC's 2022 Annual Corporate Directors Survey

2022 var fortsatt preget av både de pågående direkte virkningene og de uventede sideeffektene av COVID-19-pandemien. Og så endret sannelig premissene seg på nytt for næringslivet. En pågående krig i Ukraina, økende global inflasjon, frykt for resesjon og det nesten konstante trommeslaget av katastrofale miljønyheter og spådommer endrer den geopolitiske konteksten.

Vår årlige undersøkelse 2022 Annual Corporate Directors Survey viser at styrenes overordnede styring og praksis endrer seg som et svar på det skiftende landskapet.

Publikasjoner for revisjonsutvalget

Det er en krevende oppgave å holde seg oppdatert på tema der revisjonsutvalget kan bli bedt om å ha en mening. Disse publikasjonene vil bidra til å sikre innsikt i sentrale og tidsriktige tema relatert til revisjonsutvalgets formål og ansvar.

Guide for lederen av revisjonsutvalget

Valgkomitéer

En veileder til gode styrevalg

Styrets oppgaver er sammensatte og krevende, og derfor er styrets sammensetning viktig. Valgkomitéens arbeid er avgjørende for å sikre en god sammensetning av styret. I vår veileder finner du gode råd for valgkomitéens arbeid.

Last ned veilederen

Kontakt oss

Eli  Moe-Helgesen

Eli Moe-Helgesen

Partner | Leder for Revisjon, PwC Norway

Tlf: 952 60 113

Signe Moen

Signe Moen

Direktør | Leder for PwCs fagavdeling, PwC Norway

Tlf: 952 60 062