Skip to content Skip to footer
Søk

Loading Results

Styreportalen

Nettressurser for deg i styre og ledelse.

Styrets og leders arbeid er i utvikling

Omfanget av styre- og lederarbeidet, og måten å jobbe på for et styre og leder, er i stadig utvikling. Dette blant annet på grunn av utvikling i teknologi, cybertrusler, konjunkturer, trender og nye forretningsmodeller. Å forstå trusler, muligheter og fremtidsutsikter er viktig.

Med denne portalen ønsker vi å gi deg det du trenger for å få til ditt styre- og ledelsesarbeid.

 


I 2021 fikk børsnoterte foretak nye regler om retningslinjer for lederlønnspolitikk, og i 2022 skal selskapene oppfylle nye krav til rapportering på området. Vi har gjennomgått retningslinjene for lederlønn vedtatt i 2021 for 37 børsnoterte foretak, og sett nærmere på hvor godt de nye kravene til utformingen av retningslinjene er implementert. 

Foretakene har på flere områder gode beskrivelser av lederlønnsordningen. Samtidig er det noen klare forbedringsområder, og mange foretak bør vurdere å oppdatere retningslinjene i god tid før neste generalforsamling. Lurer du på om ditt foretak bør gjøre forbedringer? Se vår korte oppsummering av forbedringsområder som pekte seg ut.

Illustrasjon av to personer som står på hver sin myntstabel

Styreboken 2021

Aldri før har det vært viktigere med godt styrearbeid. I en verden preget av pandemi, må næringsliv , politikere og enkeltpersoner finne gode nye svar på nye problemstillinger. Vi står også i en tid med andre store samfunnsmessige utfordringer innenfor områder som blant annet bærekraft, noe som krever en mer helhetlig tilnærming til foretakenes verdiskapning og rapportering. I den 13. utgaven av Styreboken gir vi deg perspektiver på styrets rolle og ansvar, oppdatert veiledning og et godt grunnlag for styrearbeid i en endret verden.

An English version of the publication can be found here:
"Board of Directors' Handbook 2021".

PwC-guiden 2021

PwC-guiden er Styreboken for deg som leder eller sitter i styret for en liten eller mellomstor bedrift. Guiden fungerer som et enkelt oppslagsverk og verktøy for å sikre en god fremtid.

Styreevaluering

Et strategisk og velfungerende styre er ikke bare kritisk for å sikre god virksomhetsstyring, men det representerer også en betydelig ressurs for eierne av ethvert selskap eller forvaltningsbedrift.

PwCs Styreundersøkelse 2021

53 prosent av respondentene ser på cyberangrep som en stor trussel for virksomhetens fremtidige vekst, viser PwCs styreundersøkelse.

Publikasjoner for revisjonsutvalget

Det er en krevende oppgave å holde seg oppdatert på tema der revisjonsutvalget kan bli bedt om å ha en mening. Disse publikasjonene vil bidra til å sikre innsikt i sentrale og tidsriktige tema relatert til revisjonsutvalgets formål og ansvar.

Guide for lederen av revisjonsutvalget

Kontakt oss

Eli  Moe-Helgesen

Eli Moe-Helgesen

Partner | Leder for Revisjon, PwC Norway

Tlf: 952 60 113

Signe Moen

Signe Moen

Direktør| Leder for PwCs fagavdeling, PwC Norway

Tlf: 952 60 062