Fagportalen regnskap

Faglige oppdateringer innen regnskapsregler  

I denne seksjonen vil du finne en rekke norske og internasjonale publikasjoner, podcasts, manualer og oppdateringer på regnskapsregler som kan bidra til å lette din arbeidshverdag! 

Signe Moen, fagansvarlig i PwC. Har du tips til innhold som bør være tilgjengelig ønsker vi å høre fra deg!

Kontakt oss

Signe Moen

Direktør | Leder for PwCs fagavdeling, Oslo, PwC Norway

952 60 062

Kontakt meg

Torstein Ytterdal

Partner | Revisjon, Ålesund, PwC Norway

952 61 267

Kontakt meg

Tine Svae

Partner, Oslo, PwC Norway

99334071

Kontakt meg

Bjørn Einar Strandberg

Partner | Revisjon, Kristiansand S, PwC Norway

952 61 015

Kontakt meg