PwC tar ledende rolle i forsikrings-revolusjonen

Bruk av data og innsikt i forsikringsprodukter er i ferd med å forvandle forsikringsselskapene fra reaktive aktører som betaler ut et oppgjør, til proaktive aktører som skal levere trygghet og redusere risiko i samfunnet. PwC Norge har en sentral rolle  i denne utviklingen globalt. Vi har fått oppgaven med å sikre at vårt selskap fortsetter å være en ledende rådgiver på verdensbasis. 

PwC Norge har fått det globale ansvaret for data og analyse i forsikring. Bergen var vertskap for et internasjonalt PwC-møte i oktober 2018, der 20 globale ledere endte opp med å prioritere fire globale verdiforslag, der vi jobber sammen som et globalt selskap og utvikler beste praksis i data- og analyse-modeller, eller rammeverk (assets) som vi kan tilby som en del av våre leveranser til kunder. 

Disse rammeverkene har blitt utviklet av fire ulike team i perioden oktober 2018 til mai 2019,  to team i USA, et team i Singapore og et team i Norge.

Global presentasjon i Bangkok

Tidligere denne måneden var det klart for å presentere og demonstrere våre løsninger under PwCs globale "Annual Insurance Leadership Meeting" i Bangkok. Leder for Consulting Vest, Helene Kubon Skulstad og PwC-partner Andre Gill ga en presentasjon som fikk svært gode tilbakemeldinger.

 

Leder for Consulting Vest, Helene Kubon Skulstad (t h) og PwC-partner Andre Gill (t v)  presenterte PwCs nye løsninger for data og analyse i forsikring.

Leder for Consulting Vest, Helene Kubon Skulstad (t h) og PwC-partner Andre Gill (t v) presenterte PwCs nye løsninger for data og analyse i forsikring.

Bruk av data, innsikt i forsikringsprodukter og løpende dialog med brukere er en driver for at forsikringsselskaper begynner å ta en ny rolle.

Forsikring er også på vei inn i en digital revolusjon, og som andre bransjer i omveltning, så skjer gjerne mange av nyvinningene fra startupselskaper. I Bangkok så vi dette gjennom flere insure tech startups, som blant annet bruker helse- og livsstil-data til å gi kundene best mulige råd i hverdagen.

Forsikring er den raskest voksende bransjen for PwC globalt. Agendaen var blant annet gjennomgang av utvalgte fokusområder, demo av de ulike rammeverkene som PwC utvikler, og kundebesøk fra Prudential (et av verdens største livsforsikringsselskap). Prudentials representanter var blant de som så PwCs nye løsninger, koordinert fra Bergen, som vesentlige for bransjens fremtidige utfordringer. Her har virkelig Norge eksportert kunnskap og løsninger globalt!

Forsikring er også på vei inn i en digital revolusjon, og som andre bransjer i omveltning, så skjer gjerne mange av nyvinningene fra startup-selskaper. I Bangkok så vi dette gjennom flere  insuretech startups, som blant annet bruker helse- og livsstil-data til å gi kundene best mulige råd i hverdagen. 

Asiatiske myndigheter viste seg i løpet av møtet å være svært opptatt av å tilrettelegge for innovasjon og nyskapning, særlig gjennom å legge til rette for rammevilkår for insuretech start-ups og deres mulige samarbeid med etablerte aktører. 

Gigantisk marked i Asia

Arrangementet var lagt til Asia da det skjer utrolig mye her. Globale forsikringsselskaper vurderer i å større grad etablere seg i Asia på grunn av de store mulige kundegruppene og fordi man har høy adopsjon av digitale løsninger / produkter.

 

Forsikringsselskaper som i dag opererer i Asia har fokus på nye digitale forsikringsprodukter, som kan gi nye kundeopplevelser i det som oppfattes som en relativt tradisjonell bransje. Bruk av data, innsikt i forsikringsprodukter og løpende dialog med brukere er en driver for at forsikringsselskaper begynner å ta en ny rolle. 

Et annet fokusområde var naturlig nok de regulatoriske forhold som påvirker bransjen, og da spesielt IFRS17, hvordan data og analyse kan automatisere prosesser eller skape nye verditilbud, og hvordan man i større grad må tenke et økosystem av produkter og tjenester for forsikringsselskapene. 

Det ble vist flere eksempler der forsikringsselskaper har gått sammen med selskaper i andre bransjer for å gi et nytt verditilbud i et økosystem. Bransjen samarbeider ofte med det offentlige, blant annet på helse-området.

Fra forsommerens PwCs globale "Annual Insurance Leadership Meeting" i Bangkok.

Fra forsommerens PwCs globale "Annual Insurance Leadership Meeting" i Bangkok.

Kontakt oss