Skip to content Skip to footer
Søk

Loading Results

Endringsberedskap i norske virksomheter

PwCs modenhetsundersøkelse i prosjekt-, program- og porteføljestyring: En rapport om omstillingsevne, digitalisering og prosjektledelse


Hvem har deltatt i undersøkelsen?

PwC gjennomførte i mai 2017 en modenhetsundersøkelse i prosjekt-, program og porteføljestyring, i samarbeid med PMI Norway Chapter og Norsk forening for prosjektledelse.

Et bredt spekter av bransjer er representert;

IT    |    olje    |    gass og energi    |    bank    |    finans og forsikring    |    offentlig administrasjon    |    konsulent og rådgivning    |    industri og produksjon    |    butikk og varehandel    |    forsvar    |    justis og beredskap    |    telekommunikasjon

«Gevinstrealisering er hjertet i all endring. Det er noe man som leder må ta en proaktiv tilnærming til gjennom hele prosessen. Fokuser tidlig på hvilke gevinster du skal oppnå, involver de som skal realisere gevinstene helt fra start, og vær tett på til gevinster er realisert. Mange starter for sent, involverer for lite og slutter for tidlig.»

Christine HøstDirektør PwC Consulting


Syv tips til lederne

Tenk digitalt

Norske bedrifter har langt igjen å gå når det gjelder full digitalisering. Man er ikke i mål før man tenker digitalt i alle prosesser.


Kommuniser og involver

God kommunikasjon er en forutsetning for at prosjekter skal lykkes.


Sett ikke i gang prosjekter om du ikke har nødvendig kompetanse

Riktig ressursallokering kan føre til færre forsinkelser og kanselleringer.


Inkluder bruk av data og faktabasert analyse

Å kunne sette sammen en portefølje av prosjekter og programmer krever en kombinasjon av både erfaring og data.

Sett tydelige og målbare mål 

Økt fokus på gevinster før, gjennom og etter prosjektets levetid bidrar til at man holder fokus på de riktige oppgavene og prioriterer ressurser til de riktige prosjektene.


Skap en kultur for endring

Bedriftskultur er et kraftfullt ledelsesverktøy og helt nødvendig for å lykkes med endring.


Ta prosjektlederfaget på alvor

Gjør dine ansatte i stand til å levere prosjekter - invester i kompetansebygging, riktig verktøystøtte og prosessforståelse.

Om undersøkelsen

PwCs landsomfattende modenhetsundersøkelse i prosjekt-, program- og porteføljestyring (Prosjektlederundersøkelsen) har spurt toppledere, medarbeidere og prosjektansatte i norske bedrifter om de er rigget for omstilling, om hvordan de planlegger og gjennomfører prosjekter. Respondentene har vurdert organisasjonens vilje og evne til å endre og tilpasse seg, og særlig om de tar innover seg den store digitale transformasjonen som preger alle bransjer og bedrifter i dag. De har fått spørsmål om hvilke metoder og verktøy de benytter og hvordan de jobber med gevinstrealisering. Og hva som er gjennomgående suksesskriterier og hva som gjør at prosjekter blir forsinket eller stanses helt.

Kontakt oss

Pia Vabro

Pia Vabro

Senior Manager | Consulting, PwC Norway

Tlf: 936 54 374