Kvinner i jobb anno 2023

07/03/23

Playback of this video is not currently available

2:17

Hvilken plass ligger Norge på i likestilling?

Videoen er tekstet på norsk.

Norge ligger på sjetteplass når det gjelder likestilling i arbeidslivet, og det vil ta 60 år før kvinner og menn får lik lønn om vi fortsetter som vi gjør i dag. Det viser PwCs nye rapport, Women in Work Index. Den måler likestilling i 32 OECD-land og hvordan fordelingen mellom kvinner og menn er på jobb.

Nøkkeltall fra rapporten:

  • 77,7 % av norske kvinner jobber, mens 82,1 % av norske menn er i jobb

  • Hvis like mange norske  som svenske kvinner hadde vært i jobb (80,8 %), så ville Norge hatt 111 milliarder kroner mer i BNP 

  • Hvis norske kvinner hadde tjent like mye som norske menn ville de tjent over 100 milliarder kroner mer i året 

  • 72,1 % av norske kvinner jobber fulltid.

Illustrasjon over lønnsgapet på 13,4 % mellom kvinner og menn i Norge

Lønnsgapet mellom kvinner og menn i Norge er på 13,4 %, ifølge Women in Work Index. Så er du kvinne i Norge og tjener 400 000? Ja, da tjener menn sannsynligvis 53 200 kroner mer enn deg. Lønnsgapet i Norge har aldri vært lavere så det går sakte men sikkert i riktig retning.

Ikke la kvinner bli lønnstapere etter permisjon

Menn tjener i gjennomsnitt 13,3 % mer enn kvinner i Norge. Den viktigste årsaken er at kvinner bruker mer tid enn menn på ubetalt barnepass i nesten alle land i verden.

– Vår erfaring er at kvinner som har vært hjemme med barn har lært masse. De blir ofte både mer handlekraftige og tidseffektive etter en permisjon, og bygger uvurderlig livserfaring som er viktig for arbeidsgivere. Vi må slutte å tenke at kvinner - eller menn - som har permisjon skal stå stille i lønnsutvikling, sier Eli Moe-Helgesen i PwCs ledergruppe.

Moe-Helgesen anbefaler virksomheter å sette en struktur som sørger for lik lønn for kvinner og menn.

– Det er jo et stort paradoks at vi på den ene side river oss i håret over at kvinner ikke tar lederstillinger, mens vi på den andre siden ikke lønner dem likt som menn. Klart de velger lederoppgaver bort om vi ikke tar vare på karrierene deres selv om de er i permisjon, sier hun. 

Leder for revisjon, Eli Moe-Helgesen

– De som er hjemme med barn skal ikke tape lønnskampen. Bedriftene må sørge for struktur som gjør at at kvinner som kommer tilbake fra permisjon blir sett på som ressurser, sier Eli Moe-Helgesen, leder for revisjon i PwC.

Vi så at lik mulighet til utdanning var det som virkelig endret samfunnet i lengden.

Ólafur Ragnar Grímsson,tidligere president på Island, et av verdens beste land på likestilling.

Flere kvinner i jobb vil gi Norge milliarder

Dersom vi hadde hatt like mange (prosentvis andel) kvinner i jobb som Sverige, hadde Norge økt sin  BNP med 111 milliarder dollar. 

Beste tipset: fakta på bordet!

– Mange bedrifter vet ikke hvordan det står til med likestilling i bedriften sin. Det første man må gjøre er å kartlegge karriere og lønnsforskjeller. Kanskje har bedriften problemer med å holde på kvinner etter at de har fått familie? Eller ansetter man kvinner og menn på ulike nivåer? Fakta på bordet, og så legg en plan, sier revisor-partneren.

Luxembourg på førsteplass; New Zealand på andreplass; Slovenia på tredjeplass; Sverige på fjerdeplass; Island på femteplass og Norge er sist på sjetteplass.

Det er likevel ikke helsvart. Norge har ikke blitt dårligere, men det står nærmest stille. Det gjør at Luxembourg, New Zealand, Slovenia, Sverige og Island klatrer forbi oss. Luxembourg er årets vinner. På bunnen av listen ligger Korea.

– Vi ville ikke likestilling nok, sier PwCs toppsjef Leif Arne Jensen

– I PwC rekrutterer vi 50/50 kvinner og menn, og vi har god kjønnsbalanse på mellomledernivå. Men i partnerskapet er det bare 20% kvinner. Det er definitivt noe vi ikke er stolte av. Vi jobber mye med å omsette strategi til handling. For 15 år siden satte vi igang en hel haug med tiltak som kalles “kvinner i PwC”. De virker noe, men ikke nok. Hvorfor virket det ikke? Kanskje ville vi det ikke nok. Det koker ned til det. Vi satte ikke nok kraft bak tiltakene. Det endte opp med å bli et prosjekt og ikke integrert i virksomheten, sier Leif Arne Jensen, administrerende direktør i PwC, i PwC-podden med Anita Krohn Traaseth.

I dag er det en målsetting om at alle ledergrupper på øverste nivå i selskapet skal ha minst 40% av hvert kjønn. Det er også krav til 40% representasjon av hvert kjønn ved partneropptak.

PwCs ledergruppe. 50/50 kvinner/menn.

PwC har fått ny ledergruppe med halvparten kvinner og menn. 154 av Norges 200 største selskaper har mer enn 60% menn i toppledergruppa, og bare fire av Norges 200 største selskaper har mer enn 60% kvinner i toppledergruppa.

Fem tips for å lykkes med mangfold i din bedrift

Om du skal lykkes med å oppnå mangfold, må mangfold stå i fokus når ledelsen gjør viktige prioriteringer og avgjørelser. Mangfold må inn i forretningsstrategien - tenk på hvordan mangfold kan bidra og støtte opp om viktige målsettinger, eksempelvis forbedre kundetilfredsheten, tiltrekke seg og beholde talent eller øke virksomhetens omdømmet.

Sørg for at mangfold er anerkjent som en forretningsprioritet i ledelsen og i organisasjonen generelt. Sett deretter en klar retning for for hvordan dere skal komme dit. Noen i ledelsen må være ansvarlig for å få det til å skje. Et godt tips er å inkludere mangfold som et eget punkt i målekortet. Dersom bonusen påvirkes av hva man oppnår, er det mer sannsynlig at noe noe skjer.

Det som måles blir gjort. Bruk data- og analyseverktøy til å måle fremdrift, men også for å øke følelsen av ansvarlighet hos den enkelte. Eksempler kan være datakilder på fordeling av kjønn, etnesitet, bakgrunn og utdanning, hvor talent går videre når de avslutter arbeidsforholdet, retention rate, eller antall kvinnelige ledere.

Vær ærlig i kommunikasjonen ut mot ansatte og eksterne interessenter. Hvordan står det egentlig til med fremdrift og videre planer? Har du en åpen dialog med omverden kan det bidra til å forsterke inntrykket av at ledelsen tar forpliktelsen på alvor, både internt og ut i markedet.

For å gjøre konkrete endringer, er det viktig å identifisere klare mål og ha en handlingsplan for å oppnå dem. Målene kan for eksempel være å øke ansattes trivsel, endre holdninger, forbedre kvinners opplevelse eller øke representasjonen av folk fra etniske minoriteter.

Kontakt oss

Rune Strømsnes

Rune Strømsnes

Partner | Leder for Consulting Bergen, PwC Norway

Tlf: 952 61 293

Eli  Moe-Helgesen

Eli Moe-Helgesen

Partner | Leder for Revisjon, PwC Norway

Tlf: 952 60 113

Leif Arne Jensen

Leif Arne Jensen

Adm. dir. | Territory Senior Partner, PwC Norway