Women in Work Index 2022

Playback of this video is not currently available

2:21

Hvilken plass ligger Norge på i likestilling?

Videoen er tekstet på norsk.

Ny rapport viser at kvinner er satt tre år tilbake når det gjelder jobb og lønn. Korona har økt arbeidsledigheten og kvinner er mest berørt globalt, viser PwCs Women in work-index. Norge ligger på sjetteplass. 

To hundre år.

Det er hvor lang tid det vil ta før kvinner og menn har lik lønn, ifølge The World Economic Forum.  Sjekk ny lov som gjør det enklere å kreve lik lønn som gutta.

i 2022 er det 44 år siden likestillingsloven ble satt i kraft i Norge og 113 år siden den første markeringen av den internasjonale kvinnedagen. Fortsatt finnes det ikke noe land i verden, Norge inkludert, der kvinner deltar i arbeidslivet i like stor grad som menn. 75,8 % av damene i Norge jobber, mens tallet for menn er 80,4 %.

Illustrasjon over lønnsgapet på 13,6 % mellom kvinner og menn i Norge

Lønnsgapet mellom kvinner og menn i Norge er på 13,6 %, ifølge Women in Work Index. Så er du kvinne i Norge og tjener 400 000? Ja, da tjener menn sannsynligvis 54 400 mer enn deg.

Det er likevel ikke helsvart

Norge har ikke blitt dårligere, men det står nærmest stille. Det gjør at New Zealand, Luxembourg, Slovenia, Sverige og Island klatrer forbi oss. New Zealand er årets vinner. På bunnen av listen ligger Korea.

Leder for revisjon, Eli Moe-Helgesen

– At Norge er på en sjetteplass, viser at de andre landene blir bedre. Men det burde gått mye raskere. Det er bedriftene som tjener på å ha mangfold i ledelsen, sier Moe-Helgesen.

Vi så at lik mulighet til utdanning var det som virkelig endret samfunnet i lengden.

Ólafur Ragnar Grímsson, tidligere president på Island – verdens beste land på likestilling

Flere kvinner i jobb vil gi Norge milliarder

Dersom vi hadde hatt like mange (prosentvis andel) kvinner i jobb som Sverige, hadde Norge økt sin  BNP med 16 milliarder dollar.

Om vi lukker et stort lønnsgap, kan kvinner i OECD-landene hente ut en merinntekt på to tusen milliarder dollar. 

Kvinner har tatt i et større tak i heimen under korona

– Det ser ut til at flere kvinner har tatt et større ansvar hjemme under korona. Og flere kvinner ble arbeidsledige. Det fører til at mange blir satt tilbake både jobb- og lønnsmessig, sier Eli Moe-Helgesen, partner og leder av revisjon i PwC. 

Flere arbeidsledige kvinner etter korona

Undersøkelsen måler arbeidsledighet og lønnsforskjeller i 33 OECD-land. 29 av disse landene rapporterer at flere kvinner enn menn har blitt arbeidsledige under korona. I ni år har tendensen vært at kvinner har klatret oppover på jobb- og lønnsstigen. Men årets rapport viser at det går nedover. 

– Skal vi utjevne denne forskjellen innen 2030, så må det gå dobbelt så raskt som det har gjort før, sier Moe-Helgesen

Beste tipset: fakta på bordet!

– Mange bedrifter vet ikke hvordan det står til med likestilling i bedriften sin. Det første man må gjøre er å kartlegge karriere og lønnsforskjeller. Kanskje har bedriften problemer med å holde på kvinner etter at de har fått familie? Eller ansetter man kvinner og menn på ulike nivåer? Fakta på bordet, og så legg en plan, sier revisor-partneren.

New Zealand på førsteplass; Luxembourg på andreplass; Slovenia på tredjeplass; Sverige på fjerdeplass; Island på femteplass og Norge er sist på sjetteplass.

5 råd på veien mot mangfold

Hvordan kan mangfold understøtte viktige prioriteringer i forretningsplanen?

Gi virksomhetens bedriftsledere individuelle prestasjonsmål som skal bidra til å bygge mangfold.

Bruk data- og analyseverktøy til å identifisere smertepunkter, sette mål og måle fremgang.

Vær tydelig og ærlig i kommunikasjonen om fremdrift og planer.

Hvordan skal målene oppnås og hvem er ansvarlig for å ta tak i dem?

< Back

< Back
[+] Read More

Det første og mest primitive steget er å gi lik lønn for likt arbeid.

Eli Moe-Helgesenleder for revisjon i PwC

Kontakt oss

Rune Strømsnes

Rune Strømsnes

Partner | Leder for Consulting Bergen, PwC Norway

Tlf: 952 61 293

Eli  Moe-Helgesen

Eli Moe-Helgesen

Partner | Leder for Revisjon, PwC Norway

Tlf: 952 60 113

Leif Arne Jensen

Leif Arne Jensen

Adm. dir. | Territory Senior Partner, PwC Norway