Eli Moe-Helgesen

Partner | Leder for Assurance & Risk Advisory Services , PwC Norway

Eli Moe-Helgesen er partner og statsautorisert revisor. Hun leder både Assurance og vår avdeling RISK Advisory Services i Oslo som jobber med tjenester relatert til corporate governance, risikostyring, intern kontroll, sustainability og IT-risiko og kontroll. Eli har erfaring fra både ekstern revisjon og rådgivning. Hun har blant annet leder større prosjekter relatert til etablering av god intern kontroll, risikostyring, implementering av SOX404 og styrking av eierstyring og selskapsledelse.

Eli er en mye brukt foreleser innenfor virksomhetsstyring, intern kontroll og risikostyring, og foreleser blant annet på Master i Revisjon og Regnskap ved Handelshøyskolen BI.

Kontaktinformasjon

Tlf: 952 60 113

Kontakt meg