Eli  Moe-Helgesen

Eli Moe-Helgesen

Partner | Leder for Revisjon, PwC Norway

Eli Moe-Helgesen er partner og statsautorisert revisor. Hun er leder for Assurance, og tidligere også leder for vår avdeling RISK Advisory Services i Oslo. 

Eli har erfaring fra både ekstern revisjon og rådgivning. Hun har blant annet ledet større prosjekter relatert til etablering av god intern kontroll, risikostyring, implementering av SOX404 og styrking av eierstyring og selskapsledelse.

Eli er en mye brukt foreleser innenfor virksomhetsstyring, intern kontroll og risikostyring, og foreleser blant annet på Master i Revisjon og Regnskap ved Handelshøyskolen BI.

Kontaktinformasjon

Tlf: 952 60 113

Kontakt meg

Følg oss