Slik utvikler du dine ansatte

24/03/21

Anne-Lene Festervoll - Partner i PwC Consulting

– Kompetanseheving er et av de beste verktøyene vi har for å kjempe mot arbeidsledighet nå og etter covid-19, sier Anne-Lene Festervoll, partner i PwC Consulting.

To av fem frykter at jobbene deres blir overflødig innen fem år

De som får tilbud om kompetanseheving, er ofte de som allerede har høy kompetanse. Seks av ti tror automatisering vil gjøre at mange jobber forsvinner i nær fremtid. Det viser en av de største undersøkelsene av arbeidstakere noensinne, Hopes and fears 2021, hvor 32 500 ble intervjuet fra 19 land. 

Det er allikevel ikke helsvart. Fire av ti sier de har fått bedre digitale ferdigheter under pandemien og sier de vil fortsette å lære seg nye ting. 

– Det som er en utfordring er å unngå massiv arbeidsledighet etter covid-19. Virksomheter må jobbe med kompetanseheving for å løse dette, sier Festervoll i OBF sin artikkel.

Saken fortsetter etter videoen.

Playback of this video is not currently available

1:09

Festervolls tips for å komme i gang med kompetanseheving

Videoen er tekstet.

Upskilling: For å lykkes må bedriftsledere gjøre 3 ting:

 1. Sikre riktig kompetanse og god læringskultur! Det handler først og fremst om å skape en kultur for kontinuerlig læring og nysgjerrighet, noe mange organisasjoner sliter med. Dagens opplæring er ofte for silobasert og ineffektiv, samt at den ofte ikke er godt nok tilpasset selskapets overordnede kompetansebehov. Det gjør at verdens samlede produktivitet de siste årene har vært forholdsvis moderat til tross for at det er investert milliarder av kroner inn i ny teknologi og i kursing og videreutdanning av ansatte. Det viser med all tydelighet hvor stort potensialet er på området.
 2. Forbedre «People Analytics»: Bedriftsledere ønsker informasjon om meningene og behovene til ansatte, men av de 86 prosent som sier at dette er viktig eller kritisk, sier kun 29 prosent at informasjonen de har tilgang til strekker til. 
 3. En tydelig upskilling-strategi: Få klarhet rundt upskilling-strategien og hva dette faktisk betyr for deres ansatte: 55 prosent har ikke et klart bilde på hvordan fremtiden ser ut for deres ansatte med tanke på automatisering.
 • Hvilke kvalifikasjoner er viktige? 
 • Hvordan skal de evalueres og belønnes? 
 • Hvilke kvaliteter er det ikke lenger behov for? Hvilke myke egenskaper trengs sammen med digitale kunnskaper? 

Ønsker du hjelp til å utvikle dine ansatte? Les mer om våre upskilling-tjenester.

39 %

tror jobben deres blir overflødig innen fem år.

Kilde: Hopes and fears 2021

72 %

ønsker å jobbe delvis hjemmefra også etter at pandemien er over.

50 %

føler de har blitt diskriminert på arbeidsplassen og blitt hindret i videre karriere.

48 %

tror det vil blir vanligere å bytte jobb oftere.

Kan roboten ta over mine oppgaver?

Menneskene i organisasjonen kjenner nok oftere dette på egen kropp mer enn hva toppledelsen gjør, noe som kan skape usikkerhet: «Hva skjer når sjefen finner ut at en robot kan gjøre denne oppgaven vel så godt som meg?». Organisasjoner som ikke har innarbeidet en kultur for åpenhet og kontinuerlig læring vil ha en høyere risiko for å ha ansatte som stritter imot endringer enn de som har jobbet godt med kultur over tid. 

Lykkes med endringsprosesser: Slik får du med deg de ansatte

Endring er helt avhengig av en organisasjon hvor folk har tillit til hverandre og til systemet.

– Skal en lykkes med å robotisere og digitalisere, må en ha med seg dem som gjør de manuelle jobbene i dag, sier Anne-Lene Festervoll, partner og leder for People and Organisation i PwC Norge. Da kan de ikke være redde for å miste jobben som en konsekvens av dette. Trygg, forutsigbar dialog rundt andre arbeidsoppgaver og mulighet for kompetanseheving er avgjørende for om ansatte vil involvere seg og bidra til prosessen. 

Billigere å lære opp egne ansatte

Å gjennomføre spisset kompetanseheving av egne ansatte er ikke billig. Men man må se det opp mot sluttpakker og nyrekruttering. Det koster kanskje minst like mye. - Undersøkelser viser at det er billigere med kompetanseheving av egne ansatte enn å ansette nye, sier Festervoll.

Saken fortsetter etter videoen.

Playback of this video is not currently available

1:50

Hvordan vil fremtidige yrker se ut?

Videoen er tekstet.

48 % svarer i Hopes and fears 2021-undersøkelsen at de ikke tror tradisjonelle jobber vil være her i fremtiden. Heldigvis svarer nesten åtte av ti at de ønsker å lære noe nytt. 

Eksempler på fremtidige yrker:

 • AI-trener: Forretningsekspert, altså ikke en tekniker, som overvåker beslutninger til en eller flere AI-er, korrigerer når de gjør ting feil og gir info om hva de burde ha gjort. De samler erfaringer om hva som funker og ikke funker og kommuniserer dette til teknikerne.

 • Digital-etiker: Ansvarlig for å systematisk gjøre «VG-testen»: «hvordan ville det gått hvis det stod på forsiden av VG at vi gjorde dette?». Også være den som tenker gjennom hvorvidt ting man gjør med digital teknologi er innafor moralsk og omdømmemessig i tillegg til det juridiske som juristene primært bryr seg om.

 • AI-filosof: Forskere som jobber med eksistensielle, samfunnsøkonomiske, og/eller moralske spørsmål knyttet til utvikling og bruk av kunstig intelligens. 

 • Data storyteller: Fancy navn for noen som jobber mye med deskriptive analyser – tall i grafer og diagrammer, interaktive dashboard og så videre.

 • Digital transformation ninja: Fancy navn for noen som jobber med hvordan prosesser, organisasjoner og så videre treffes av digital transformasjon.

 

Ønsker du hjelp med kompetanseheving i din virksomhet?

 

Kontakt oss

Anne-Lene Festervoll

Anne-Lene Festervoll

Partner | People and Organisation, PwC Norway

Tlf: 952 61 037

Leif Arne Jensen

Leif Arne Jensen

Adm. dir. | Territory Senior Partner, PwC Norway