En ny verden. Nye kompetansebehov.

10/09/20

Anne-Lene Festervoll - Partner i PwC Consulting

– Kompetanseheving er et av de beste verktøyene vi har for å kjempe mot arbeidsledighet nå og etter Covid-19, sier Anne-Lene Festervoll, partner i PwC Consulting.

Åtte av ti mangler riktig kompetanse

80 prosent av verdens toppledere rangerer manglende tilgang på riktig kompetanse som en av topp tre bekymringer for virksomheten. Og med god grunn. I Norge alene koster mangel på kompetanse næringslivet 26 milliarder kroner i året.  

Usikkerheten rundt hva fremtiden bringer skaper handlingslammelse. Det er lettere å fortsette med det man kan. Å gå fra stabiliteten som har preget arbeidsmarkedet i generasjoner til en virkelighet der alt er i konstant endring, er den store utfordringen vi står overfor.

- Å unngå massiv arbeidsledighet etter Covid-19 er en stor utfordring. Virksomheter må jobbe med kompetanseheving for å løse dette, sier Festervoll i OBF sin artikkel.

Festervoll er med i panelet til Oslo Business Forum 24.september.

Lær alt om kompetanseheving i praksis

Meld deg på upskilling-dagen

Upskilling: For å lykkes må bedriftsledere gjøre 3 ting:

  1. Sikre riktig kompetanse og god læringskultur! Det handler først og fremst om å skape en kultur for kontinuerlig læring og nysgjerrighet, noe mange organisasjoner sliter med. Dagens opplæring er ofte for silobasert og ineffektiv, samt at den ofte ikke er godt nok tilpasset selskapets overordnede kompetansebehov. Det gjør at verdens samlede produktivitet de siste årene har vært forholdsvis moderat til tross for at det er investert milliarder av kroner inn i ny teknologi og i kursing og videreutdanning av ansatte. Det viser med all tydelighet hvor stort potensialet er på området.
  2. Forbedre «People Analytics»: Bedriftsledere ønsker informasjon om meningene og behovene til ansatte, men av de 86 prosent som sier at dette er viktig eller kritisk, sier kun 29 prosent at informasjonen de har tilgang til strekker til. 
  3.  En tydelig upskilling-strategi: Få klarhet rundt upskilling-strategien og hva dette faktisk betyr for deres ansatte: 55 prosent har ikke et klart bilde på hvordan fremtiden ser ut for deres ansatte med tanke på automatisering.
  • Hvilke kvalifikasjoner er viktige? 
  • Hvordan skal de evalueres og belønnes? 
  • Hvilke kvaliteter er det ikke lenger behov for? Hvilke myke egenskaper trengs sammen med digitale kunnskaper? 

 

Leif Arne Jensen, adm. direktør i PwC

Leif Arne Jensen, adm. direktør i PwC

Forskning viser at det er langt billigere å heve kompetansen til egne enn å ansette nye. Det er vinn-vinn for oss bedriftsledere og ansatte.

Leif Arne Jensen, adm. direktør i PwC

53 %

tror automatisering vil endre jobben deres totalt innen ti år.

Kilde: PwC Global Skills Survey 2019

77 %

ønsker å lære seg nye ferdigheter for å kunne ha en jobb i fremtiden.

Kan roboten ta over mine oppgaver?

Menneskene i organisasjonen kjenner nok oftere dette på egen kropp mer enn hva toppledelsen gjør, noe som kan skape usikkerhet: «Hva skjer når sjefen finner ut at en robot kan gjøre denne oppgaven vel så godt som meg?». Organisasjoner som ikke har innarbeidet en kultur for åpenhet og kontinuerlig læring vil ha en høyere risiko for å ha ansatte som stritter imot endringer enn de som har jobbet godt med kultur over tid. 

Lykkes med endringsprosesser: Slik får du med deg de ansatte

Endring er helt avhengig av en organisasjon hvor folk har tillit til hverandre og til systemet.

– Skal en lykkes med å robotisere og digitalisere, må en ha med seg dem som gjør de manuelle jobbene i dag, sier Anne-Lene Festervoll, partner og leder for People and Organisation i PwC Norge. Da kan de ikke være redde for å miste jobben som en konsekvens av dette. Trygg, forutsigbar dialog rundt andre arbeidsoppgaver og mulighet for kompetanseheving er avgjørende for om ansatte vil involvere seg og bidra til prosessen. 

Det koster med kompetanseheving, men kanskje er det billigere enn sluttpakker og nyansettelser?

Å gjennomføre spisset kompetanseheving av egne ansatte er ikke billig. Men man må se det opp mot sluttpakker og nyrekruttering. Det koster kanskje minst like mye.  

 

Kontakt oss

Anne-Lene Festervoll

Anne-Lene Festervoll

Partner | Consulting, PwC Norway

Tlf: 952 61 037

Leif Arne Jensen

Leif Arne Jensen

Adm. dir. | Territory Senior Partner, PwC Norway