Cybercrime-rapporten 2022

Seks av ti har tatt cybergrep etter krigen

En av fire bedrifter i verden har blitt hacket. – Krigen i Ukraina har gjort at flere tar tak i alt fra beredskapsplaner, teknisk forsvar til opplæring i bedriften sin, sier Eldar Lorentzen Lillevik, cyber-partner i PwC.

Åtte av ti har opplevd phishing det siste året. Det viser PwCs cybercrime survey 2022 der over 100 norske IT-ledere og sikkerhetsspesialister har delt sitt syn på cybersikkerhet.

Hovedfunn fra cybercrime survey 2022

  • I Norge har åtte av ti opplevd phishing det siste året.
  • Nesten seks av ti har satt igang cybersikkerhetstiltak på grunn av Ukraina-krigen.
  • To av ti bedrifter har blitt presset for penger, enten ved løsepengevirus eller trusler om datalekkasjer.
  • 38 prosent har blitt forsøkt svindlet.
  • En av fire bedrifter i verden har blitt hacket og det har kostet dem opp til 20 millioner dollar de siste tre årene. Les den globale rapporten her.
Eldar Lorentzen Lillevik, cyber-partner i PwC

Eldar Lorentzen Lillevik er cyber-partner i PwC. Han mener flere er bedre rustet etter krigen i Ukraina.

Beredskapsplaner som minimerer krisen

– Ukraina-krigen har fått bedriftene til å lage bedre beredskapsplaner, mer opplæring og å sette opp et teknisk forsvar, sier Eldar Lorentzen Lillevik, cyber-partner i PwC.

95 prosent av respondentene svarer at Ukraina-krigen har gjort dem mer bekymret. Og nesten seks av ti bedrifter har gjort sikkerhetsgrep som følge av krigen.

Flere er bekymret nå enn for ett år siden

64 prosent av respondentene sier at de er mer bekymret i dag enn de var for ett år siden. Ifølge undersøkelsen er den største trusselen organiserte kriminelle (77 prosent). Det er en økning på 6 prosent fra 2021. Organiserte kriminelle fremstår med større økonomiske muskler og bredere nettverk.

– Det viktigste er at beredskapsplanene er oppdaterte, brukes jevnlig og at ansatte trener på kriser. Det er alfa omega for om bedriften klarer å håndtere krisen så godt som mulig og unngår den store knekken på både økonomi og omdømme, sier Ane Winsvold Gundersen, cyberekspert i PwC.

Ane Winsvold Gundersen

Cyberekspert i PwC, Ane Winsvold Gundersen: – Bedriftene snakker ikke lengre OM det skjer, men NÅR det skjer et angrep. De vil være forberedt.

Mangler kompetanse i bedriftene

Fire av ti bedrifter mener mangelen på kompetanse er den største trusselen. Manglende kompetanse hos ansatte, stor konkurranse rundt fagressurser og veldig høy etterspørsel forklarer trolig hvorfor 46 prosent av respondentene sier at de bare “til en viss grad” har nok kompetanse til å beskytte egne virksomheter.

Økt digitalisering kombinert med økende kompleksitet rundt å forsvare IT-systemer og infrastruktur gjør at digital sikkerhetskompetanse blir stadig mer ettertraktet.

Dette er det ledere er mest bekymret for:

  • Kritiske systemer kan ligge nede over lengre tid (77 prosent).

  • Fortrolig informasjon blir stjålet (76 prosent).

  • Uvedkommende har tilgang til personopplysninger (70 prosent).


Kontakt oss

Jan Henrik Schou Straumsheim

Jan Henrik Schou Straumsheim

Partner | Cyber Security & Privacy, PwC Norway

Tlf: 415 26 290

Eldar Lorentzen Lillevik

Eldar Lorentzen Lillevik

Partner | Cyber Security & Privacy, PwC Norway

Tlf: 951 02 435