Skip to content Skip to footer
Søk

Loading Results

Data- og cybersikkerhet

Datasikkerhet for bedrifter og offentlig sektor

Sikring av verdifull informasjon og data krever et team som kan løse komplekse utfordringer i grensene mellom teknologi, jus og personvern, internkontroll og risikostyring. Det teamet har vi.

Du får skreddersydde løsninger, og vi bruker effektive verktøy og metoder som er godt dokumentert.

Eldar Lorentzen Lillevik, partner og cybersikkerhetsekspert

Vil din virksomhet overleve et cyberangrep?

Cybersikkerhet må prioriteres dersom man ønsker å være konkurransedyktig. Virksomheten må forstå og være i stand til å demonstrere at sikkerhetskontroller fungerer effektivt.

Digitalisering av forretningsprosesser fører til at angrepsflaten øker. Ulike trusselaktører kan utnytte sårbarheter for å skaffe seg uautorisert adgang til virksomhetens kronjuveler. Kundene forventer mer av de som håndterer informasjonen deres, og i tillegg må mange virksomheter etterleve stadig høyere krav fra tilsynsmyndigheter. 

Utviklingen gjør det utfordrende å forstå hvorledes bruk av ny teknologi kan påvirkes av trusselaktører, eksempelvis:

 • Hvilke sårbarheter eksisterer i IT-infrastrukturen
 • Hvor modne og effektive er eksisterende forsvarsmekanismer
 • I hvilken grad forsvarsmekanismene tilfredsstiller regulatoriske krav
 • Hvorledes sårbarheter påvirker virksomhetens risikoprofil
 • Hvorvidt eksisterende sikkerhetskontroller er tilpasset trussellandskapet virksomheten opererer i

Vi kan hjelpe deg med

Etisk hacking, penetrasjonstesting og "red teaming"

Etisk hacking, penetrasjonstesting, og “red teaming” er effektive metoder for å teste virksomhetens evne til å forebygge og oppdage angrepsforsøk. For å skape størst verdi for virksomheten bør slike tester gjennomføres så realistisk som mulig.

Dette vil gi virksomheter mulighet til å prioritere tiltak basert på realistiske trussel-scenarioer, og dermed redusere risiko.

Les mer om våre tjenester innen etisk hacking

Håndtering av datainnbrudd og cybertrusler

Har din bedrift behov for øyeblikkelig bistand? Vi er ett av svært få selskaper som tilbyr en helhetlig tilnærming til håndtering av sikkerhetstruende hendelser. 

Vi hjelper deg med å oppdage potensielle trusler, men også med håndteringen av en allerede oppstått hendelse.

Les mer om datainnbrudd og håndtering av cybertrusler

Sikker transformasjon

Stadig flere selskaper utnytter mulighetene i smart teknologi. Men i overgangen til ny teknologi, er det viktig å også kvitte seg med det gamle. Drøyer man denne prosessen, gir man trusselaktørene en større angrepsoverflate, ettersom det nå er flere tilgjengelige systemer å målrette seg mot.

God praksis for vurdering av cyber-risiko, gir tryggere rammer i utprøvingen av nye digitale verktøy. Vi kan hjelpe deg i gjennomføringen av en sikker transformasjon.

Kontakt oss for en prat!

Cyber due diligence

Sikkerhetsgjennomgang ved kjøp og salg av selskaper

Våre eksperter kan hjelpe med å maksimere verdien i hver del av forhandlingene. Vi kombinerer teknisk og finansiell ekspertise, for å tydelig forklare risikoene og mulighetene relatert til cybersikkerhet, som man vil måtte håndtere når man driver med M&A-aktiviteter.

Hvorfor er cybersikkerhet viktig i M&A-aktiviteter?

I hele livssyklusen til en investering kan cybersikkerhet ha en stor påvirkning på bedriftens verdi. Vi kan hjelpe dere ved å gi tydelig og nyttig bakgrunnsinformasjon til avgjørelsene som må tas ved hvert steg i prosessen, hjelpe til med å identifisere og redusere risiko og samtidig bidra til å gi best mulig utbytte av investeringen.

 • Gir trygghet i forhandlinger
  • Cyber Due Diligence vil kunne avdekke potensielle sikkerhetsrisikoer og problemer. Evalueringen vil også kunne gi et inntrykk av kostnader forbundet med å utbedre disse. Den kan også brukes til å understøtte forhandlinger og evaluere om firmaet som skal kjøpes eller selges kan levere som forventet i ditt estimat.
 • Optimiser integrasjons- og separasjonsplanleggingen
  • Ved å på forhånd evaluere utfordringer relatert til cybersikkerhet som kan oppstå ved separasjon eller integrasjon av et firma, kan man bygge opp og lage en robust, sikker og kostnadseffektiv plan som støtter de strategiske målene som er satt.
 • Fokuser på å skape verdi
  • Ved å kontinuerlig fokusere på cybersikkerhet i hele avtalens livssyklus, beskytter man investeringen, optimaliserer kostnaden relatert til sikkerhet og sørger for at planene for å skape mer verdi kan bli realisert.
 • Maksimer utbytte
  • Et tydelig, konsistent standpunkt som passerer kjøperens gjennomgang hjelper deg oppnå høyest mulig utbytte og minsker sjansen for utsettelser i løpet av salgsprosessen.

Sikkerhetsarkitektur og identitet- og tilgangsstyring

Å ha kontroll på identiteter og tilganger bidrar til økt tillit til digitale tjenester, sikker kommunikasjon, etterlevelse og styrket personvern. 

Vil du bli godt rustet mot cyberangrep? Da er det lurt å starte med å sikre robust og sikker infrastruktur. Sikkerhetsarkitekturen skal håndtere hele livssyklusen til digital informasjon: Fra registrering, databehandling, og overføring, til lagring og sletting. Alle komponenter må i tillegg dekkes, herunder fysiske eller virtuelle klient- og serverendepunkter, IT-systemer, applikasjoner, plattformer og tilganger, samt nettverket som kobler alle ressursene sammen. 

Les mer om hvordan PwC kan hjelpe din virksomhet med sikkerhetsarkitektur og innføring av Zero Trust.

Ved å ha kontroll på identitet- og tilgangsstyringen, samt priviligerte tilganger, kan sårbarheter reduseres, etterlevelsen ivaretas, og uønskede hendelser kan unngås. 

Les mer om hvordan PwC kan hjelpe din virksomhet med IAM og PAM/PIM.


PwC ledende på cybersikkerhet

PwC er kåret til de beste cyber-rådgiverne av the Forrester Wave. 

Les begrunnelsen til The Forrester Wave™

Kontakt oss

Lars Erik Fjørtoft

Partner | Leder IT, Oslo, PwC Norway

974 74 469

Kontakt meg

Eldar Lorentzen Lillevik

Partner | Cyber Security & Privacy, Oslo, PwC Norway

951 02 435

Kontakt meg

Jan Henrik Schou Straumsheim

Partner | Trust Solutions Oslo, Oslo, PwC Norway

415 26 290

Kontakt meg

Kristine Hesjedal Twomey

Partner, Bergen, PwC Norway

952 61 263

Kontakt meg

Margrethe Rønning

Direktør | Cyber Trust Advisory, PwC Norway

Kontakt meg

Jan Henrik Straumsheim, leder av cyber threat operations i PwC Norge.

PwC Cybercrime Survey 2021

– Det har vært en eksplosjon av bedriftshemmeligheter som legges ut på det åpne nettet, sier Jan Henrik Straumsheim som leder cyber threat operations i PwC.

Nesten halvparten av bedriftene har blitt svindlet i år, ifølge PwCs Cybercrime Survey 2021. Og sju av ti har blitt forsøkt svindlet. 119 norske IT-ledere og sikkerhetsspesialister har i år svart på undersøkelsen.

Les rapporten

 

Kontakt cyberekspertene våre

Required fields are marked with an asterisk(*)

Ved å gi oss din e-postadresse har du akseptert å ha lest vår personvernerklæring og samtykker i at vi behandler dine data i henhold til denne. Dersom du på noe tidspunkt ikke lenger skulle ønske å motta informasjon fra oss, kan du sende oss en e-post via vår Kontakt oss-side.

Kontakt oss

Eldar Lorentzen Lillevik

Eldar Lorentzen Lillevik

Partner | Cyber Security & Privacy, PwC Norway

Tlf: 951 02 435

Hide