Cyber Security

Datasikkerhet for bedrifter og offentlig sektor

Sikring av verdifull informasjon og data krever et team som kan løse komplekse utfordringer i grensene mellom teknologi, jus og personvern, internkontroll og risikostyring. Det teamet har vi.

Vi bistår deg og din virksomhet med å forebygge, avdekke og håndtere sikkerhetshendelser.

Aldri før har tilgang til data vært viktigere. Store datamengder gir et enormt konkurransefortrinn i markedet – det gir en enestående mulighet til å skaffe innsikt om verden vi lever i. Men med bare ett enkelt tastetrykk kan verdifull data gå tapt i løpet av sekunder. I 2018 opplevde 7/10 virksomheter et målrettet cyberangrep.

Er din virksomhet sikret?

Kontakt oss 

 

Vi kan hjelpe deg med

Håndtering av cybertrusler

Vi hjelper deg med å oppdage potensielle trusler, men også med håndteringen av en allerede oppstått hendelse.

Du får skreddersydde løsninger, og vi bruker effektive verktøy og metoder som er godt dokumentert. Sammen sikrer vi: 

 • Beredskapsplanlegging og øvelser
 • Incident Readiness og Incident Response
 • Threat Intelligence og sårbarhetshåndtering
 • Angreps- og penetrasjonstesting

Sikker transformasjon

Vi utformer transformasjonsstrategier hvor sikkerhet er ivaretatt fra start:

 • Strategiutvikling, transformasjon og risiokostyring
 • Leverandørstyring
 • Styringssystemer for informasjonssikkerhet
 • Sikkerhetsvurdering av fremvoksende teknologi
 • Sikkerhetsbevissthetstrening og kulturtransformasjon

Teknologi: implementering og drift

Effektivt integrere teknologisystemer i din virksomhet, samt administrere dem for å øke cybersikkerheten. Vi bistår med: 

 • Identitets- og tilgangsstyring
 • Analyse og overvåking
 • Sikkerhetsarkitektur

 

 

Kontakt oss

Lars Erik Fjørtoft

Partner | Leder IT Risk, Oslo, PwC Norway

974 74 469

Kontakt meg

Eldar Lorentzen Lillevik

Partner | Leder Cybersikkerhet, Oslo, PwC Norway

951 02 435

Kontakt meg

Jan Henrik Schou Straumsheim

Direktør, Oslo, PwC Norway

415 26 290

Kontakt meg

Kristine Hesjedal Twomey

Senior Manager | Consulting, Bergen, PwC Norway

952 61 263

Kontakt meg

10,6 %

av statlige virksomheter har vært utsatt for alvorlige virusangrep.

Kilde: PwC Cybercrime Survey 2018

44 %

er mer bekymret for cybertrusselen nå enn det de var for 12 måneder siden.

68 %

har opplevd en sikkerhetshendelse målrettet mot deres organisasjon.

Er du i faresonen for dataangrep?
Ta helsesjekken

Disse 10 spørsmålene bør alle virksomheter stille seg!

1

Etterleves lovpålagte krav om informasjonssikkerhet og personvern?

2

Hvordan kan virksomheten oppdage og forhindre at uønskede får tilgang til «kronjuvelene»?

3

Hvordan understøtter datasikkerhetsarbeidet virksomhetens overordnede målsetninger?

4

Hvordan investerer virksomheten i forsvarsmekanismer og hvem leder datasikkerhetsarbeidet?

5

Hvordan håndterer virksomheten cybersikkerhet i forbindelse med oppkjøp, ekspansjon til nye markeder og produktlanseringer?

6

Hvordan måler virksomheten cybersikkerhetsarbeidet? Hvordan ligger dere an sammenliknet med andre i samme bransje?

7

Hva kan virksomheten tjene på å delta i informasjonsdelingsprogrammer med andre, relevante virksomheter?

8

Hvordan forholder virksomheten seg til forsikring mot datainnbrudd, og hva dekkes av eventuelle forsikringspoliser?

9

Hvordan vedlikeholder virksomheten kunnskapen til den enkelte medarbeideren om cybersikkerhet?

10

Hvordan sikres det at virksomhetens IT-leverandører ivaretar god nok sikkerhet?

{{filterContent.facetedTitle}}