Cyber Security

Datasikkerhet for bedrifter og offentlig sektor

Sikring av verdifull informasjon og data krever et team som kan løse komplekse utfordringer i grensene mellom teknologi, jus og personvern, internkontroll og risikostyring. Det teamet har vi.

Vi bistår deg og din virksomhet med å forebygge, avdekke og håndtere sikkerhetshendelser.

Aldri før har tilgang til data vært viktigere. Store datamengder gir et enormt konkurransefortrinn i markedet – det gir en enestående mulighet til å skaffe innsikt om verden vi lever i. Men med bare ett enkelt tastetrykk kan verdifull data gå tapt i løpet av sekunder. I 2019 opplevde 7/10 virksomheter et målrettet cyberangrep.

Er din virksomhet sikret?

Kontakt oss 

 

Håndtering av datainnbrudd

Har din bedrift behov for øyeblikkelig bistand? Vi er ett av svært få selskaper som tilbyr en helhetlig tilnærming til håndtering av sikkerhetstruende hendelser. 

Les mer og kontakt oss vedrørende håndtering av datainnbrudd

Ansatte i cyber-avdelingen i PwC jubler over å ha bli kåret som beste cyber-rådgivere av Forester

PwC er kåret til de beste cyber-rådgiverne av the Forrester Wave. Da er det lov å juble! Her er noen av de som jobber med cyber i PwC Norge.

Vi kan hjelpe deg med

Håndtering av cybertrusler

Vi hjelper deg med å oppdage potensielle trusler, men også med håndteringen av en allerede oppstått hendelse.

Du får skreddersydde løsninger, og vi bruker effektive verktøy og metoder som er godt dokumentert. Sammen sikrer vi: 

 • Beredskapsplanlegging og øvelser
 • Incident Readiness og Incident Response
 • Threat Intelligence og sårbarhetshåndtering
 • Angreps- og penetrasjonstesting

Sikker transformasjon

Vi utformer transformasjonsstrategier hvor sikkerhet er ivaretatt fra start:

 • Strategiutvikling, transformasjon og risikostyring
 • Leverandørstyring
 • Styringssystemer for informasjonssikkerhet
 • Sikkerhetsvurdering av fremvoksende teknologi
 • Sikkerhetsbevissthetstrening og kulturtransformasjon

Teknologi: implementering og drift

Effektivt integrere teknologisystemer i din virksomhet, samt administrere dem for å øke cybersikkerheten. Vi bistår med: 

 • Identitets- og tilgangsstyring
 • Analyse og overvåking
 • Sikkerhetsarkitektur

 

 

Kontakt oss

Lars Erik Fjørtoft

Partner | Leder IT Risk, Oslo, PwC Norway

974 74 469

Kontakt meg

Eldar Lorentzen Lillevik

Partner | Leder Cybersikkerhet, Oslo, PwC Norway

951 02 435

Kontakt meg

Jan Henrik Schou Straumsheim

Direktør, Oslo, PwC Norway

415 26 290

Kontakt meg

Kristine Hesjedal Twomey

Senior Manager | Consulting, Bergen, PwC Norway

952 61 263

Kontakt meg

70 %

har blitt utsatt for minimum én sikkerhetshendelse i løpet av de 12 siste månedene. Det samme tallet var på 34 % i fjor.

Kilde: PwC Cybercrime Survey 2019

38 %

har opplevd et tap på over 7 millioner kroner som følge av en sikkerhetshendelse.

67 %

anser utenlandsk statlig etterretning og ansattes ubevisste handlinger som de to største truslene mot sine virksomheter det neste året.

Er du i faresonen for dataangrep?
Ta helsesjekken

Disse 10 spørsmålene bør alle virksomheter stille seg!

1

Etterleves lovpålagte krav om informasjonssikkerhet og personvern?

2

Hvordan kan virksomheten oppdage og forhindre at uønskede får tilgang til «kronjuvelene»?

3

Hvordan understøtter datasikkerhetsarbeidet virksomhetens overordnede målsetninger?

4

Hvordan investerer virksomheten i forsvarsmekanismer og hvem leder datasikkerhetsarbeidet?

5

Hvordan håndterer virksomheten cybersikkerhet i forbindelse med oppkjøp, ekspansjon til nye markeder og produktlanseringer?

6

Hvordan måler virksomheten cybersikkerhetsarbeidet? Hvordan ligger dere an sammenliknet med andre i samme bransje?

7

Hva kan virksomheten tjene på å delta i informasjonsdelingsprogrammer med andre, relevante virksomheter?

8

Hvordan forholder virksomheten seg til forsikring mot datainnbrudd, og hva dekkes av eventuelle forsikringspoliser?

9

Hvordan vedlikeholder virksomheten kunnskapen til den enkelte medarbeideren om cybersikkerhet?

10

Hvordan sikres det at virksomhetens IT-leverandører ivaretar god nok sikkerhet?

{{filterContent.facetedTitle}}