Pål K. Lønseth ny leder for Gransking i PwC

Lønseth har de siste fire årene vært statssekretær i Justis- og beredskapsdepartementet. I denne tiden har han hatt permisjon fra sin stilling som statsadvokat i Det nasjonale statsadvokatembetet for bekjempelse av organisert og annen alvorlig kriminalitet.

- Vi opplever en jevn vekst av granskingsoppdrag i PwC. Denne ansettelsen styrker det sterkeste laget innen gransking i Norge. Pål Lønseth tilfører oss en unik erfaring med stor relevans for vårt granskingsmiljø, sier Petter Vold, partner og nasjonal leder for rådgivningsenheten i PwC, som blant annet omfatter gransking.

Lønseth blir leder for 26 spesialiserte medarbeidere i PwC som jobber fulltid med granskingstjenester. Enheten jobber tett med den 45 personer sterke avdelingen for risikostyring. Granskerne i PwC er hovedsakelig statsautoriserte revisorer, advokater og erfarne etterforskere fra Økokrim og Kripos.

- Utviklingstrekk i både næringslivet og offentlig sektor viser at private granskere får en stadig viktigere rolle for både styrer, aksjonærer, politikere og andre. Jeg er derfor veldig takknemlig for å få muligheten til å lede landets fremste granskingsmiljø, sier Lønseth.

Lønseth er utdannet jurist fra Universitetet i Bergen, og i tillegg til allerede nevnte arbeidserfaring har han bakgrunn fra politi- og påtalemyndighet.

- Erfaringen som statsadvokat og øvrig politi- og påtalemyndighet har gitt meg betydelig kompetanse innen tverrfaglig arbeid med å avdekke faktiske hendelsesforløp nasjonalt og internasjonalt, sier Lønseth.
Pål K. Lønseth leder for gransking i PwC