Cybersecurity

I et landskap preget av økende trusler og regulatoriske krav, blir koblingen mellom sikkerhet og digitalisering enda viktigere.

Vi bistår deg og din virksomhet med å forebygge, avdekke og håndtere sikkerhetshendelser.

 

Verdifull informasjon og data må beskyttes og sikres. Det krever et team som kan løse komplekse utfordringer i grensene mellom teknologi, jus og personvern, internkontroll og risikostyring.

Det er her PwC kommer inn.

 

Ta kontakt med oss for mer informasjon

 

Datasikkerhet


Aldri før har tilgang til data vært viktigere. Store datamengder gir et enormt konkurransefortrinn i markedet - det gir en enestående mulighet til å skaffe innsikt om verden vi lever i.

Men med bare ett enkelt tastetrykk kan verdifull data gå tapt i løpet av sekunder. I 2018 opplevde 7/10 virksomheter har opplevd et målrettet cyberangrep. Les mer i årets Cyber Crime Survey! 

Hvordan både sikrer du og utnytter datamengden du har tilgjengelig?

loading-player

Playback of this video is not currently available

 

Ta helsesjekken!

Er du i faresonen for angrep? Disse 10 spørsmålene bør alle virksomheter stille seg:
 
 1. Etterleves lovpålagte krav om informasjonssikkerhet og personvern?

 2. Hvordan kan virksomheten oppdage og forhindre at uønskede får tilgang til «kronjuvelene», og hva vil kreves for å redusere risikoen til et akseptabelt nivå?

 3. Hvordan understøtter datasikkerhetsarbeidet virksomhetens overordnede målsetninger?

 4. Hvordan investerer virksomheten i forsvarsmekanismer og hvem leder datasikkerhetsarbeidet?

 5. Hvordan håndterer virksomheten cybersikkerhet i forbindelse med oppkjøp, ekspansjon til nye markeder og produktlanseringer?

 6. Hvordan måler virksomheten cybersikkerhetsarbeidet? Hvordan ligger virksomheten an sammenliknet med andre i samme bransje?

 7. Hva kan virksomheten tjene på å delta i informasjonsdelingsprogrammer med andre, relevante virksomheter og organisasjoner?

 8. Hvordan forholder virksomheten seg til forsikring mot datainnbrudd, og hva dekkes av eventuelle forsikringspoliser?

 9. Hvordan vedlikeholder virksomheten kunnskapen til den enkelte medarbeideren om cybersikkerhet?

 10. Hvordan sikres at virksomhetens IT-leverandører ivaretar god nok sikkerhet?

   

Sikkerhet er arkitektur

Hvordan sikrer du din virksomhet?

loading-player

Playback of this video is not currently available


Hvordan kan vi hjelpe deg? 

Håndtering av cybertrusler- Identifisere og kartlegge, beskytte, opprettholde og oppdage, håndtere og gjenopprette

Vi hjelper deg med å oppdage potensielle trusler, men også med håndteringen av en allerede oppstått hendelse. Du får skreddersydde løsninger, og vi tar i bruk effektive verktøy og metoder som er godt dokumentert. 

 

Våre tjenester

 • Beredskapsplanlegging og øvelser
 • Incident Readiness og Incident Response
 • Transformasjon av virksomhetens sikkerhetsoperasjonssenter
 • Threat Intelligence og sårbarhetshåndtering
 • Angreps- og penetrasjonstesting

Strategi og transformasjon: vekst gjennom ny teknologi

Fleste norske selskaper utnytter ny teknologi for å utvikle produkter, tjenester og optimalisere egen forretningsmodell. Mange vurderer imidlertid ikke de fremvoksende cybertruslene som kan påvirke virksomhetens forretningsbehov.

Vi bistår dere med å utforme transformasjonsstrategier hvor sikkerhet er ivaretatt fra start.

 

Våre tjenester:

 • Strategiutvikling og transformasjon
 • Cybersikkerhet og risikostyring
 • Leverandørstyring
 • Styringssystemer for informasjonssikkerhet
 • Sikkerhetsvurdering av fremvoksende teknologi
 • Skysikkerhet
 • Sikkerhetsbevissthetstrening og kulturtransformasjon

Personvern og forbrukerbeskyttelse: Bygg tillit og lojalitet i markedet

Norske selskaper står overfor et voksende lappeteppe av nye databeskyttelses- og personvernlover. Samtidig ligger det store fordeler i å sikre god kontroll på virksomhetens data.

Dersom du har oversikt over hvordan din virksomhet samler inn, bruker og sletter data, vil du også kunne bruke den til å skape verdi på en sikrere og mer effektiv måte.  

Vi hjelper deg med å lage et personvernprogram som overholder globale data- og personvernregler, og som øker kundenes tillit.

 

Våre tjenester:

 • Vurdering av virksomhetens personvernberedskap
 • Personverntransformasjon
 • Personlig styring av personopplysninger
 • GDPR
 • Generell rådgivning

Implementering og drift: Integrere, administrere og forbedre teknologi og datasystemer

Ledere ønsker å fokusere på muligheter som beveger virksomheten fremover. Det kan være utfordrende dersom en sikkerhetshendelse eller personvernutfordring opptar oppmerksomheten. PwC kan hjelpe deg med å effektivt integrere nye og eksisterende teknologisystemer i din virksomhet, samt aktivt administrere dem for kontinuerlige forbedringer som skal øke din cybersikkerhet.


Våre tjenester:

 • Identitets- og tilgangsstyring
 • Analyse og overvåking
 • Sikkerhetsarkitektur
 • Sikkerhetsrisiko og rapportering

Kontakt oss

Lars Erik Fjørtoft

Partner | Leder IT Risk

Tlf: 974 74 469

Eldar Lorentzen Lillevik

Direktør | Leder Cybersikkerhet

Tlf: 951 02 435

Jan Henrik Schou Straumsheim

Senior Manager

Tlf: 415 26 290

Kristine Hesjedal Twomey

Direktør

Tlf: 952 61 263

Følg oss