Informasjonssikkerhet & cyber security

Virksomheter må ha kunnskap om de endrede cybersikkerhets- og personvernutfordringene som følger med innføring av ny teknologi og nye forretningsmodeller.

 

Informasjon trenger beskyttelse og det kreves spisskompetanse for å sikre tilgjengelighet, integritet og konfidensialitet. Det er her PwC kommer inn.

 

Ta kontakt med oss for mer informasjon

Digitalisering = konkurransefortrinn. Men virksomheten må kunne ivareta cybersikkerheten.

Hvert år gjennomfører PwC en rekke globale undersøkelser om cybersikkerhet, informasjonssikkerhet, og risikostyring. Resultatene viser at ledere i økende grad bekymrer seg for cybersikkerhet.

Temaet har lenge vært noe IT-avdelingen har måttet håndtere, men dette er i endring. Næringslivet står overfor store endringer som følge av digitaliseringsbølgen. Programvare og IT-systemer utgjør i dag grunnmuren for tilnærmet alle virksomheters daglige drift, produkter og tjenester.

Digitalisering muliggjør vesentlige konkurransefortrinn, men øker samtidig konsekvensene ved brudd på cybersikkerheten. Selskapets ledelse må derfor skaffe seg kunnskap om de endrede cybersikkerhets- og personvernutfordringene som følger med innføring av ny teknologi og nye forretningsmodeller. 

 

Aktuelle utfordringer:

  • Etterleves lovpålagte krav om informasjonssikkerhet og personvern?
  • Er informasjonssikkerhetsnivået tilfredsstillende i forhold til god praksis?
  • Hvor er forbedringspotensialet størst?
  • Hvilken informasjon er virksomhetskritisk?
  • Hva er selskapets IT-risiko?
  • Hvordan påvirker IT-risiko operasjonell- og virksomhetsrisiko?

Cyber Security

Egne ansatte er det som bekymrer bedrifter mest når det gjelder cybersikkerhet, viser PwCs cyberrapport. Og 74% har blitt svindlet i Norge. Du tenker kanskje at det aldri skjer deg? Det tenkte Børre også.

loading-player

Playback of this video is not currently available


 

 

Hvordan vi jobber

Vurdering av informasjonssikkerheten

Vi tar utgangspunkt i deres virksomhetsprosesser og kartlegger informasjonsflyten i IT-systemene. Deretter beskrives risiko, sårbarhet og tiltak som kan iverksettes.

Se mer

Vurdering av virksomhetens sikkerhetsnivå

Vi gjennomgår sentrale sikkerhetsområder som bør være på plass i en helhetlig vurdering av virksomhetens sikkerhetsnivå i forhold til anerkjent god praksis. Resultatet er en tilstandsrapport med konkrete forbedringstiltak.

Se mer

Etablering av styringsdokumenter innen informasjonssikkerhet

Vi bistår med å beskrive roller og ansvar for informasjonssikkerhet. Og vi ser på krav som bør stilles og hvordan de skal etterleves for å opprettholde god informasjonssikkerhet.

Se mer

Beredskapsplanlegging

Dette er en forlengelse av risikovurderingen, og beskriver hvordan virksomhetsprosessene og IT-systemene skal gjenopprettes etter at en hendelse er inntruffet.

Se mer

 

 

Kontakt oss

Lars Erik Fjørtoft
Partner | Leder IT Risk
Tlf: 974 74 469
Kontakt meg

Eldar Lorentzen Lillevik
Direktør | Leder Cybersikkerhet
Tlf: 951 02 435
Kontakt meg

Jan Henrik Schou Straumsheim
Senior Manager
Tlf: 415 26 290
Kontakt meg

Nils Harald Børve
Senior Manager | Leder Cybersikkerhet i Region Vest
Tlf: 952 60 961
Kontakt meg

Følg oss