Skip to content Skip to footer

Loading Results

PSD2

PSD2 er starten på en ny fremtid for bankene 

Tiden der vi gjør alle våre finansielle transaksjoner via banken er forbi. PSD2 (revidert betalingstjenestedirektiv) åpner opp for helt nye muligheter, og for noen vil det nye regelverket bety en helt ny business.

Med PSD2 må bankene åpne opp for at betalingstjenester kan utføres utenfor nett-/mobilbanken, og av andre enn banken din.

I stedet vil vi få to nye typer aktører i betalingsmarkedet; betalingsfullmektig (PISP) og opplysningsfullmektig (AISP), som begge kan hente ut informasjon eller utføre betalingstjenester.

Innføringen av PSD2 har 3 hovedformål:

 1. Lede Europas finansbransje i retning mot et mer integrert og effektivt betalingsmarked.
 2. Beskytte forbrukerne ved å gjøre betalinger tryggere og sikrere.
 3. Skape en lekeplass for (nye) betalingstjenester, som igjen vil bidra til å øke konkurransen i markedet og gjøre det gunstigere for kunder å “shoppe” banktjenester.

Er du godt nok forberedt på PSD2?

Disse spørsmålene bør du stille deg:

 • Har du gjennomført en grundig konsekvensanalyse, tar du hensyn til strategi, produkter, drift, IT, jus og ditt globale fotavtrykk?
 • Vet du hvordan du skal adressere PSD2 i alle lokalmarkeder, samtidig som du sikrer en overordnet strategisk tilnærming?
 • Hvordan sikrer du PSD2-compliance, mens du samtidig forfølger strategiske muligheter som oppstår fra PSD2?
 • Hvordan kan du dra nytte av økt datatilgjengelighet og åpne infrastrukturer?
 • Har du vurdert potensielle partnerskap med FinTechs og tredjepartsleverandører for å finne nye forretningsløsninger?
 • Har du gjort de nødvendige grepene som kreves i form av informasjonssikkerhet?  

Ønsker du mer informasjon eller rådgivning i hvordan du kan møte den nye bankverdenen?  

Kontakt oss for råd og veiledning innenfor PSD2 

 

Taperne i dette spillet vil være de bankene som begrenser seg til å bare følge reglene. Vinnerne er de som evner å utnytte mulighetene til egen konkurransefordel, og fornyer sine tjenester. De kommer til å endre måten vi betaler på.

Lars Erik Fjørtoft Partner og FinTech spesialist i PwC

Bankene er ikke godt nok forberedt

Det er overraskende at dette ikke har utløst enda mer aktiviteter i bankene. Mange banker har analysert hva regelverkene kan gi av nye krav til “compliance”, men altfor få har satt i gang aktiviteter og har en god strategi for å møte den nye bankhverdagen. 

Riktig strategi for PSD2

Strategiene må være basert på bankens naturlige posisjon for sine kunder. Det vil være store variasjoner på hva som er riktig strategi for Sbanken, DnB, Nordea eller Voss Sparebank.

Konsekvensen av å gå seg vill i utfordringene kan bli stor, og godt mulig større enn hva mange norske banker og virksomheter har forberedt seg på.

 

De virksomhetene som evner å gjennomføre en god strategisk omstillingsprosess vil komme sterkere ut av det. Både fordi de gjennom erfaring vil være bedre rustet for nye omstillingsprosesser, men også fordi de med stor sannsynlighet har måttet fornye store deler av organisasjonen, inkludert egne tjenester og produkter.

Lars Erik Fjørtoft, Partner og Fintech ekspert i PwC

Unngå å bli en infrastrukturleverandør

Aktører som Facebook Messenger, Google, Apple og Samsung, men også aktører i handelsnæringen, vil fremover kunne utgjøre en reell trussel for bankene. Samtidig vil bankene fortsette å ha en sentral rolle ved at de kan tilby betalingstjenester til kunder som i dag ikke har en egen konto i banken og fordi de har stor tillit blant sine kunder.

Den kanskje største risikoen for norske banker vil være å reduseres til å kun bli en infrastrukturleverandør for tredjepartsleverandører.

Lars Erik Fjørtoft, PwC

Dette vil innebære at bankene kun blir stedet hvor kundene oppbevarer pengene, mens andre tilbyr selve betalingsopplevelsen. Her er det også viktig å være klar over verdien av å vite hva en kunde bruker penger på. Dette er informasjon som blant annet kan brukes til å spesialtilpasse tilbud, markedsføring og lojalitetsskapende tiltak.

Betalingsøyeblikket er god butikk for bedrifter

For norske virksomheter innebærer de nye reglene endel nye plikter, men også helt nye muligheter. Øyeblikket forbrukeren faktisk skal til å bruke penger er interessant for norske virksomheter av tre grunner:

 • Det er et perfekt tidspunkt for direkte reklame rett i mobilen
 • Det er et perfekt tidspunkt å tilby ulike typer finansiering rett i mobilen
 • Det er et perfekt tidspunkt å samle data om forbrukerens kjøpsatferd; hva kjøpte hun, hvor var hun når hun kjøpte, på hvilket tidspunkt kjøpte hun, hvordan var været, hvordan var humøret, hva ble postet på sosiale medier rett før/etter, hvor hadde hun vært rett før hun handlet, hva hadde hun søkt etter på nett, hvem var hun sammen med når hun handlet, hva handlet de andre hun var med på samme tid mv.

Kontakt oss

Lars Erik Fjørtoft

Lars Erik Fjørtoft

Partner | Leder IT Risk, PwC Norway

Tlf: 974 74 469