Havnæring

90 prosent av havbunnen er ennå ikke oppdaget. Og skal vi tro OECD så vil havøkonomien fordobles innen 2030. Da snakker vi muligheter!

Sjømat

Spiller vi kortene riktig, kan sjømatnæringen bli et økonomisk eventyr. I en næring der biologi styrer, er vi avhengig av å se samspillet mellom det vi selv kan påvirke og naturgitte uforutsigbare forutsetninger. Mange små forbedringer er nødvendig for å sikre bærekraftig vekst i norsk sjømatnæring, sier sjømatansvarlig Ole-Alexander Palm.

Kontakt Ole-Alexander


Fredrik Gabrielsen

Shipping

Skipsfarten er global. Bransjen bruker mye tid på kompliserte regler, bærekraft og digitalisering av alt fra tau til maskin. Og om få år kommer alle til å stå midt inne i en ekstrem automatisering. Vi jobber med mennesker over hele verden fra Shanghai til Rotterdam, sier Fredrik Gabrielsen, shippingansvarlig.

Kontakt Fredrik


Daniel Rennemo

Olje og gass

Det er ikke til å stikke under en stol at de største utslippene av klimagasser kommer fra olje– og gassbransjen. – Nettopp derfor er de opptatt av å gjøre det de kan for å ha et lavest mulig karbonfotavtrykk. Energilandskapet er i stor endring, sier Daniel Rennemo, ansvarlig for olje og gass i PwC.  

Kontakt Daniel