Bygg og anlegg

Vi er et team med ulike spesialister som jobber mot selskaper innenfor bygg- og anleggsbransjen.

Sammen har vi erfaring innen skatte- og regnskapsforhold, finansielle og økonomiske aspekter og revisjon. Gjennom vårt internasjonale nettverk sikrer vi en solid kunnskapsplattform. Vi kan dermed også betjene internasjonale virksomheter.

Vi kan hjelpe dere med utfordrende problemstillinger:

  • Konkurranse fra lavkostland som følge av bl.a. utvidelse av EU
  • Svak lønnsomhet gjennom anbudsrunder med lave marginer, samtidig som kravene til kvalitet er høye
  • Restrukturering, store aktører overtar mellomstore aktører, mens de små aktørene består
  • Kompliserte prosjekter krever høy kompetanse på prosjektstyring
  • Økt globalisering
  • Press på offentlige midler
  • Nye kontraktsformer, for eksempel OPS

Bygg- og anleggsbransjen  

Sektoren i Norge omsetter for ca. 160 milliarder, sysselsetter omtrent 159 000 mennesker og er en betydelig indikator og verdidriver for økonomisk aktivitet og verdiskapning.

Prosjektene er ofte store og komplekse, samtidig som de inkluderer mange små aktører.

Kravene til effektivitet og kvalitet tvinger virksomhetene til å fokusere på virksomhetsstyring og teknologisk utvikling, samtidig som de er underlagt miljømessige hensyn. 

Kontakt oss

Cato Kaasa

Partner - Leder for Retail & Consumer, PwC Norway

Tlf: 952 60 626

Hildegunn Naas-Bibow

Partner | Consulting, PwC Norway

Tlf: 952 60 118

Kjetil Rykkje

Partner, PwC Norway

Tlf: 952 61 038

Følg oss