Bygg og anlegg

Vi er et team med ulike spesialister som jobber mot selskaper innenfor bygg- og anleggsbransjen.

 

Sammen har vi erfaring innen skatte- og regnskapsforhold, finansielle og økonomiske aspekter og revisjon. Gjennom vårt internasjonale nettverk sikrer vi en solid kunnskapsplattform. Vi kan dermed også betjene internasjonale virksomheter.

Vi kan hjelpe dere med utfordrende problemstillinger:

  • Konkurranse fra lavkostland som følge av bl.a. utvidelse av EU
  • Svak lønnsomhet gjennom anbudsrunder med lave marginer, samtidig som kravene til kvalitet er høye
  • Restrukturering, store aktører overtar mellomstore aktører, mens de små aktørene består
  • Kompliserte prosjekter krever høy kompetanse på prosjektstyring
  • Økt globalisering
  • Press på offentlige midler
  • Nye kontraktsformer, for eksempel OPS

Bygg- og anleggsbransjen  

Sektoren i Norge omsetter for ca. 160 milliarder, sysselsetter omtrent 159 000 mennesker og er en betydelig indikator og verdidriver for økonomisk aktivitet og verdiskapning.

Prosjektene er ofte store og komplekse, samtidig som de inkluderer mange små aktører.

Kravene til effektivitet og kvalitet tvinger virksomhetene til å fokusere på virksomhetsstyring og teknologisk utvikling, samtidig som de er underlagt miljømessige hensyn. 

Kontakt oss

Petter Vold
Partner | Leder av Consulting Norge og Oslo
Tlf: 952 60 605
Kontakt meg

Hildegunn Naas-Bibow
Partner | Consulting
Tlf: 952 60 118
Kontakt meg

Ivar Borge
Partner | Consulting
Tlf: 952 61 294
Kontakt meg

Kjetil Rykkje
Partner
Tlf: 952 61 038
Kontakt meg

Følg oss