Detalj- og varehandel

 

En av PwC Norge sine viktigste bransjeområder, er Varehandel og Næringsmiddelindustrien der vi bistår ledende norske og internasjonale virksomheter innenfor strategi & restruktureringer, prosessforbedringer/Lean, innføring av nye teknologiske løsninger, målstyring, forbedring av økonomifunksjonen, revisjon og skatte- og avgiftsspørsmål. Gjennom vårt internasjonale nettverk sikrer vi en solid kunnskapsplattform, samtidig som vi er i stand til å betjene internasjonale virksomheter

Vi tilbyr:

  • Økt grad av sourcing fra lavkostland
  • Globalisering
  • Konsolidering gjennom fusjoner og oppkjøp
  • Mer krevende forbrukere

 

Vi hjelper dere med utfordrende problemstillinge

Våre prosjekter er ofte store og komplekse og går typisk i faser fra rene analyser, til design av nye løsninger og prosesser og helt frem til og med implementering og realisering av forbedringer. Vi har en ambisjon om å være en preferert rådgiver for våre kunder i alle disse fasene, der hovedfokus skal være å realisere og sikre verdiskapning.

Kontakt oss

Petter Vold
Partner | Leder av Consulting Norge og Oslo
Tlf: 952 60 605
Kontakt meg

Morten Areklett
Partner
Tlf: 952 61 297
Kontakt meg

Kjetil Rykkje
Partner
Tlf: 952 61 038
Kontakt meg

Følg oss