Detalj- og varehandel

 

En av våre viktigste bransjeområder, er Varehandel og Næringsmiddelindustrien der vi bistår ledende norske og internasjonale virksomheter innenfor strategi og restruktureringer. 

Vi bistår dere med: 

 

  • prosessforbedringer/Lean 
  • innføring av nye teknologiske løsninger 
  • målstyring 
  • forbedring av økonomifunksjonen 
  • revisjon og skatte- og avgiftsspørsmål 

 

Rådgiver for deg

 

Våre prosjekter er ofte store og komplekse og går typisk i faser fra rene analyser, til design av nye løsninger og prosesser og helt frem til og med implementering og realisering av forbedringer.

Vi har en ambisjon om å være en preferert rådgiver for våre kunder i alle disse fasene, der hovedfokus skal være å realisere og sikre verdiskapning.

Gjennom vårt internasjonale nettverk sikrer vi en solid kunnskapsplattform, samtidig som vi er i stand til å betjene internasjonale virksomheter.

Kontakt oss

Cato Kaasa

Cato Kaasa

Partner - Leder for Retail & Consumer, PwC Norway

Tlf: 952 60 626