Sturle Døsen

Sturle Døsen

Partner | Leder for Deals, PwC Norway

Sturle er partner i PwC Deals og er lokalisert i Bergen. Han har utstrakt erfaring med større transaksjoner herunder oppkjøp, due diligence, uavhengig business review, restruktureringer, fusjon, fisjoner, oppkjøpsanalyse børsnoteringer og verdsettelse. Sturle har også omfattende erfaring som oppdragsansvarlig revisor for større og børsnoterte foretak herunder styring av globale revisjonsoppdrag spesielt innen olje service relatert virksomhet og telecom.
Sturle er også tilknyttet PwC sin ekspertgruppe innen IFRS relatert spørsmål. Sturle har også vært gjesteforeleser og sensor i verdsettelse på NHH. Sturle er siviløkonom og statsautorisert revisor fra NHH.

Kontaktinformasjon

Tlf: 952 61 276

Kontakt meg

Følg oss