Hanne Sælemyr Johansen

Hanne Sælemyr Johansen

Partner, revisjon og bærekraftsattestasjoner, PwC Norway

Hanne har bred erfaring fra finansiell revisjon og bærekraftattestasjon for både børsnoterte virksomheter og privateide selskap. Sammen med tre andre kollegaer leder hun det tverrfaglige bærekraftsteamet i Region Vest. Som revisor og rådgiver bistår hun selskaper med å bygge tillit til rapportert data og navigere i regulatoriske krav til bærekraftsrapporteringen. Hanne jobber tett på sjømatnæringen, og er blant annet ansvarlig for PwCs publikasjon Sjømatbarometeret (PDF, 7.0 MB). 

EkspertiseFun facts

Kontaktinformasjon

Tlf: 952 61 225

Kontakt meg

Kjernekompetanse

  • Attestasjon av bærekraftsinformasjon
  • Etterlevelse og rapportering i tråd med bærekraftsdirektivet (CSRD) og EU taksonomien
  • Revisjon av finansiell informasjon
  • Governance og internkontroll i rapporteringsprosesser for finansiell og ikke-finansiell informasjon

 

Hanne har et stort engasjement for sjømatnæringen og har deltatt aktivt i utviklingen av nettverksorganisasjonen YoungFish i Norge, et nettverk av og for unge fagfolk i bransjen.

Hanne Sælemyr Johansen på sykkel

Tre kjappe om Hanne

Lese eller lytte?

Lytte i hverdagen, lese i ferier! Starter dagen med nyhetsmorgen og må innrømme jeg er svak for en god krim for ferieavkobling. Jeg er veldig glad for at jeg har klart å venne meg til lydbøker slik at jeg kan lese og strikke samtidig!

Go-to-transportmiddel til jobb?

En Golf Hybrid som akkurat har nok EL-kapasitet til å dekke den daglige turen til kontoret.

Hva driver deg i jobben?

Det som gir meg mest energi er når vi får mulighet til å løse krevende problemstillinger sammen med dyktige mennesker, hvor lagspillet mellom ulike fagfelt og spisskompetanse er avgjørende. Jeg føler meg heldig som får jobbe med drivende dyktige og inspirerende mennesker hver dag — både blant kolleger og kunder!

Hvilke utfordringer og muligheter ser du for dine kunder?

Som bærekraftsrevisor bruker jeg mye av tiden på å diskutere og støtte kunder i arbeidet med nye rapporteringskrav gjennom EU taksonomien og bærekraftsdirektivet (CSRD). For sjømatnæringen kommer denne endringen på toppen av flere regulatoriske endringer som krever kapasitet og ressurser. Derfor er det oppløftende at mange aktører i næringen allerede har et godt fundament gjennom flere års frivillig rapportering. Likevel understreker dette viktigheten av å gjøre et godt grunnarbeid i møte med bærekraftsdirektivet — selskapene må kjenne sine interessenter og gjøre en god vesentlighetsanalyse slik at de klarer å skille mellom “nice to have” og “need to have” og sette fokus på de bærekraftstemaene som faktisk har en betydning. 

For sjømatnæringen kan standardisert rapportering på tvers av bransjer også være en mulighet til å sikre bedre sammenligningsgrunnlag på tvers av proteinprodusenter, hvor sjømat på flere faktorer kommer positivt ut.

Hanne Sælemyr Johansen

— EU taksonomien setter den første vitenskapelige standarden for å kalle en aktivitet bærekraftig. Det kan ha enorm kraft når slike vurderinger integreres i innkjøps - og investeringsprosesser. Foreløpig er omfanget av reguleringen begrenset og den skal utvikles over tid. Jeg håper EU opprettholder utvikling slik at dette reelt sett kan være et verktøy til bærekraftig omstilling!, sier Johansen.

Hannes siste publikasjoner

Følg oss