Agata Karolina  Kraus Dahl

Agata Karolina Kraus Dahl

Direktør, Leder for ERP & IT Project Assurance, PwC Norway

Agata jobber som Direktør i avdelingen Digital Trust hvor hun er leder for tjenesteområdet ERP og IT Project Assurance. Hun har lang arbeidserfaring fra controlling og revisjon, og har i seks år jobbet i krysningspunktet mellom forretning og IT i Bama Gruppen, der hun jobbet som konserncontroller og hadde ansvar for implementering og utvikling av ny ERP-løsning samt var prosesseier for finansområdet.

Hun har bred kompetanse og erfaring innen intern- og IT revisjon, ERP implementering, business controlling, strategisk planlegging, forretningsutvikling, prosessforbedring og IT Project Assurance.

Agata har videre erfaring innenfor IT ICFR, IT Governance, løsningsdesign, systemimplementering, testing og kontroll av krav knyttet til både funksjonalitet og sikkerhet.

Kontaktinformasjon

Tlf: 975 55 116

Kontakt meg