Anne-Marie Helland

Anne-Marie Helland

Direktør | Bærekraft og internasjonal utvikling, PwC Norway

Rolle

Anne-Marie leder PwC Norges arbeid innen internasjonal bistand og utvikling og er del av PwCs globale lederteam for sektoren. Hun har lang erfaring innen strategisk og operasjonell styring av multinasjonale operasjoner i fremvoksende markeder og utviklingsland, og har hatt lederstillinger både i Norge og internasjonalt. I PwC jobber hun primært med rådgivning innen internasjonal utvikling og bredden av FNs bærekraftsmål.

Relevant erfaring

Anne-Marie kom til PwC etter mer enn 20 år i humanitært arbeid. Hun har blant annet jobbet for FNs høykommissær for flyktninger, hun har vært stasjonert i 4 år i sørlige Afrika som regional policydirektør for Kirkens Nødhjelp og var i 6 år generalsekretær for samme organisasjon – en bedrift med ca. 1000 ansatte i 20 land og med et årlig budsjett på ca. 1 mrd. NOK.

Som toppleder ledet hun organisasjonen gjennom krevende omstillingsprosesser med fokus på strategisk posisjonering, økt konkurransekraft og operasjonell effektivitet. Hun gjennomførte dessuten en omfattende strategiprosess og organisasjonsendring med bred involvering av de ansatte.

Gjennom sine lederstillinger har hun fått bred erfaring med virksomhetsstyring av komplekse organisasjoner og mangfoldsledelse, samt svært god innsikt i interessentdialog, forhandlinger med lokale og nasjonale myndigheter, risikoanalyser og systemer for sikkerhetsledelse. Ved å lede en nødhjelpsorganisasjon fikk hun også inngående erfaring med akutt kriseledelse og internasjonalt multilateralt samarbeid. Hun har bred kompetanse innen ledelse og omstilling, utrulling av varslingskanaler og systemer for kvalitetssikring og kontroll samt internasjonal personalforvaltning. Anne-Marie besitter unik innsikt knyttet til integrert utvikling av lokalsamfunn og uformell sektor/small-and micro-sized enterprises og har et brennende engasjement for bærekraftig utvikling. 

Anne-Marie har en Master i Education and International Development fra Bristol University, UK.

Kontaktinformasjon

Tlf: 959 21 713

Kontakt meg

Fagområde

 • Internasjonal mangfoldsledelse
 • Policyanalyse
 • Fremvoksende økonomier
 • Strategiutvikling og virksomhetsstyring
 • Formåls- og forvaltningseffektivitet
 • Prosess- og effektevalueringer
 • Likestilling
 • Helse og utdanning
 • Mikro- og småskala bedrifter
 • Menneskerettigheter
 • Sosial due diligence
 • Interessentanalyse og -dialog
Følg oss