Anni Terese Haugen

Anni Terese Haugen

Advokatfullmektig | Senior Associate, PwC Norway

Anni jobber i PwCs Gransking & Compliance-enhet. Hun har en mastergrad fra Universitetet i Bergen. Hun har erfaring fra både offentlige og private granskingsprosjekter,og har gjennomført kontroller av kontraktskrav og seriøsitetskrav, samt flere granskninger av om det har forekommet brudd på arbeidsmiljølovens bestemmelser. Hun har jobbet med arbeidsrett, og har jobbet med hele bredden av arbeidsrettslige problemstillinger. Hun har særlig kunnskap om regelverket i offentlig sektor.

Kontaktinformasjon

Tlf: 907 91 712

Kontakt meg

Erfaring

  • PwC fra 2018, Kunnskapsdepartementet 2018 - 2020

Fagområde

  • Arbeidsrett, Lønn
Følg oss