Bjørn Eivind Strømman

Bjørn Eivind Strømman

Advokat | Senior Associate, PwC Norway

Bjørn Eivind er utdannet jurist fra Universitetet i Bergen. Han var på utveksling ved Shanghai Jiao Tong University våren 2019, hvor han også hadde et traineeopphold ved et internasjonalt norsk selskap.

Bjørn Eivind jobber som advokatfullmektig i Legal-avdelingen i PwC (Oslo). Han begynte i PwC i november 2021 etter å ha arbeidet nesten to år med prosedyre i som advokatfullmektig i et mindre advokatfirma. Han arbeider i dag med rådgivning og compliance-relaterte oppgaver i tilknytning til arbeidsrett.

Kontaktinformasjon

Tlf: 474 41 635

Kontakt meg

Erfaring

  • Traineeopphold i ulike forretningsjuridiske advokatfirma, Andenæs Aaløkken Veum Advokatfirma DA fra 2020-2021, PwC fra 2021

Fagområde

  • Arbeidsrett, Compliance, Juridisk Due Diligence

Utdannelse

  • Master i Rettsvitenskap | Universitetet i Bergen
Følg oss