Bodil Marie Myklebust

Bodil Marie Myklebust

Advokat | Direktør, PwC Norway

Bodil er advokat i Advokatfirmaet PwC AS og har vært ansatt i PwC siden hun avsluttet jusstudiet i 2007. Hun har lang erfaring med arbeid innenfor nasjonale og internasjonale skatterettslige og selskapsrettslige problemstillinger, herunder strukturering av selskaper, valg av selskapsform m.v. Hun har også betydelig erfaring fra salgs- og oppkjøpstransaksjoner både når det gjelder bistand med selskapsgjennomgang, skattemessig due diligence, samt utarbeidelse av kontrakter i forbindelse med transaksjoner både nasjonalt og internasjonalt. Videre har hun lang erfaring med etablering av selskaper samt inngåelse av aksjonæravtaler mellom ulike aksjonærgrupperinger. Bodil har også god kompetanse innenfor egenkapitaltransaksjoner. Hun har omfattende bransjeerfaring innenfor finansiell sektor. Bodil vært foredragsholder innen flere forretningsjuridiske og skattemessige temaer. I tillegg til å være advokat har Bodil Master i Regnskap og Revisjon og har arbeidet innenfor revisjon og regnskap. Hun har også diploma i International Financial Law fra London. Bodil har jobbet ved vårt kontor i New York.

Kontaktinformasjon

Tlf: 952 61 323

Kontakt meg

Fagområde

  • Internasjonal bedriftsbeskatning
  • Nasjonal bedriftsbeskatning
  • Transaksjoner M&A