Carl Henrik Andersson

Carl Henrik Andersson

Advokatfullmektig | Senior Associate, PwC Norway

Carl Henrik er utdannet jurist ved Universitetet i Bergen. Han har tatt spesialfag innenfor offentlig anskaffelser og konkurranserett. Han begynte i PwC i august 2022 etter å ha arbeidet to år i Klagenemndssekretariatet som juridisk rådgiver for KOFA og Konkurranseklagenemnda. Carl Henrik arbeider i dag med rådgivning innenfor offentlige anskaffelser, konktraksrett og andre forretningsjuridiske problemstillinger.

Kontaktinformasjon

Tlf: 970 03 629

Kontakt meg

Erfaring

  • PwC fra 2022, Klagenemndssekretariatet 2020 - 2022, Trainee - Advokatfirmaet PwC oktober - desember 2019, Trainee - Advokatfirmaet Føyen august - september 2019, Jussformidlingen 2017 - 2018

Fagområde

  • Offentlige anskaffelser

Utdannelse

  • Master i Rettsvitenskap | Universitetet i Bergen
Følg oss