Christine Ask Ottesen

Christine Ask Ottesen

Advokat | Partner, PwC Norway

Christine er ansatt som partner og har bla. annet ansvar for personvern i Advokatfirmaet PwC, Oslo.

Christine har over 15 års erfaring med etterlevelse av nasjonalt og internasjonalt personvernregelverk i offentlig og privat sektor, både fra et tilsyns- og kontrollperspektiv og gjennom implementering av nytt personvernregelverk i en stor offentlig etat.

Hun har videre vært oppnevnt personvernombud etter personopplysningsloven og norsk Data Protection Officer for flere store internasjonale organisasjoner Norge er medlem av.

Kontaktinformasjon

Tlf: 928 09 229

Kontakt meg

Fagområde

  • Personvern, Informasjonssikkerhet og internkontroll, Offentlig rett
Følg oss