Dag Saltnes

Dag Saltnes

Partner | Advokat, PwC Norway

Mer enn 25 års erfaring med rådgivning innen skatt, forretningsjus og regulatoriske krav for finanssektoren og andre kunder. Dag rådgir internasjonale og innenlandske klienter inkludert: banker/forsikring selskaper/pensjonskasser, fast eiendom, kapitalforvaltning, private equity, offentlige investeringfond, offentlig eide bedrifter, børsnoterte og private virksomheter.

Nylig har Dag vært ansvarlig for oppdrag som følger: restrukturering av norske institusjonelle investorers eiendeler i fast eiendom og private equity, grenseoverskridende fusjon av en europeisk forsikringsgruppe med avdelinger i, selskaps- og etablering av investeringsfond i Europa.

Fagområde

  • Internasjonal bedriftsbeskatning
  • Selskapsrett
  • M&A