Daniel Næsse

Daniel Næsse

Advokat | Direktør | Leder finansjuridiske tjenester, PwC Norway

Daniel har bakgrunn som advokat i verdipapirforetak og et advokatfirma, samt fra stilling som juridisk fagansvarlig for en seksjon i Forsvarets Logistikkorganisasjon. I tillegg har han 15 års erfaring fra finansbransjen som megler/rådgiver og leder.

Daniel arbeider bredt innen forretningsjuridiske forhold, og har sin kjernekompetanse innen finansregulatoriske områder, offentlige anskaffelser, kontraktsrett og avtalerett. Han bistår blant annet en rekke nasjonale og internasjonale virksomheter med tilpasning til, og fortolkning av ulike regelverk for finansiell sektor, herunder MiFID/MiFID II, MiFIR, Solvency II, CRD IV, AIFMD.

Videre har han lang erfaring med forhandlinger/prosedyre og arbeidsrett.

Kontaktinformasjon

Tlf: 971 75 717

Kontakt meg

Fagområde

  • Finansregulatorisk lovgivning
  • Offentlige anskaffelser
  • Kontraktsrett
  • Arbeidsrett